Ministerul Finantelor intentioneaza sa modifice legislatia programului "Prima Casa" din cauza unor cazuri in care beneficiarii au solicitat acordul MFP (in calitate de titular al dreptului de ipoteca legala de rang I), privind realizarea unor lucrari de interventie sau extindere pentru care este necesara emiterea autorizatiei de construire. Beneficiarii programului au obligatia de a efectua orice lucrare de interventie sub conditia extinderii ipotecii asupra investitiilor efectuate. Neadoptarea unor masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar afecta capacitatea de rambursare a ratelor scadente din creditul garantat si ar conduce la dificultati in ceea ce priveste rambursarea ratelor de catre beneficiari, se arata in Nota de Fundamentare a Proiectului prezentat de MFP.

Neexprimarea acordurilor de catre MFP, asa cum este specificat in continutul ordonantei, ar avea efect negativ asupra posibilitatilor de realizare a lucrarilor de interventie asupra blocurilor de locuinte care implica realizarea de investitii (reabilitarea termica) de care profita direct si indirect ceilalti proprietari din imobil si implicit statul, fiind benefice pentru dezvoltarea fondului locativ prin extinderea pe verticala, pentru largirea bazei de impozitare a bugetelor locale si nu in ultimul rand generatoare de valoare economica, se mai arata in documentul citat.

Locuinta achizitionata prin programul Prima casa, trebuie sa satisfaca toate conditiile necesare de locuit ale unei persoane sau familii, ceea ce necesita modificarea legislatiei in vigoare in sensul de a se permite inlocuirea imobilului achizitionat initial, in cazul in care acesta este impropriu pentru folosirea sa ca locuita din cauza unor vicii ascunse. In aceste cazuri este necesar acordul scris al constructorului de a pune la dispozitia beneficiarului un alt imobil care sa satisfaca conditiile de locuit ale beneficiarului. Prin aceste reglementari se are in vedere satisfacerea conditiilor de viata si locuit ale familiilor fara a se considera a fi o a doua accesare a Programului.

In baza contractului de Garantare novat, asupra imobilelor care formeaza obiectul novatiei se instituie in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, un drept de ipoteca legala de rangul I pana la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu interdictia de instrainare a locuintei pe o perioada de 5 ani si interdictia de grevare cu sarcini a acesteia pe toata durata garantiei.

Mentionam faptul ca, pana in prezent, au fost formulate numeroase solicitari de catre beneficiari, in sensul exprimarii acordului Ministerului Finantelor Publice, in calitate de titular al dreptului de ipoteca legala, pentru efectuarea unor lucrari de interventie asupra locuintelor achizitionate in cadrul programului, respectiv pentru inlocuirea obiectului finantarii garantate.

Totodata, se preconizeaza ca aceste tipuri de solicitari vor fi si mai numeroase, datorita perioadei mari de timp pentru care se acorda creditul, de maximum 30 de ani, in care pot interveni situatii a caror solutionare necesita acordul Ministerului Finantelor Publice in calitate de titular al dreptului de ipoteca, Reglementarile propuse sunt necesare intrucat actele normative care reglementeaza programul Prima casa impun obligativitatea achizitionarii unei singure locuinte in cadrul programului si nu prevad la acest moment posibilitatea exprimarii acordului Ministerului Finantelor Publice cu privire la solicitarile unor beneficiari ai Programului constand in acordarea permisiunii de a schimba sau de a achizitiona o alta locuinta decat cea achizitionata initial in cadrul programului, in virtutea garantiei din partea vanzatorului pentru viciile ascunse ale locuintei.

Initiativa legislativa este justificata de stringenta crearii unui temei legal in vederea solutionarii cererilor formulate de catre beneficiarii programului. Se introduce in ordonanta necesitatea transmiterii documentatiei aferente garantiilor executate, respectiv a unei copii a inscrisului intocmit de catre FNGCIMM atat la organele teritoriale ale ANAF in a caror raza teritoriala isi are domiciliul debitorul beneficiar al finantarii garantate in vederea aplicarii procedurii de executare silita si a valorificarii bunului care face obiectul contractului de garantare, cat si la ANAF in calitate de coordonator, pentru informare. Acest lucru va da posibilitatea ANAF-lui de a cunoaste mai bine situatia garantiilor ce trebuie executate in teritoriu precum si de a crea posibilitatea acestuia de a raporta catre MFP-DGTDP sumele recuperate, conform prevederilor legale.

Se reglementeaza de asemenea la nivel de ordonanta problema radierii interdictiei de instrainare a imobilului pe o perioada de 5 ani, in cazul rambursarii anticipate a finantarii garantate, in sensul exprimarii fara echivoc a intentiei de reglementare, in sensul ca, odata cu stingerea obligatiei garantate prin rambursarea anticipata a intregului sold al finantarii garantate, se vor radia in mod corelativ toate sarcinile si interdictiile inscrise in

vederea garantarii acesteia.