In Monitorul Oficial de vineri, 30.12.2011, au fost publicate mai multe acte normative cu incidenta in domeniu financiar contabil, printre care si OUG nr. 125/2011 pentru modificarea Codului fiscal. In afara acestei Ordonante, au mai aparut OUG nr. 124/2011 privind unele beneficii de ajutoare sociale; Ordinul ANAF nr. 3642/2011, Ordin ANAF nr. 3729/2011 si Legea nr. 301/2011 pentru aprobarea OUG nr. 6/2011, privind infiintarea de microintreprinderi de catre tineri.

Citeste mai jos analiza OUG 125/2011 sau vezi atasat Monitorul Oficialcare contine textul Ordonantei

 • Ce aduce nou  OUG nr. 125/2011?

"Actul normativ are prevederi destul de ample, modifica procedura de impozitare pentru marea majoritate a impozitelor reglementate de Codul fiscal. Astfel, structuram pe categorii de impozite, reglementarile pe care le consideram cu efect imediat asupra unui contribuabil", explica Adrian Benta de la firma de consultanta fiscala Bentaconsult.

Impozit pe profit

 • Incepand cu 01.01.2012, se permite deducerea in procent de 50% din cheltuielile cu combustibilii folositi de autoturismele de persoane pentru deplasari in interesul contribuabilului, ce in 2011 nu au fost deductibile. O prevedere similara se regaseste si la TVA, inclusiv pentru achizitia de autoturisme de persoane.
 • Se introduce o noua sectiune dedicata calculului impozitului pe profit de catre contribuabilii ce aplica standardele internationale de raportare financiara, cu reglementari punctuale aplicabile sumelor rezultate din diverse retratari.

Taxa pe valoarea adaugata

 • Nu se considera livrare si implicit nu se colecteaza TVA pentru bunurile la care s-a dedus limitat TVA in procent de 50%, iar acestea sunt utilizate in alte scopuri decat cele economice.
 • Se precizeaza mai exact exigibilitatea TVA la data incasarii avansului, in plus si avansurile incasate pentru activitati de import sunt supuse TVA la data incasarii. (Inainte erau scutite de TVA si exigibilitatea TVA a fost la data depunerii DVI)
 • In cazul modernizarii/lucrarilor/transformarilor asupra unei cladiri vechi, daca procentul modernizarii/lucrarilor depaseste 50% din valoarea de piata, aceasta se va considera o cladire noua si implicit este in sfera TVA. Noutatea consta in faptul ca valoarea aceasta trebuie justificata printr-un raport de evaluare.
 • Se permite deducerea limitata a TVA in procent de 50% la achizitia de autoturisme de persoane si achizitia de combustibili, cand autoturismele sunt utilizate in activitatea contribuabilului, ce au fost nedeductibile in anul 2011 (reformulare art. 145^1 din Codul fiscal). Situatia se aplica si pentru avansurile achitate in 2011, iar livrarea autoturismului intervine dupa 01.01.2012... (mai greu de pus in practica, aplicare retroactiva).
 • La bunurile de capital, se precizeaza mai clar ca durata de utilizare va fi inteleasa ca durata de amortizare fiscala. Daca aceasta perioada este mai mica de 5 ani, aceste active se exclud din categoria bunurilor de capital pentru care se aplica ajustarea TVA aferenta bunurilor de capital, in cazul in care acestea nu se mai utilizeaza in activitati economice.
 • Un contribuabil ce in anul precedent a inregistrat o cifra de afaceri mai mica decat plafonul de scutire de TVA (35000 Eur/119000 lei) si concomitent in anul in curs, cifra de afaceri realizata este mai mica decat plafonul amintit, recalculat proportional cu numarul de luni de activitate deja parcurse, poate sa solicite in interiorul exercitiului, radierea inregistrarii in scopuri de TVA.
 • Cererea se depune pana pe 10 a lunii urmatoare finalizarii perioadei la care are obligatia depunerii decontului (lunar sau trimestrial). In ultimul decont depus se va efectua ajustarea TVA cand aceasta se impune.
 • Facilitate: Daca solicitarea radierii inregistrarii se depune in 2012, nu se ajusteaza TVA pentru bunurile achizitionate inainte de 30.09.2011.
 • La inregistrarea unei societati comerciale (SRL) in Registrul Operatorilor Intracomunitari se va solicita cazierul numai pentru asociatii ce detin mai mult de 5% din capitalul social.
 • Se extinde masura de simplificare a TVA (taxare inversa) la mai multe categorii de deseuri, in afara de cele existente, dintre care amintim: rebuturi feroase si neferoase, zgura, cenusa, reziduri industriale, inclusiv la bunurile rezultate in urma unor operatii de curatare, taiere, presare, turnare in lingouri a acestor deseuri.

