In ultimele zile din 2011, Finantele au publicat o serie de legi sau ordine, despre unele HotNews scriind la mai putin de 24 de ore de la aparitia lor. Astazi vom detalia Ordinul ANAF 3642 privind depunerea declaratiilor 100, 300 si 710. "In 2011 au fost publicate 133 de acte normative cu caracter fiscal, acestea aparand in 942 de Monitoare Oficiale. Practic, prin medie aritmetica, legiuitorul a schimbat sau a publicat ceva nou o data la 3 zile. In 2010 au fost publicate 120 de acte normative in domeniu, adica mai putine cu circa 11%", a explicat pentru HotNews.ro Adrian Benta, consultant fiscal.

Vezi in atasament Centralizatorul Legislatiei pe 2011

Ordinul 3642/2011 reglementeaza forma de depunere a declaratiilor: 100 – Declaratia la bugetul de stat; 300 – Decontul de TVA si 710 – Declaratie rectificativa.

Ordinul stabileste ca aceste declaratii se vor depune fie: prin transmitere la distanta, semnate electronic; fie la registratura unitatii fiscale, pe suport CD, si listate pe hartie, semnate/stampilate corespunzator.

"Chiar daca este usor tardiva prevederea (ordinul este publicat in 30.12.2011), acesta stabileste folosirea proceduri incepand cu declaratiile lunii Noiembrie 2011. Pentru declaratiile aferente unei perioade anterioare, dintre cele trei categorii de mai sus, nedepuse in termen, declaratiile se depun numai pe suport de hartie, la unitatea fiscala, listate cu cod de bare. In plus este stabilit ca orice prevedere contrara se abroga", explica Adrian Benta.

  • Modificari Codul fiscal noutati 2012

Precizari privind incidenta fiscala a activitatii efectuate de contribuabilii declarati inactivi si inscrisi in Registrul Contribuabililor Inactivi. Daca acesti contribuabili efectueaza activitati economice in perioada de inactivitate, au obligatia colectarii TVA si plata impozitului pe profit/venit, insa nu au dreptul la deducerea TVA sau la deducerea cheltuielilor in legatura cu activitatile economice.

Daca alti beneficiari efectueaza achizitii de la contribuabili inactivi, nu au dreptul sa deduca TVA sau sa deduca cheltuielile ocazionate cu achizitiile. Se excepteaza achizitiile in urma procedurii executarii silite.

  • Alte cheltuieli deductibile

Sunt deductibile cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare în numerar la momentul acordarii efective a beneficiilor, daca acestea sunt impozitate conform titlului III, cu impozitul pe venit retinut la salariat.

Sunt deductibile 50% din cheltuielile privind combustibilul, pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând si scaunul soferului, aflate în proprietatea sau in folosinta contribuabilului.

Se retine ca utilizarea autoturismului trebuie sa fie tot in folosul activitatii contribuabilului si nu in folosul propriu al persoanelor ce administreaza contribuabilul. Inca nu exista instructiuni de aplicare, insa trebuie sa urmeze aceeasi procedura de inregistrare in jurnalele de cumparari. Se impune utilizarea foilor de parcurs etc.

Se pastreaza exceptiile ce dau dreptul la deducerea integrala a cheltuielilor cu combustibilii vehiculelor utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vânzari si de agenti de recrutare a fortei de munca; vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi; vehiculele utilizate pentru închirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi.

  • Precizari suplimentare privind amortizarea fiscala si impozitarea reevaluarii

Prevederea existenta: Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea contabila. (Observam ca in fapt amortizarea contabila este cheltuiala nedeductibila, situatie de care tinem cont la completarea declaratiei 101 privind impozitul pe profit.) Se deduce amortizarea fiscala.

Beneficiile sau pierderile rezultate din vanzarea ori din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, diminuata cu amortizarea fiscala.

Prevederi noi in 2012. In cazul in care se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale cu valoare fiscala ramasa neamortizata, cheltuielile reprezentand valoarea fiscala ramasa neamortizata aferenta partilor înlocuite reprezinta cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.

Valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale se recalculeaza in mod corespunzator, prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscala ramasa neamortizata aferenta partilor înlocuite si majorarea cu valoarea fiscala aferenta partilor noi inlocuite, pe durata normala de utilizare ramasa.

In cazul in care se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale dupa expirarea duratei normale de utilizare, pentru determinarea amortizarii fiscale se va stabili o noua durata normala de utilizare de catre o comisie tehnica sau un expert tehnic independent.

  • Impozitul pe venit persoane fizice

Introducere scutire de impozit pentru veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor prin centrele de colectare, in vederea dezmembrarii, care fac obiectul programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice.

Se abroga scutirea de la obligatia conducerii contabilitatii de catre persoanele fizice impozitate prin norma de venit.

Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit au obligatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de incasari si plati referitoare la încasari, potrivit reglementarilor contabile elaborate in acest scop.

Pana la alte modificari legislative, reglementarile privind conducerea contabilitatii de catre PFA sunt adoptate prin OMFP nr. 1040/2004, privind contabilitatea in partida simpla.

  • Modificare termen de plata, impozite anticipate datorate de PFA ce desfasoara activitati independente

Termenul este de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru. (Pana acum a fost 15 a ultimei luni din trimestru). Persoanele ce desfasoara activitati de taximetrie si in 2011 au fost impozitate in sistem real, pot opta pana la 31.01.2012 pentru impozitare prin norma de venit.

  • Plata accizelor la bugetul de stat, reformulare usoara termene de plata

Termenul de plata al accizelor este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care accizele devin exigibile, cu exceptia cazurilor cand se prevede in mod expres alt termen de plata.

In cazul furnizorilor autorizati de energie electrica sau de gaz natural, termenul de plata a accizelor este data de 25 a lunii urmatoare celei in care a avut loc facturarea catre consumatorul final.

In cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat intr-un regim suspensiv, momentul platii accizelor este momentul inregistrarii declaratiei vamale de import.

Livrarea produselor energetice prevazute din antrepozite fiscale se efectueaza numai in momentul in care furnizorul detine documentul de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata.

In cazul destinatarilor inregistrati, termenul de plata a accizelor este ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care accizele devin exigibile.

Reformulare infractiune: Reprezinta infractiune detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 tigarete, 400 tigari de foi de 3 grame, 200 tigari de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, bauturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri, bauturi fermentate, altele decât bere si vinuri, peste 300 litri.

  • Ordin ANAF nr. 3729/2011 – Circulatie produse accizabile

Tot in monitorul din ultima zi lucratoare a anului 2011 s-a publicat si o procedura ampla de emitere a documentelor ce insotesc circulatia produselor accizabile.

Ordinul stabileste procedura de acces in sistemul EMCS-RO sistemul de urmarire electronica a circulatiei produselor accizabile, la nivelul Comunitatii, sectiunea Romania.

Obiectul principal al ordinului este procedura de inregistrare in sistem si procedura de emitere a documentului administrativ electronic (e-DA) document justificativ pentru produsele livrate in regim suspensiv de acciza.