Finantele au publicat marti in Monitorul Oficial (nr. 0824 din 22 Noiembrie 2011) Ordinul nr. 2795 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA. Documentul abroga OMFP nr. 1984/24.05.2011, care stabilea procedura de inregistrare in scopuri de TVA, adoptand o noua procedura si detaliind criteriile prin care se aproba sau se respinge solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA. "Se pastreaza in continuare procedura cercetarii la sediul contribuabilului, dar controlul va fi efectuat de persoane din cadrul ANAF", explica consultantul fiscal Adrian Benta, pentru HotNews.ro

De asemenea, ordinul reglementeaza si “Cererea de inregistrare in scopuri de TVA 098” pe care solicitantul o va depune la autoritatea fiscala. Cererea este insotita de o anexa ce va detalia cateva elemente ce justifica inregistrarea in scopuri de TVA, cum ar fi modul de detinere al spatiului, daca administratorii au fapte inscrise in cazier, unde au rezidenta etc, mai spune Benta.

  • Cui se aplica criteriile ?

Procedura se aplica numai persoanelor juridice romane, infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificari.

Nu se aplica aceasta procedura la sucursalele deschise in Romania ale societatilor straine, la asociatii si fundatii, la persoanele fizice ce desfasoara activitati independente.

  • Pentru ce cazuri se aplica criteriile de evaluare ?

Procedura se aplica numai in cazurile de inregistrare in scopuri de TVA de la inceputul desfasurarii activitatii, cand nu sunt cunoscute rezultatele economice ale societatii, sau daca societatea comerciala doreste inregistrarea in scopuri de TVA, chiar daca in anii anteriori a realizat o cifra de afaceri mai mica decat plafonul de scutire de 119.000 lei (35.000 Eur).

Ambele situatii de inregistrare in scopuri de TVA prin optiune, sunt prevazute de art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Codul fiscal.

Procedura nu se aplica pentru inregistrarea in scopuri de TVA ca urmare a depasirii plafonului de scutire de TVA.

  • Care sunt criteriile analizate?

a) se analizeaza daca societatea are dreptul sa desfasoare activitate la sediul social sau la sediile secundare declarate. In acest caz, se depune o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca se desfasoara sau se pot desfasura activitati economice;

b) nici unul dintre administratori sa nu aiba inscrise in cazierul fiscal fapte sanctionate de legislatia in domeniu;

c) sa existe spatiul destinat sediului social;

d) se analizeaza criteriile de evaluare, conditionate de modul de detinere al spatiului, daca administratorii au mai detinut societati comerciale si daca acestea au ajuns in faliment, daca administratorii sunt rezidenti in UE sau in state terte etc. Fiecare dintre aceste criterii se puncteaza de la 0 la 10.

Se va permite inregistrarea in scopuri de TVA pentru societatea comerciala ce realizeaza un numar de minim 45 de puncte.

  • Cum arata procedura efectiva?

a) O societate ce doreste inregistrarea in scopuri de TVA de la inmatriculare, va depune la autoritatea fiscala unde este arondat sediul social, “Cererea de inregistrare in scopuri de TVA 098”, insotita de anexele la cerere si declaratiile pe propria raspundere.

b) Autoritatea fiscala analizeaza primele doua criterii, respectiv dreptul de a efectua activitati economice si daca administratorii nu au fapte inscrise in cazierul fiscal.

c) Daca conditiile sunt indeplinite, se trece la controlul faptic a situatiei de la sediul social sau sediul secundar al societatii comerciale.

d) Daca in urma controlului faptic se constata existenta spatiului unde se poate desfasura activitatea economica, atunci se trece la analiza criteriilor in baza punctajului. Legiutorul a enumerat un numar de 24 de criterii de analizat pentru inregistrarea in scopuri de TVA, mai explica Adrian Benta de la Bentaconsult.

Analizam cateva criterii si punctajul pentru acestea:

1) daca sediul social este in proprietatea persoanei impozabile se acorda 10 puncte;

2) daca sediul social este utilizat in cadrul unui contract de comodat sau leasing cu perioada mai mica de 1 an, se acorda 1 punct;

3) daca sediul social este utilizat printr-un contract de inchiriere sau printr-un contract de leasing cu perioada mai mare de 1 an se acorda 3 puncte;

4) daca sediul social este inchiriat sau concesionat, printr-un contract cu o perioada mai mica de un an, dar societatea detine in proprietate sedii secundare, se acorda 6 puncte;

5) daca nici unul dintre administratori/asociati nu a mai detinut societati comerciale, ce nu sunt lichidate se acorda 10 puncte;

6) daca cel putin unul dintre administratori/asociati a mai detinut calitatea de administrator/asociat la 1-3 societati comerciale lichidate, se acorda 7 puncte;

7) daca cel putin unul dintre administratori/asociati a mai detinut calitatea de administrator/asociat la 4-6 societati comerciale lichidate, se acorda 5 puncte;

8) daca nici un administrator/asociat nu detine acituni/parti sociale la societati in inactivitate declarata la Registrul Comertului se acorda 10 puncte;

9) daca toti administratorii sau reprezentantii legali sunt cetateni UE se acorda 10 puncte;

10) daca toti administratorii sunt cetatini non-UE si nu detin viza de sedere pe termen lung in Romania se acorda 0 puncte.

  • Pentru o societate nou infiintata care sunt termenele de emitere sau respingere a deciziei de inregistare in scopuri de TVA?

1) Daca solicitarea inregistrarii in scopuri de TVA se face in aceiasi zi cu solicitarea inmatricularii la Registrul Comertului, decizia de inregistrare in scopuri de TVA se va emite in maxim o zi lucratoare dupa comunicarea certificatului de inmatriculare.

2) Daca solicitarea inregistrarii in scopuri de TVA se face dupa depunerea cererii de inmatriculare la Registrul Comertului, dar inaintea eliberarii certificatului de inmatriculare, termenul de mai sus se prelungeste cu numarul de zile lucratoare intre data solicitarii inmatricularii si data inregistrarii in scopuri de TVA.

3) Daca cererea de inregistrare in scopuri de TVA este depusa dupa inmatricularea societatii constatata prin certificatul de inmatriculare, termenul de emitere a deciziei de inregistrare in scopuri de TVA este de maxim 3 zile lucratoare.