Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul al IV-lea din 2011 a fost de 148,882 miliarde de lei preţuri curente, în scădere– în termeni reali – cu 0,2% faţă de trimestrul III 2011. Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2011 a fost de 183943,2 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,9% faţă de trimestrul IV 2010.

Construcţiile au fost ramura care a înregistrat una dintre cele mai mari creşteri a volumului de activitate cu 5,7%, urmată de agricultură, silvicultură şi pescuit (+3,1%) şi de industrie (+2,0%). Creşteri uşoare ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în activităţile de informaţii şi comunicaţii (+1,7%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (1,3%) urmată de comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+0,9%) şi în tranzacţiile imobiliare (+0,4%). Pe ansamblul economiei, cea mai mare majorare au înregistrat-o activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii (11,1%).

  • Cererea internă a crescut cu 2,5 procente

Reducerea volumului de activitate s-a înregistrat în administraţie publică şi aparare; invăţământ; sănătate (-3,1%) precum şi în activităţile de intermediere financiare şi asigurări (-0,8%). Din punctul de vedere al utilizării Produsului Intern Brut, în trimestrul IV 2011 cererea internă a crescut cu 2,5 procente, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2010. Consumul final total s-a majorat cu 1,4%, ca urmare a creşterii volumului cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei cu 2,8%. Cheltuiala pentru consum final a administraţiilor publice s-a redus cu 3,9 procente.

  • Un efect negativ asupra PIB l-a avut, în continuare, evoluţia exportului net

Formarea brută de capital fix a înregistrat o creştere cu 10,3 puncte procentuale. Un efect negativ asupra PIB l-a avut, în continuare, evoluţia exportului net ca urmare a creşterii mai accentuate a volumului importurilor de bunuri şi servicii (+5,4%) comparativ cu cea a volumului exporturilor (+4,0%).

Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2011 a fost de 578551,9 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,5% faţă de anul 2010. Creşterea a fost determinată, în mod semnificativ, de majorarea volumului de activitate şi, în consecinţă, a valorii adăugate brute din agricultură, silvicultură şi pescuit (+11,3%), industrie (+5,0%) şi activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii (4,8%). Creşteri relativ mai reduse ale volumului de activitate s-au înregistrat în construcţii (+2,7%) urmate de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,2%).

Din punctul de vedere al utilizării Produsului Intern Brut, în anul 2011 cererea internă a crescut cu 3,1 procente, comparativ cu anul 2010. Reducerea cheltuielii pentru consum final a administraţiilor publice (-3,5%) a fost compensată de majorarea cheltuielii pentru consum final a gospodăriilor populaţiei (+1,4%) astfel încât consumul final total s-a menţinut aproximativ constant în anul 2011, comparativ cu anul precedent. Formarea brută de capital fix a înregistrat o creştere cu 6,3 puncte procentuale.