Potrivit rezultatelor anchetei bugetelor de familie, in trimestrul al III-lea 2011, veniturile banesti au fost, in medie, de 2012 lei lunar pe gospodarie (700 lei pe persoana), iar cheltuielile totale au fost de 2167 lei lunar pe gospodarie (754 lei pe persoana), a anuntat joi Institutul National de Statistica. "Deficitul" a fost acoperit cu ajutorul veniturilor in natura, de 390 lei lunar pe gospodarie (135 lei pe persoana), care au urcat veniturile totale medii lunare la 2402 lei pe gospodarie si 835 lei pe persoana.

  • Veniturile, defalcate pe structura si medii de rezidenta

Veniturile banesti au fost, in medie, de 2012 lei lunar pe gospodarie (700 lei pe persoana), iar veniturile in natura de 390 lei lunar pe gospodarie (135 lei pe persoana). Salariile si celelalte venituri asociate lor au format cea mai importanta sursa de venituri (50,0% din veniturile totale ale gospodariilor, pondere in crestere cu 2,4 puncte procentuale fata de trimestrul I si cu 1,4 puncte procentuale fata de trimestrul II 2011).

La formarea veniturilor totale ale gospodariilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestatii sociale (24,0%), veniturile din agricultura (3,6%), veniturile din activitati neagricole independente (2,8%) si cele din proprietate si din vanzari de active din patrimoniul gospodariei (1,7%).

O pondere importanta detin si veniturile in natura (16,2%), in principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (14,4%). Diferente de nivel si, mai ales, de structura intre veniturile gospodariilor s-au inregistrat in functie de mediul de rezidenta.

In trimestrul III 2011, veniturile totale medii pe o gospodarie din mediul urban au fost cu 24,7% mai mari decat ale gospodariilor din mediul rural si cu 9,4% mai mari fata de ansamblul gospodariilor.

In urban, veniturile gospodariilor au provenit in proportie de 63,4% din salarii (in crestere cu 1,1 puncte procentuale fata de trimestrul II si cu 2,8 puncte procentuale fata de trimestrul I), de 23,4% din prestatii sociale (in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de trimestrul II si cu 0,6 puncte procentuale fata de trimestrul I), veniturile in natura reprezentand 7,1% din total (in scadere cu un punct procentual fata de trimestrul II si cu 2,1 puncte procentuale fata de trimestrul I 2011).

In rural, principala sursa a veniturilor gospodariilor a reprezentat-o productia agricola, care a asigurat 38,3% din totalul veniturilor. Cea mai mare parte a acestora (30,0% din totalul veniturilor) a fost formata de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, veniturile banesti din agricultura asigurand 8,3% din veniturile totale ale gospodariilor din mediul rural. O contributie importanta la formarea veniturilor gospodariilor rurale a revenit si veniturilor salariale (28,0%) si celor din prestatii sociale (25,0%).

  • Cheltuielile pentru investitii, cele mai reduse

Cheltuielile totale ale populatiei, au fost, in trimestrul III 2011, in medie, de 2167 lei lunar pe gospodarie (754 lei pe persoana) si au reprezentat 90,2% din nivelul veniturilor totale. Principalele destinatii ale cheltuielilor efectuate de gospodarii sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii si transferurile catre administratia publica si privata si catre bugetele asigurarilor sociale, sub forma impozitelor, contributiilor, cotizatiilor, precum si acoperirea unor nevoi legate de productia gospodariei (hrana animalelor si pasarilor, plata muncii pentru productia gospodariei, produse pentru insamantat, servicii veterinare etc.).

Cheltuielile pentru investitii, destinate pentru cumpararea sau constructia de locuinte, cumpararea de terenuri si echipament necesar productiei gospodariei, cumpararea de actiuni etc. detin o pondere foarte mica in cheltuielile totale ale gospodariilor populatiei (doar 1,7%).

Unele particularitati in ceea ce priveste marimea si structura cheltuielilor totale de consum sunt determinate de mediul de rezidenta. Astfel, in timp ce nivelul mediu lunar pe o gospodarie al cheltuielilor totale de consum, este mai mare in urban fata de rural cu 392 lei, cel pentru consumul alimentar este mai mare cu numai 30 lei. Aceasta deriva din faptul ca, in rural, 43,0% din cheltuielile pentru consumul alimentar reprezinta contravaloarea consumului din resurse proprii, in timp ce in mediul urban, consumul de produse alimentare din resurse proprii a acoperit 16,7% din cheltuielile pentru consumul alimentar.

