Guvernul a decis in sedinta de joi sa majoreze de la 150 de lei la 200 de lei ajutorul anual pentru veteranii de razboi, vaduvele de razboi si accidentatii de razboi. De ajutorul anual va beneficia un numar de 46.365 persoane, iar impactul bugetar va fi de 9,2 milioane de lei. Plata ajutorului anual din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale se efectueaza de catre casele de pensii.

Temeiul legal in baza caruia se acorda acest ajutor il constituie prevederile art.16 lit.g) si ale art.18 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Legea prevede ca stabilirea cuantumului acestui ajutor sa se realizeze anual, prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia preturilor si posibilitatile de sustinere din bugetul de stat. Plata acestui ajutor se asigura de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite care efectueaza plata indemnizatiilor de veteran de razboi.