"Pentru aceeasi prestatie efectuata, la nvelul tarii vor fi norme diferite de venit. Normele de venit trebuie adoptate in trimestrul al IV-lea din anul in curs, pentru aplicarea acestora in anul urmator. Serviciile de prelucrari date, serviciile informatice nu se mai regasesc in acest nomenclator, acest fapt conducand la impozitarea lor in sistem real din 2012", explica Adrian Benta esenta Ordinul MFP privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, publicat vineri dupa amiaza in Monitorul Oficial nr. 0871 din 09 Decembrie 2011.

Descarca din atasament varianta integrala a documentului

Potrivit art. 49 din Codul fiscal, pentru desfasurarea unor meserii, sau pentru efectuarea unor prestari de servicii, de catre persoane fizice ce au calitatea de comerciant, impozitarea se stabileste prin adoptarea unor norme de venit.

Aceste persoane au dreptul sa opteze pentru impozitarea in sistem real (venituri - cheltuieli), fie pana in data de 31 Ianuarie a anului urmator, pentru persoanele deja autorizate, sau in 15 zile de la inceperea activitatii pentru persoanele ce incep activitatea in anul in curs. Prezentul act normativ stabileste activitatile pentru care se utilizeaza norma de venit.

  • Cum se stabileste norma de venit ?

Stabilirea efectiva a normei de venit si implicit a impozitului datorat, este in competenta exclusiva a Directiilor Generale Teritoriale ale Finantelor Publice, astfel pentru aceeasi prestatie efectuata, la nivelul tarii vor fi norme diferite de venit. Normele de venit trebuie adoptate in trimestrul al IV-lea din anul in curs, pentru aplicarea acestora in anul urmator.

Desigur, autoritatile trebuie sa respecte cateva reguli la stabilirea normei de venit, cum ar fi:

a) norma anuala de venit trebuie sa fie cel putin egala cu salariul minim garantat la plata, pentru un numar de 12 luni.

b) daca perioada de activitate efectiva a unui contribuabil este mai mica decat anul calendaristic (accidente, spitalizari, forta majora), norma de venit se reduce corespunzator, la cererea contribuabilului, justificata prin documente.

  • Ce aduce nou actul normativ?

Documentul enumera un numar de 129 de activitati ce se pot impozita prin norme de venit, insa o imbunatatire substantiala fata de prevederile anterioare consta in enumerarea codurilor CAEN aferente activitatii respective. De exemplu: La pozitia nr. 13 din nomenclator se regaseste activitatea: "Comercializarea câinilor și pisicilor de rasă, păsărilor ornamentale, broaștelor testoase, a animalelor pentru blană și a altor animale de companie, inclusiv hrana specifică acestora".

Sunt enumerate urmatoarele coduri CAEN aferente activitatii: 4776: Comert cu amănuntul al florilor, plantelor și semintelor; comert cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate si respectiv 4789: Comert cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piete al altor produse.

"Avand un interes direct am urmarit daca serviciile de consultanta fiscala, contabilitate si expertiza contabila, audit sau evaluare se regasesc printre cele prevazute de ordin, insa ordinul nu stabileste aceasta posibilitate, astfel acestea se vor impozita numai in sistem real", mai spune Benta.

De asemenea, mai adauga acesta, am observat ca nici serviciile de prelucrari date, serviciile informatice nu se mai regasesc in acest nomenclator, acest fapt conducand la impozitarea lor in sistem real din 2012.