In practica au aparut numeroase alte situatii care urmeaza a fi solutionate prin aceasta ordonanta de urgenta. Locuinta achizitionata prin programul Prima casa necesita modificarea legislatiei in vigoare in sensul de a se permite inlocuirea imobilului achizitionat initial, in cazul in care acesta este impropriu pentru folosirea sa ca locuinta, din cauza unor vicii ascunse. In aceste cazuri este necesar acordul scris al constructorului de a pune la dispozitia beneficiarului un alt imobil care sa satisfaca conditiile de locuit ale beneficiarului", se arata in Nota de Fundamentare a Proiectului de Ordonanta de Urgenta revizuit, publicata vineri de Finante.

In baza contractului de Garantare novat, se mai arata in document, se radiaza ipoteca, privilegiul finantatorului precum si interdictiile de instrainare si grevare cu sarcini instituite asupra imobilului achizitionat initial in cadrul programului. In plus, asupra imobilului dobandit ulterior, se instituie in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, un drept de ipoteca legala de rangul I pana la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu interdictia de instrainare a locuintei pe o perioada de 5 ani si interdictia de grevare cu sarcini a acesteia pe toata durata garantiei.

Conditia referitoare la rangul dreptului de ipoteca trebuie sa fie indeplinita pana la momentul formularii cererii de plata a garantiei de catre finantator. In cazul primirii de catre finantator a comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N., in temeiul contractului de garantare, finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara privilegiul special al procuratorului de fonduri, concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale instituite in favoarea statului roman.

Avand in vedere necesitatea protejarii valorii imobilului si a faptului ca, pe parcursul derularii programului Prima casa, in practica au aparut mai multe situatii, in care s-a solicitat acordul Ministerului Finantelor Publice, in calitate de titular al dreptului de ipoteca legala de rang I, privind realizarea unor lucrari de interventie si/sau extindere pentru care este necesara emiterea autorizatiei de construire, privind imobilul ipotecat sau in legatura cu imobilul ipotecat, incluzand spre exemplificere, dar fara a se limita la acestea, dezmembrari, extinderi, modificari structurale, modificari ale destinatiei partilor comune, precum si orice alte modificari care desi nu necesita obtinerea unei autorizatii de construire, se inscriu in cartea Funciara, se reglementeaza la nivel de ordonanta aceasta problema, in sensul exprimarii acordului cu privire la lucrarile de mai sus, atat de catre

Ministerului Finantelor Publice cat si de catre finantator.

Beneficiarii programului au obligatia de a efectua orice lucrare de interventie si/sau extindere in conditiile legii si de a efectua inregistrarile corespunzatoare in Cartea Funciara si sub conditia extinderii ipotecii asupra investitiilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.

Neexprimarea acordurilor de catre MFP, asa cum este specificat in continutul ordonantei, ar avea efect negativ asupra posibilitatilor de realizare a lucrarilor de interventie asupra blocurilor de locuinte care implica realizarea de investitii (reabilitarea termica) de care profita direct si indirect ceilalti proprietari din imobil si implicit statul, fiind benefice pentru dezvoltarea fondului locativ prin extinderea pe verticala, pentru largirea bazei de impozitare a bugetelor locale si nu in ultimul rand generatoare de valoare economica.

  • Neadoptarea unor masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar impieta asupra capacitatii de rambursare a ratelor scadente din creditul garantat si ar conduce la reale dificultati in ceea ce priveste rambursarea ratelor creditelor de catre beneficiari, cu influente negative asupra derularii prudente si eficiente a garantiilor acordate de stat in cadrul Programului  Prima casa.

Mentionam faptul ca, pana in prezent, au fost formulate numeroase solicitari de catre beneficiari, in sensul exprimarii acordului Ministerului Finantelor Publice, in calitate de titular al dreptului de ipoteca legala, pentru efectuarea unor lucrari de interventie asupra locuintelor achizitionate in cadrul programului, respectiv pentru inlocuirea obiectului finantarii garantate, se mai spune in Nota de Fundamentare.

Totodata, se preconizeaza ca aceste tipuri de solicitari vor fi si mai numeroase, datorita perioadei mari de timp pentru care se acorda creditul, de maximum 30 de ani, in care pot interveni situatii a caror solutionare necesita acordul Ministerului Finantelor Publice in calitate de titular al dreptului de ipoteca.

  • Se introduce in ordonanta necesitatea transmiterii documentatiei aferente garantiilor executate, respectiv a unei copii a inscrisului intocmit de catre FNGCIMM atat la organele teritoriale ale ANAF in a caror raza teritoriala isi are domiciliul debitorul beneficiar al finantarii garantate in vederea aplicarii procedurii de executare silita si a valorificarii bunului care face obiectul contractului de garantare, cat si la ANAF in calitate de  coordonator, pentru informare.
  • Acest lucru va da posibilitatea ANAF-lui de a cunoaste mai bine situatia garantiilor ce trebuie executate in teritoriu precum si de a crea posibilitatea acestuia de a raporta catre MFP-DGTDP sumele recuperate, conform prevederilor legale.

Se reglementeaza de asemenea la nivel de ordonanta problema radierii interdictiei de instrainare a imobilului pe o perioada de 5 ani, in cazul rambursarii anticipate a finantarii garantate, in sensul exprimarii fara echivoc a intentiei de reglementare, in sensul ca, odata cu stingerea obligatiei garantate prin rambursarea anticipata a intregului sold al finantarii garantate, se vor radia in mod corelativ toate sarcinile si interdictiile inscrise in

vederea garantarii acesteia.

  • Impactul asupra mediului de afaceri

Atenuarea efectelor crizei economice in domeniile vizate, prin deblocarea mecanismelor de finantare, productie si consum precum si deblocarea pietei imobiliare si a constructiilor de locuinte.

Proiectul de act normativ creeaza conditii propice pentru cresterea gradului de utilizare a plafonului de garantii care pot fi acordate in cadrul programului pentru achizitia si constructia de locuinte, cu consecinte directe asupra dezvoltarii pietei imobiliare si a sectoarelor adiacente acestuia, asupra cresterii numarului de clienti ai institutiilor de credit, a gradului de securizare a creditelor ca urmare a preluarii riscului de credit al clientilor de catre stat si finantatori.