Accize si taxe locale

 • Acciza la motorina se majoreaza de la 358 Eur/tona la 374 Eur/tona, respectiv 316,03 Eur/1000 litri. Se pastreaza accize in aceeasi valoare pentru cafea si derivatele la cafea (cafea solubila, cafea verde).
 • Se reactualizeaza in Codul fiscal, taxele pentru mijloacele de transport, in functie de capacitatea cilindrica, numarul de axe sau remorci.
 • Se pastreaza dreptul autoritatii locale de a majora cu 20% din procentele de impozitare stabilite de Codul fiscal, obligatiile la bugetul local, in functie de criterii economice, sociale, geografice sau de alte necesitati ale bugetului local.

Impozit pe venit

 • Se permite deducerea cheltuielilor cu combustibilii in procent de 50% si la PFA ce utilizeaza autoturisme de persoane, pentru desfasurarea activitatii autorizate.
 • Daca o persoane fizica desfasoara o activitate impozitata printr-o norma de venit, iar nivelul venitului depaseste 100.000 Eur, intr-un an, atunci va trece la sistemul de impozitare real, incepand cu anul urmator. Aceasta persoana are obligatia ca pana pe data de 31 Ianuarie a anului urmator sa depuna declaratia estimativa de venit.
 • Persoanele fizice ce inchiriaza camere din locuinta proprie, pentru 1-5 camere, vor fi supuse impozitului pe venitul din cedarea folosintei bunurilor, iar sumele se impoziteaza prin transe de venit. Persoana interesata poate opta pentru sistemul real de impunere. Daca sunt inchiriate mai mult de 5 camere se considera desfasurare de activitati independente, si se impoziteaza in sistem real.

Asigurari sociale

 • Ca si modificare structurala, se retine ca in cuprinsul Codului fiscal au fost introduse prevederi punctuale aplicabile persoanelor fizice, pentru diverse venituri realizate, cand se datoreaza asigurari sociale, insa reglementate de alte legi (Legea 95/2006, privind contributia la asigurarile de sanatate, Legea 263/2010 privind pensiile).
 • In principiu, in situatiile cand se datora o contributie la aceste bugete (de exemplu contributia la sanatate pentru dividende incasate, reglementata de art. 257 din Legea 95/2006), aceiasi situatie se va regasi reglementata de Codul fiscal.
 • Impozitarea este transpusa in „oglinda” iar la prima vedere nu am identificat modificari  semnificative.
 • Ca si modificare structurala, contributiile sociale platite de persoanele fizice in mod individual, aflate in administrarea Casei de Sanatate sau Casei de Pensii, acestea vor avea competenta de administrare a sumelor pana la 30.06.2012, urmand ca ulterior administrarea sa se faca de catre ANAF.
 • Din punctul de vedere al unor prevederi punctuale, modificarile tin cont de situatii concrete, si trebuie analizate de la caz la caz. De exemplu: a) se reformuleaza mai exact ca sumele incasate din participarea salariatilor la profit sau sumele incasate de cenzorii unei societati comerciale se supun asigurarilor sociale obligatorii. b) se reformuleaza mai exact ca nu se datoreaza asigurari sociale obligatorii pentru tichetele cadou acordate in conditiile legii.
 • Mai retinem si faptul ca incepand cu 01.07.2012 se abroga prevederile din OUG nr. 58/2010, privind contributia la asigurarile sociale, pentru veniturile din conventii civile si drepturi de autor, urmand ca si pentru aceste sume sa se datoreze contributii sociale, insa sub forma reglementata de Codul fiscal.