Miercuri au aparut in Monitorul Oficial Legea bugetului de stat pe anul 2012 si Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012. "Nici unul din actele normative nu modifica substantial prevederi din legislatia fiscala existenta, insa introduc cativa indicatori de care trebuie tinut cont in anul 2012, cum ar fi salariul mediu brut utilizat la elaborarea bugetului, cuantumul ajutorului de deces s.a", explica consultantul fiscal Adrian Benta.

Vezi cele mai importante prevederi ale celor doua legi.

  • Sinteza veniturilor si cheltuielilor estimate pentru anul 2012.

Total venituri suma de 95.755,1 milioane lei

Total cheltuieli 112.920,3 milioane lei

Deficit suma de 17163,2 lei milioane lei

Din punctul de vedere al contributiei la asigurarile de sanatateprin bugetul de stat s-au prevazut urmatoarele procente, valabile in 2012:

  • contributia angajatorului procent 5,2%;
  • contributia salariatului, sau persoanei ce achita obligatia in nume propriu, procent 5,5%.

Prevederi din legea asigurarilor sociale

  • Salariul mediu brut utilizat la elaborarea bugetului asigurarilor sociale valabil in anul 2012 este suma de 2117 lei.

Prevederi privind cotele la categoriile de contributii si asigurari sociale:

Probabil, cea mai importanta prevedere consta in mentinerea actualelor procente pentru contributiile la asigurarile sociale si in anul 2012. Acestea sunt enumerate punctual la art. 296^18 alin. (3) lit. a) d) e) si f) din Codul fiscal.

  • Reamintim procentele pentru contribuţii sociale obligatorii:

a) pentru contribuţia de asigurări sociale:

a^1) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, din care, 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

a^2) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care, 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

a^3) 41,3% pentru condiţii speciale de muncă, din care, 10,5% pentru contribuţia individuală şi 30,8% pentru contribuţia datorată de angajator pentru contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj:

d^1) 0,5% pentru contribuţia individuală;

d^2) 0,5% pentru contribuţia datorată de angajator;

e) 0,15% - 0,85% pentru contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, conform legii, datorată de angajator;

f) 0,25% pentru contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajator.

Alte prevederi:

Cuantumul ajutorului de deces in anul 2012 este:

a) pentru decesul salariatului sau al pensionarului suma de 2117 lei;

b) pentru decesul unui membru de familie sau al asiguratului sau al pensionarului suma de 1059 lei.

Pensia minima sociala este de 350 lei.

Contributia la fondul de pensii private, cuprinsa in contributia individuala a salariatului este de 3,5%.