Daca plata datoriei restante la administratia locala, aflata in sold la 31.08.2011 se face pana la 31.12.2011 impreuna cu jumatate din majorari, atunci restul de 50% al majorarilor se scutesc la plata. Daca plata aceleiasi datorii se face pana la data de 30.06.2012, majorarile se reduc cu 25%, cu obligatia si a plati pentru procentul de 75% din majorari, se arata in Ordinul MFP nr. 2842 din 22 Noiembrie 2011, publicat in Monitorul Oficial nr. 0838 de vineri, 25 Noiembrie 2011.

"Prin acest ordin comun adoptat de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, se aproba procedura prevazuta de art. XI din OUG nr. 30/2011, pentru achitarea debitelor restante la data de 31.08.2011, datorate la bugetul local. Astfel si unitatile administrativ-teritoriale au posiblitatea acordarii scutirii de majorari de intarziere pentru platile efectuate pana la data de 31.12.2011, pentru achitarea datoriilor restante la impozitul pe cladiri, pe autoturisme, taxa de afisaj, impozitul pe spectacole etc. datorate bugetului local, in sold la 31.08.2011", explica Adrian Benta, consultant fiscal la Bentaconsult.

Potrivit art. 124^1 din Codul de procedura fiscala, pentru neplata la termen a impozitelor la bugetul local se datoreaza majorari de intarziere. Acestea se calculeaza in procent de 2% pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua urmatoare scadentei si pana la data platii.

  • Ce se scuteste la plata ?

Daca plata debitului restant, in sold la 31.08.2011 se face pana la 31.12.2011 impreuna cu jumatate din majorari, atunci restul de 50% al majorarilor se scutesc la plata.

Daca plata debitului restant in sold la 31.08.2011 se face pana la data de 30.06.2012, majorarile se reduc cu 25%, cu obligatia si a platii pentru procentul de 75% din majorari.

"Observam ca principiul este similar cu procedurile introduse de ANAF si Casa de sanatate, in sensul ca daca platile se efectueaza pana la 31.12.2011 se reduc la 50% majorarile datorate", mai spune Benta.

  • Cine poate beneficia de scutire, pentru ce situatii nu se beneficiaza de scutire ?

Poate beneficia de scutire orice contribuabil, indiferent de forma de organizare, persoana juridica sau persoana fizica.

"Am observat ca spre deosebire de celelalte acte normative similare, privind creantele la bugetul de stat sau la casa de sanatate, in cazul de fata nu s-au introdus conditionari suplimentare, cum ar fi existenta declaratiilor depuse, neinceperea executarii silite etc.", mai arata consultantul fiscal citat.

Nu se beneficiaza de scutire, pentru sumele incasate de bugetul local prin poprire sau ca urmare a valorificarii unor bunuri in urma executarii silite.

  • Prin ce se deosebeste procedura fata de celelalte acte normative similare ?

Cel putin in teorie, procedura este foarte simpla. Persoana interesata depune o cerere la directia de impozite si taxe locale (DITL), prin care solicita situatia impozitelor si majorarilor la care s-ar putea aplica scutirea.

In termen de 5 zile, DITL va comunica situatia sumelor datorate la plata, situatia majorarilor ce se achita si situatia majorarilor ce pot fi scutite la plata.

Ulterior acestei date pana la 31.12.2011 se pot face platile, iar DITL intocmeste borderoul de scadere (radiere) a jumatate din majorarile datorate.

  • Daca un contribuabil efectueaza direct platile, poate sa beneficieze de facilitate ?

Daca acel contribuabil, nu apeleaza la procedura, si efectueaza toate platile (debit si majorari) pana la 31.12.2011 fara sa depuna cererea de eliberare a situatiei fiscale, beneficiaza de scutirea de majorari.

Insa scutirea nu functioneaza in mod automat, trebuie sa depuna o cerere pentru anularea majorarilor, ocazie cu care va regulariza diferentele de impozite sau poate solicita restituirea majorarilor achitate in plus.

Persoanele in aceasta situatie pot depune cererea de scadere a majorarilor pana la 31.12.2011." Din procedura intelegem ca depunerea cererii in acest termen se face sub sanctiunea decaderii", conchide Adrian Benta.