In cadrul Ministerului Finantelor Publice se infiinteaza si se organizeaza Directia generala de inspectie economico-financiara prin preluarea activitatii, numarului de posturi si a personalului Directiei generale de control financiar din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Personalul care se preia are statut de functionari publici.

In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, ministrul finantelor publice va emite ordin pentru aprobarea structurii organizatorice, coordonarea, numarul de posturi si incadrarea in numarul de posturi a personalului preluat pentru Directia generala de inspectie economico-financiara, se arata in Nota de Fundamentare a proiectului de lege.

Citeste in atasament Proiectul integral si Nota de Fundamentare

In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, presedintele ANAF va emite ordin, cu avizul ministrului finantelor publice, pentru aprobarea structurii organizatorice si numarul de posturi pentru structurile specializate.

Numarul total de posturi preluat de la ANAF la aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice nu va conduce la majorarea numarului total de posturi aprobat pentru MFP- aparat propriu si unitati subordonate.

  • "Neadoptarea acestui act normativ conduce la insuficienta cadrului legal de reglementare privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici si nerealizarea atributiilor Ministerului Finantelor Publice de constatare a neregulilor aparute in utilizarea fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora", se arata in Nota de Fundamentare

Pana acum legea care opera in domeniu era Ordonanta de Urgenta nr.94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici este reglementata organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare in cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Selectarea firmelor ce urmează a fi incluse în programele proprii de activitate, se face folosindu-se analiza de risc, în principal, pe baza următoarelor criterii:

a) importanţa operatorului economic (regională, locală);

b) situaţia economico-financiară (pierderi, arierate, creanţe ş.a.);

c) facilităţi acordate (subvenţii/transferuri, credite interne şi externe cu garanţia statului etc.);

d) raportarea şi îndeplinirea indicatorilor economico-financiari aprobaţi prin bugetele de venituri şi cheltuieli;

e) perioada de la precedenta verificare de aceeaşi natură şi cu aceleaşi obiective şi până la împlinirea termenului de prescripţie;

f) solicitări ale unor instituţii/autorităţi publice

"Actiunile de control financiar care sunt in desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se finalizeaza cu aplicarea prevederilor legale in vigoare la data initierii lor", se mai arata in document.

Ce mai spune proiectul de lege:

  • Organul de inspecţie economico-financiară are obligaţia să înştiinţeze operatorul economic în legatură cu acţiunea care urmează să se desfăşoare, înainte de începerea inspecţiei, prin transmiterea avizului de inspecţie  economico financiară
  • Operatorul economic poate solicita o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de începere a inspecţiei economico-financiare, în termen de 5 zile de la primirea avizului de inspecţie economico-financiară
  • Decizia de reverificare a unei anumite perioade, se poate lua dacă, de la data încheierii inspecţiei economico-financiare şi până la data împlinirii termenului de prescripţie, apar date suplimentare necunoscute la data efectuării inspecţiei economico-financiare, care influenţează rezultatele acesteia
  • Termenul de plată pentru creanţele bugetare înscrise în dispoziţia obligatorie se stabileşte în funcţie de data comunicării acesteia, astfel: a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare; b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.