Cele 17 state din zona euro si alte 6 din afara blocului monetar (Romania, Bulgaria, Polonia, Danemarca, Letonia si Lituania) vor incheia, pana in luna martie, un tratat interguvernamental care vizeaza o consolidare si o intregrare fiscala puternica la nivelul Uniunii Europene. "Pe deplin hotarati sa depasim impreuna dificultatile actuale, am convenit astazi asupra unui nou si asupra unei coordonari semnificativ mai intense a politicilor economice in domeniile de interes comun. Acest lucru va impune o noua solutie intre statele membre din zona euro, care sa fie consacrata in norme comune, ambitioase, care sa reflecte angajamentul politic puternic intr-un nou cadru juridic", se arata in Declaratia sefilor de stat si de guvern prezenti la summit-ul de la Bruxelles, data publicitatii vineri.

La Bruxelles s-a decis si ca "statele membre din zona euro si alte state membre vor examina si confirma in termen de 10 zile furnizarea de resurse suplimentare pentru FMI de pana la 200 de miliarde EUR (270 de miliarde USD) sub forma unor imprumuturi bilaterale, pentru a asigura faptul ca FMI dispune de resurse adecvate pentru a aborda criza. Asteptam cu interes contributii paralele din partea comunitatii internationale."

Noile reglementari fiscale la nivelul "celor 23":

 • Bugetele generale ale guvernelor trebuie sa fie echilibrate sau in surplus; acest principiu se considera respectat daca, cu titlul de regula, deficitul structural anual nu depaseste 0,5% din PIB-ul nominal.
 • O astfel de regula va fi de asemenea introdusa in sistemele juridice nationale ale statelor membre la nivel constitutional sau la un nivel echivalent. Aceasta regula va contine un mecanism de corectie automata care se initiaza in eventualitatea unor devieri. Acesta va fi definit de fiecare stat membru pe baza principiilor propuse de Comisie. Recunoastem competenta Curtii de Justitie de a verifica transpunerea acestei reguli la nivel national.
 • Statele membre converg catre nivelul lor specific de referinta, conform unui calendar propus de Comisie.
 • Statele membre care fac obiectul unei proceduri aplicabile deficitului excesiv transmit Comisiei si Consiliului, spre aprobare, un program de parteneriat economic care prezinta detaliat reformele structurale necesare in vederea asigurarii unei corectari a deficitelor excesive care sa fie sustenabila in mod eficace. Punerea in aplicare a programului, precum si planurile bugetare anuale conforme acestuia, vor fi monitorizate de Comisie  si de Consiliu.
 • Va fi instaurat un mecanism pentru raportarea ex ante de catre statele membre a planurilor lor nationale privind emisiunile de datorie publica.
 • Regulile care guverneaza procedura aplicabila deficitului excesiv (articolul 126 din TFUE) vor fi consolidate pentru statele membre din zona euro. De indata ce Comisia constata ca un stat membru a depasit pragul de 3%, vor exista consecinte automate, cu exceptia cazului in care o majoritate calificata a statelor membre din zona euro se opune.
 • Masurile si sanctiunile propuse sau recomandate de catre Comisie vor fi adoptate cu exceptia cazului in care o majoritate calificata a statelor membre din zona euro se opune.
 • Specificarea criteriului datoriei in ceea ce priveste o valoare numerica de referinta pentru reducerea datoriei (regula 1/20) pentru statele membre cu o datorie publica care depaseste 60% trebuie sa fie consacrata in noile dispozitii.

Coordonarea politicilor economice:

 • Se va stabili o procedura pentru a se asigura faptul ca toate reformele majore de politica economica planificate de statele membre din zona euro vor fi discutate si coordonate la nivelul zonei euro, in vederea evaluarii comparative a celor mai bune practici."
 • Guvernanta zonei euro va fi consolidata, astfel cum s-a convenit cu ocazia reuniunii la nivel inalt a zonei euro din 26 octombrie. In special, se vor organiza reuniuni la nivel inalt ale zonei euro cu regularitate, cel putin de doua ori pe an.
 • Vom examina in mod rapid noile reguli propuse de Comisie la 23 noiembrie 2011 cu privire la monitorizarea si evaluarea proiectelor de planuri bugetare si corectarea deficitelor excesive in statele membre din zona euro si consolidarea supravegherii economice si bugetare a statelor membre care se confrunta cu dificultati grave sau care sunt amenintate de astfel de dificultati in ceea ce priveste stabilitatea lor financiara in zona euro.
 • Lansam un apel Consiliului si Parlamentului European de a examina rapid aceste reglementari, astfel incat acestea sa fie in vigoare pentru urmatorul ciclu bugetar. In temeiul acestui nou cadru juridic, Comisia va examina in special principalii parametri ai orientarii fiscale din proiectele de planuri bugetare si, daca este necesar, va adopta un aviz privind aceste planuri. In cazul in care Comisia identifica o nerespectare deosebit de grava a Pactului de stabilitate si de crestere, aceasta va solicita un proiect revizuit de plan bugetar.
 • Pe termen lung, vom continua sa depunem eforturi in privinta modalitatilor de continuare a consolidarii fiscale, astfel incat aceasta sa reflecte mai adecvat gradul nostru deinterdependenta. Aceste chestiuni vor face parte din raportul din luna martie 2012 al presedintelui Consiliului European, elaborat in colaborare cu presedintele Comisiei si cu presedintele Eurogrup. De asemenea, acestia vor raporta cu privire la relatiile dintre UE si zona euro.

Consolidarea instrumentelor de stabilizare:

 • Convenim asupra unei accelerari a intrarii in vigoare a Tratatului privind Mecanismul european de stabilitate (MES). Tratatul va intra in vigoare de indata ce va fi ratificat de un numar de state membre reprezentand 90% din angajamentele de capital. Obiectivul nostru comun este ca MES sa intre in vigoare in iulie 2012.

In ceea ce priveste resursele financiare, convenim cu privire la urmatoarele:

 • FESF va ramane activ in finantarea programelor care au demarat pana la jumatatea anului 2013, astfel cum este prevazut in acordul-cadru; va asigura in continuare finantarea programelor aflate in desfasurare, dupa cum este necesar.
 • Vom reevalua caracterul adecvat al pragului total al FESF/MES de 500 de miliarde EUR (670 de miliarde USD) in martie 2012.
 • Pe parcursul introducerii treptate a capitalului varsat, suntem pregatiti si sa acceleram platile de capital pentru a mentine un raport de minimum 15% intre capitalul varsat si suma restanta din emisiunile MES si sa asiguram o capacitate de creditare combinata efectiva de 500 de miliarde EUR.
 • Statele membre din zona euro si alte state membre vor examina si confirma in termen de 10 zile furnizarea de resurse suplimentare pentru FMI de pana la 200 de miliarde EUR (270 de miliarde USD) sub forma unor imprumuturi bilaterale, pentru a asigura faptul ca FMI dispune de resurse adecvate pentru a aborda criza. Asteptam cu interes contributii paralele din partea comunitatii internationale.