Statul austriac împreună cu acţionarii Volksbank au ajuns luni seara la un acord privind viitorul Volksbank AG (OVAG). In ceea ce priveste Romania, DZ Bank şi Ergo, alţi acţionari minoritari, s-au angajat că îşi vor menţine expunerea pe OVAG, inclusiv în ceea ce priveşte finanţarea Volksbank Leasing şi Volksbank Romania de către DZ Bank. În plus, DZ Bank va prelua portofoliul Investikredint din Frankfurt, în valoare de 400 de milioane de euro.

  • Vânzarea Volksbank România şi VB Leasing rămân pe lista măsurilor ce se doresc a fi implementate, însă aceasta va avea loc într-un mod ce avantajează OVAG.

Pentru banca mama, primii paşi au fost deja făcuţi, prin vânzarea VBI şi schimbarea relaţiilor dintre OVAG şi acţionarii cooperative de credit. Prin acordul de luni seară, se trece la etapa următoare: acţionarii cooperative de credit, alături de statul austriac vor participa la majorarea capitalului OVAG cu 480 de milioane de euro, după reducerea acestuia cu 70% la 31 decembrie 2011.

"După trei ani dificili de remodelare a business-ului, azi am creat o platformă pentru o dezvoltare sustenabilă a Volksbank AG. Lichiditatea Volksbank AG s-a îmbunătăţit deja semnificativ după vânzarea VBI, iar prin majorarea decisă recent, situaţia va fi şi mai bună", a declarat Gerald Wenzel, CEO-ul Volksbank AG.

Măsuri ce urmează a fi implementate:

- fuziunea dintre Volksbank AG şi Investikredit bank va fi operată retroactiv, începând cu 31 decembrie 2011.

- noua entitate va funcţiona ca o centrală a cooperativelor de credit, preluând integral activele entităţilor subordonate. Este exclusă crearea unei entităţi separate pentru activităţile non-core.

- reducerea capitalului prin reducerea numărului de acţiuni aplicată de la 31 decembrie 2011 a fost aprobată de toţi acţionarii, inclusiv cei minoritari. Este vorba de DZ Bank, Ergo, RZB, Osterreivhischer Genossenschaftsberband şi holdingul cooperativelor de credit

- majorarea de capital va fi operată pentru a diminua efectele reducerii descrise la punctul anterior. OVAG va beneficia de o infuzie de 480 de milioane de euro. Statul austriac va achiziţiona acţiuni în valoare de 250 de milioane de euro, iar acţionarii majoritari ai OVAG vor contribui cu 230 de milioane de euro. În urma majorării de capital, cooperativele de credit regionale vor rămâne acţionari majoritari.

- statul austriac va oferi o garanţie în valoare de 100 de milioane de euro. Spezele pentru această garanţie reprezintă 10%. Garanţia va intra în vigoare după ce acţionarii vor aproba modificarea statutului Volksbank şi transformarea acesteia într-o Verbundbank (cooperativă de credit urbană).

- RZB, unul din acţionarii minoritari, s-a angajat că va participa la orice măsuri viitoare pentru îmbunătăţirea capitalizării OVAG şi va asista banca în demersurile pentru valorificarea părţilor sociale.