Cele 4 candidaturi pentru Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) au fost validate prin vot secret de catre membrii plenului Parlamentului, in ciuda avertismentului dat de senatorul Dan Radu Rusanu care a declarat ca PNL va contesta votul pe motiv ca la audierile din Comisiile de specialitate nu a fost indeplinit cvorumul. Cei patru- Toma Cristian Vasile, Soare Vladimir si Mihalache Dragos au fost validati confortabil ca membri ai Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). Mandatele a 3 dintre membrii vechiului Consiliu au expirat din 28 iunie 2011.

Potrivit procesului verbal citit de Vasile Blaga, fiecare dintre cei trei candidati a intrunit cate 221 de voturi pentru si trei impotriva. Inaintea votului, la care partidele din opozitie nu au participat, seful Comisiei de buget-finante din Camera Deputatilor, Maria Eugenia Barna, a precizat ca cei trei candidati au fost audiati in cadrul comisiilor parlamentare, iar candidaturile au fost aprobate cu majoritate de voturi. Mandatele membrilor CSSPP sunt de cinci ani, iar atributiile lor sunt:

 • hotaraste strategiile si politicile in domeniul reglementarii, autorizarii, supravegherii si controlului pietei pensiilor private, precum si a entitatilor din cadrul sistemului de pensii private, si urmareste punerea in practica a acestora
 • adopta prin hotarare norme privind sistemul de pensii private elaborate de CSSPP
 • avizeaza proiectele de acte normative care privesc supravegherea pensiilor private ori care au implicatii asupra acestui domeniu, inclusiv reglementarile contabile specifice domeniului pensiilor private si avizeaza actele administrative individuale, daca au legatura cu sistemul de pensii private
 • stabileste masurile necesare pentru aplicarea dispozitiilor cuprinse in legi, hotarari ale guvernului, acte normative si individuale ale CSSPP
 • adopta prin hotarare organigrama, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern al CSSPP
 • adopta prin hotarare regulamentul de salarizare a membrilor Consiliului si a Directorului General, precum si a personalului de specialitate
 • aproba prin hotarare numirea Directorului general, in conditiile legii
 • deleaga prin hotarare competente Directorului general, potrivit legii
 • deleaga prin hotarare competente conducerii executive din cadrul CSSPP, potrivit legii
 • aproba bugetul de venituri si cheltuieli al CSSPP, precum si rectificarea acestuia, potrivit legii
 • aproba planul anual de control al CSSPP
 • aproba planul anual de audit intern
 • aproba raportul anual de activitate, raportul anual de audit financiar si executia bugetului de venituri si cheltuieli, care urmeaza sa fie transmise Parlamentului
 • acorda, suspenda sau retrage avizele si/sau autorizatiile entitatilor ce activeaza in sistemul pensiilor private
 • ia masuri in legatura cu supravegherea prudentiala si asigurarea unei bune functionari a sistemului de pensii private
 • stabileste masurile, inclusiv de natura administrativa sau financiara impotriva entitatilor care activeaza in sistemul pensiilor private
 • desemneaza administratorul special, prin transferarea competentelor organelor de conducere ale unui administrator catre un reprezentant special apt sa exercite aceste competente, in vederea protejarii intereselor participantilor si beneficiarilor la fondurile de pensii private
 • stabileste modul de desfasurare a activitatii cu caracter international in domeniul pensiilor private
 • avizeaza planul de activitate in domeniul relatiilor publice al CSSPP
 • aproba si modifica regulamentul de organizare si functionare al Consiliului CSSPP
 • stabileste, daca este cazul, potrivit legii, conditiile si criteriile de selectare a unui consultant cu experienta internationala in supravegherea si administrarea fondurilor pensiilor private in vederea colaborarii
 • promoveaza masuri pentru asigurarea stabilitatii sistemului de pensii
 • aproba infiintarea si coordonarea in cadrul CSSPP a Centrului de Cercetare si Formare Profesionala
 • indeplineste orice alte atributii stabilite de lege
 • Structura Consiliului
 • CSSPP este condus de un Consiliu format din 5 membri, dintre care unul deţine funcţia de Preşedinte şi altul pe cea de Vicepreşedinte.
 • Membrii Consiliului CSSPP răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepţia situaţiei în care au fost absenţi sau au votat împotriva unei hotărâri şi au consemnat opinia separată în procesul verbal încheiat ca urmare a şedinţelor de lucru ale Consiliului CSSPP.
 • Membrii Consiliului CSSPP sunt supuşi regimului incompatibilităţilor, impedimentelor şi conflictelor de interese prevăzute de lege.

Dupa anuntarea rezultatului votului in plenul Parlamentului, presedintele de sedinta, Vasile Blaga, a anuntat incheierea sedintei plenului reunit al Parlamentului.