"La nivelul Ministerului Finantelor Publice nu exista o procedura clara in care sa fie prevazute modul de contabilizare a obligatiilor institutiei in urma unor hotarari judecatoresti definitive (despagubiri CEDO, etc.). In prezent, reflectarea in contabilitate a acestor datorii se realizeaza la momentul demararii procedurii de plata a sumelor solicitate de terti. In consecinta, situatiile financiare intocmite nu asigura o reflectare fidela a cuantumului datoriilor entitatii. Nu sunt implementate aplicatii informatice care sa centralizeze si inventarieze obligatiile de plata provenite din hotarari judecatoresti definitive", se arata intr-un raport de control al Curtii de Conturi, publicat joi seara. Perioada controlata este 2009-2010, cand ministru era Sebastian Vladescu.

Controlul, derulat de Curtea de Conturi, a mai descoperit ca anumite cheltuieli de deplasare aferente anului 2009 au fost inregistrate in contabilitate abia in anul 2010, fiind gasite mai multe cazuri in care s-a incalcat principiul independentei exercitiului potrivit caruia toate veniturile si cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera, fara a se tine seama de data incasarii veniturilor, respectiv data platii cheltuielilor.

  • Alte constatari

- nu s-a efectuat inventarierea disponibilitatilor banesti aflate in conturi la banci sau la unitatile Trezoreriei Statului la data de 31.12.2010, efectuandu-se inventarierea la data de 30.11.2010

- nu au fost supuse in totalitate verificarii si confirmarii, soldurile creditoare si debitoare ale conturilor de creante si datorii

- neinventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, ceea ce nu permite stabilirea situatiei reale a patrimoniului entitatii auditate in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale

- lipsa unei centralizari a tuturor actiunilor in instanta la care MFP si structurile sale subordonate (directii generale ale finantelor publice, etc.) sunt parte in proces si dificultatile privind gestionarea si inventarierea tuturor sumelor solicitate sau pierdute in instanta conduce la imposibilitatea realizarii unor ajustari asupra situatiilor financiare (de exemplu, provizioane pentru litigii) astfel incat sa se asigure reflectarea cu acuratete a datoriilor si pozitiei financiare a institutiei.

  • Denaturarea unor indicatori din situatiile financiare ca urmare a calcularii si completarii eronate a unor posturi bilantiere

- postul bilantier "Datorii comerciale si avansuri" a fost in mod eronat majorat cu 5.042 mii lei. Soldul creditor al contului Decontari din operatii in curs de clarificare, conform balantei de verificare intocmita de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), in valoare de 5.042 mii lei a fost in mod eronat inclus in calculul postului bilantier sus-mentionat, fapt ce a condus in final la denaturarea cu aceeasi suma a postului bilantier consolidat la nivelul Ministerului Finantelor Publice

- postul bilantier Datoriile institutiilor publice catre bugete, a fost in mod eronat majorat cu suma de 16.751 mii lei. Mai exact, in calculul postului bilantier Datoriile institutiilor publice catre bugete a fost inclus in mod eronat soldul creditor in valoare de 16.751 mii lei de la contul "Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate".

  • Opinia de audit

Echipa de audit a exprimat o opinie de audit cu rezerve in raportul de audit financiar asupra contului anual de executie a bugetului MFP pe anul 2010, intrucat din misiunea de audit au rezultat:

- abateri de la legalitate si regularitate privind modul de inventariere a patrimoniului entitatii

- situatiile financiare auditate nu ofera o imagine reala si fidela a pozitiei financiare a entitatii. Toate aceste constatari au avut drept consecinta neemiterea certificatului de conformitate pentru contul anual de executie a bugetului MFP pe anul 2010