Comisia Europeana a publicat pe site-ul sau Tratatul privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in uniunea economica si monetara, cum este numele oficial al tratatuluil de salvare a zonei euro. ​

Prevederile tratatului:

 • documentul introduce regula bugetului echilibrat si mecanism automat de aplicare a corectiilor
 • vorbeste despre faptul ca CE va emite legislatie pentru zona euro referitoare, in special, la raportare ex ante a planurilor de emitere de obligatiuni, la obligatia statelor membre sa supuna atentiei Comisiei programele detaliate privind reformele structurale in timpul procedurii de deficit excesiv si coordonarea planurilor de reforma cu celelalte state membre
 • regula de aur a bugetului echilibrat - 3% deficit si sub 60% datorie publica - trebuie trecuta in legislatia statelor membre cu caracter obligatoriu, preferabil in constitutie
 • Curtea de Justitie a UE va fi imputernicita sa impuna plata unei penalitati statelor membre care nu au aplicat o hotarare a Curtii; Comisia europeana stabileste criteriile pentru determinarea penalitatii care trebuie platite
 • Statele membre care au o datorie publica mai mare de 60% din PIB trebuie sa o reduca cu o rata medie de 1/20 pe an
 • Documentul stipuleaza ca asistenta financiara prin mecanismul european de stabilitate va fi conditionata, incepand cu 1 martie 2013, de ratificarea tratatului
 • Statele membre ale UE care, la data semnarii acestui tratat, nu au adoptat moneda unica, pot avea o derogare sau pot fi exceptate de la aplicarea prevederilor titlurilor III si IV (referitor la pactul fiscal si la politica economica de coordonare), daca declara, atunci cand depun instrumentele de ratificare, ca vor sa fie exceptati

Tratatul cuprinde acordul fiscal, la titlul III. Printre altele, acesta stipuleaza:

 • Cand datoria publica a unui stat este semnificativ sub 60%, deficitul structural admis este de 1% (spre deosebire de 0,5% cat este in general).
 • In cazul in care se constata devieri de la obiectivele pe termen mediu, va fi declansat automat un mecanism de corectie. Mecanismul va include obligatia ca partea statul membru respectiv sa implementeze masuri pentru a corecta devierile intr-o perioada de timp data.
 • Prevederile tratatului trebuie transpuse in legislatia statelor membre contractante la cel tarziu un an de la intrarea sa in vigoare si trebuie sa fie transpus in legislatie cu forta obligatorie si permanenta, preferabil constitutionala
 • Sunt permise devieri de la regula privind un deficit de 3% si o datorie publica de 60% in "circumstante exceptionale". Tratatul le detaliaza si ele se refera la cazul unui eveniment neobisnuit, incontrolabil de statele membre care are un impact major asupra finantelor guvernului sau de perioade de serioasa criza economica.
 • Art.6 prevede ca statelel membre sa comunice Comisiei Europene si Consiliului, ex ante, planurile de emitere de obligatiuni.
 • Statele membre contracante trebuie sa sprijine raportul intocmit de Comisie cu propunerile si recomandarile facute statului membru aflat in incalcarea prevederilor tratatului. Dar ele nu se vor aplica daca majoritatea calificata dintre ele, cu exceptia satului aflat in discutie, se opun.
 • Comisia Europeana face analiza conformarii statelor membre cu prevederile tratatului, iar tarile care incalca regulile pot fi deferite Curtii de Justitie a UE de unul sau mai multe state contractante. Pe de alta parte, daca unul dintre statele membre considera ca un altul incalca regulile, il poate actiona in justitie fara sa fie nevoie de un raport al Comisiei Europene.
 • In ambele cazuri decizia Curtii va fi obligatorie.
 • Daca se constata, de catre Comisia Europeana sau un stat membru, ca statul reclamat si asupra caruia exista o decizie a Curtii nu o aplica, poate din nou trimite statul respectiv in fata Curtii Europene de Justitie pentru a plati penalitati. Ele insa nu pot depasi 0,1% din PIB-ul statului membru. Daca tara amendata este stat al zonei euro, banii vor fi directionati care mecanismul european de stabilitate, fondul de bail-out european. Daca nu, atunci banii vor merge la bugetul UE.

In privinta regulilor de guvernanta economica, stipulate in titlul V, acestea prevad:

 • Reuniunile liderilor zonei euro se vor numi Euro Summit, ele vor avea un presedinte ales la fel ca si presedintele Consiliului European, pentru un mandat de 5 ani. Ele vor fi organizate de cel putin doua ori pe an.
 • La Euro Summit va fi invitat si presedintele BCE.
 • Liderii statelor UE din zona non-euro care adera la Tratat vor participa la reuniunile Euro Summit cand tema discutiilor este competitivitatea, modificarea arhitecturii globale a zonei euro si regulile care i se aplica in viitor. Participarea acestora la reuniuni va fi ori de cate ori este necesar, de cel putin o data pe an, cand se vor discuta modalitati de implementare ale actualului Tratat.
 • Liderii statelor din afara zonei euro vor fi informati indeaproape referitor la pregatirea Euro Summit-urilor si la rezultatele acestora.

Tratatul va intra in vigoare la 1 ianaurie 2013, daca 12 state contractante au depus instrumentele de ratificare.

 • Presedintele Parlamentului European va fi si el invitat pentru a-si prezenta un punct de vedere, iar presedintele Euro Summit ii va prezenta acestuia un raport dupa fiecare reuniune.