  • Produsele alimentare si bauturile nealcoolice au detinut, in trimestrul III 2011, in medie, 40,8% din consumul gospodariilor

Conform clasificarii standard pe destinatii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare si bauturile nealcoolice au detinut, in trimestrul III 2011, in medie, 40,8% din consumul gospodariilor, in scadere cu 1,2 puncte procentuale fata de trimestrul I si, respectiv, cu 2,5 puncte procentuale fata de trimestrul II 2011.

O componenta a consumului, cu pondere relativ mare in cheltuieli, este legata de locuinta (apa, energie electrica si termica, gaze naturale, combustibili, mobilier, dotarea si intretinerea locuintei). In trimestrul III 2011 aceasta a reprezentat 19,3% din cheltuielile totale de consum. In cadrul cheltuielilor cu locuinta cea mai mare pondere a detinut-o cheltuielile necesare functionarii si incalzirii locuintei (15,1%). La polul opus s-au situat cheltuielile efectuate de gospodarii pentru hoteluri, cafenele si restaurante (1,0%) si cele pentru educatie (0,4%).

  • Metodologia Statisticii

Veniturile banesti - ansamblul incasarilor banesti provenite din diferite surse de provenienta pentru care nu exista obligatia de restituire (exclusiv sumele retrase de la CEC Bank, alte banci si institutii similare, imprumuturile si creditele primite).

Veniturile din salarii si alte drepturi salariale - ansamblul veniturilor banesti si in natura (evaluate in lei la pretul de vanzare al unitatii) sub forma salariilor, sporurilor si indemnizatiilor acordate ca procent sau in sume fixe pentru conditiile deosebite de munca (prevazute de lege sau prin contracte individuale sau colective de munca), atat pentru timpul efectiv lucrat in programul normal de lucru sau suplimentar, cat si pentru timpul nelucrat platit, a premiilor si beneficiilor din profitul net, alte venituri asimilate salariilor, incasate efectiv in luna de referinta, indiferent pentru ce perioada se cuvin, precum si retinerile efectuate (impozite, contributii, rate pentru marfuri si imprumuturi etc.).

Veniturile din agricultura - ansamblul incasarilor banesti de la societati si asociatii agricole, din vanzari de produse agroalimentare, animale si pasari (de curte si de casa) si din prestarea unor munci agricole.

Veniturile din activitati neagricole independente - ansamblul incasarilor banesti din fapte de comert, prestari de servicii, practicarea unei meserii, din profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala.

Veniturile din prestatii sociale - ansamblul incasarilor banesti din prestatii de protectie sociala si anume: veniturile din pensii; alte venituri asimilate pensiilor; indemnizatiile pentru concedii de boala si maternitate; prestatiile din fondul de somaj; prestatiile familiale; prestatiile de asistenta sociala si alte prestatii.

Veniturile din proprietate - ansamblul incasarilor banesti din cedarea folosintei bunurilor, ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise/deschise de investitii, a depozitelor la CEC Bank, alte banci si institutii similare (arende, chirii, dividende, dobanzi).

Veniturile in natura (evaluate in lei) cuprind:

-contravaloarea consumului uman si furajer de produse alimentare si nealimentare provenite din resursele proprii ale gospodariei (din productie, din stocuri, din munca, primite in dar etc.). Evaluarea in lei se efectueaza la preturile medii de cumparare a produselor din luna de referinta pe regiuni de dezvoltare.

-contravaloarea veniturilor in natura obtinute de salariati si beneficiarii de prestatii sociale (evaluate la pretul de vanzare al zilei).

Cheltuielile totale cuprind cheltuielile banesti si contravaloarea consumului uman si furajer de produse agroalimentare din resursele proprii ale gospodariei.

Cheltuielile banesti - ansamblul cheltuielilor banesti, indiferent de destinatie (inclusiv contravaloarea veniturilor in natura obtinute de salariati si beneficiarii de prestatii sociale, exclusiv sumele depuse la CEC Bank, alte banci si institutii similare, imprumuturile si creditele restituite) efectuate pentru: cumpararea produselor alimentare (consumate si neconsumate in perioada de referinta), marfurilor nealimentare si plata serviciilor; investitii; productie; plata impozitelor, taxelor, contributiilor, cotizatiilor; alte cheltuieli banesti.

Contravaloarea consumului uman si furajer de produse alimentare si nealimentare din resursele proprii ale gospodariilor - expresia valorica a consumului uman si furajer de produse alimentare si a unor produse nealimentare provenite din resursele proprii ale gospodariei (productia agricola, stocurile perioadelor precedente, produse prelucrate in gospodarie, produse primite in dar sau pentru munca etc.).