In anul 2011, rata medie anuala a locurilor de munca vacante a fost de 0,64%, in crestere cu 0,05 puncte procentuale fata de anul precedent. In ceea ce priveste numarul mediu anual al locurilor de munca vacante, acesta a fost de 26,1 mii, in crestere cu 1,8 mii locuri de munca vacante fata de anul anterior. Rata medie a locurilor vacante este raportul dintre numarul mediu anual al locurilor de munca vacante si numarul mediu anual total al locurilor de munca (ocupate si vacante, exclusiv cele blocate sau destinate numai promovarii in interiorul intreprinderii sau institutiei), exprimat procentual).

  • Ratele medii anuale ale locurilor de munca vacante cu cele mai ridicate valori s-au inregistrat in administratia publica

In anul 2011, ratele medii anuale ale locurilor de munca vacante cu cele mai ridicate valori s-au inregistrat in administratia publica (1,09%) si in sanatate si asistenta sociala (1,05%). La polul opus, s-au situat activitatile din industria extractiva (0,04%), productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (0,11%), respectiv cele din invatamant (0,16%).

Peste o treime din numarul total al locurilor de munca vacante s-au regasit in industria prelucratoare (8,9 mii locuri vacante), unde rata a avut o valoare medie anuala de 0,90%. Sectorul bugetar insumeaza 25% din totalul locurilor de munca vacante, cele mai multe regasindu-se in activitatile de sanatate si asistenta sociala (3,1 mii locuri vacante), urmate de administratia publica (2,8 mii locuri vacante), respectiv invatamant (0,6 mii locuri vacante). In industria extractiva angajatorii au prezentat cea mai redusa cerere de forta de munca salariata (0,03 mii locuri vacante).

  • Numarul locurilor de munca vacante a cunoscut cea mai semnificativa crestere fata de 2010 in industria prelucratoare

Prin comparatie cu anul precedent, atat rata cat si numarul mediu anual al locurilor de munca vacante au inregistrat, aproape in egala masura, cresteri si scaderi. Rata medie anuala a locurilor de munca vacante cu cea mai relevanta crestere s-a regasit in activitatile de distributie a apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare (+0,32 puncte procentuale). La polul opus, s-au situat activitatile profesionale, stiintifice si tehnice (-0,17 puncte procentuale).

Numarul mediu anual al locurilor de munca vacante a cunoscut cea mai semnificativa crestere fata de media anului precedent in industria prelucratoare (+1,6 mii locuri vacante), in timp ce in administratia publica (-0,9 mii locuri vacante) s-a constatat cea mai accentuata diminuare a indicatorului.

Cea mai mare cerere de forta de munca salariata exprimata de angajatori prin intermediul ratei medii anuale a locurilor de munca vacante in anul 2011 s-a constatat in randul ocupatiilor de operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente - grupa majora 8 (0,90%) si de muncitori necalificati - grupa majora 9 (0,85%).

Aproape 22% din numarul total al locurilor de munca vacante s-au regasit in randul ocupatiilor de specialisti in diverse domenii de activitate - grupa majora 2 (5,7 mii locuri vacante).

Cea mai redusa disponibilitate a cererii de forta de munca salariata, atat in ceea ce priveste rata cat si numarul mediu anual al locurilor de munca vacante s-a constatat pentru ocupatiile de lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit - grupa majora 6 (0,24% rata locurilor de munca vacante, respectiv 0,05 mii locuri vacante), urmata de membrii ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori - grupa majora 1 (0,38% rata locurilor de munca vacante, respectiv 1,0 mii locuri vacante).

  • Rata medie anuala si numarul mediu anual al locurilor de munca vacante pe regiuni de dezvoltare

In profil teritorial, in anul 2011, cea mai ridicata valoare a ratei medii anuale a locurilor de munca vacante s-a inregistrat in regiunea Nord-Est (0,92%), urmata de regiunea Vest (0,82%). Cu cele mai scazute valori ale acestui indicator s-au regasit regiunile Sud-Est (0,34%), respectiv Sud-Vest Oltenia (0,43%).

Cea mai mare cerere de forta de munca exprimata prin intermediul indicatorului numarul mediu anual al locurilor de munca vacante a fost in regiunea Bucuresti-Ilfov (6,2 mii locuri vacante), reprezentand aproape 24% din numarul locurilor de munca vacante din intreaga tara. La polul opus, angajatorii din regiunea Sud-Vest Oltenia au declarat cele mai putine locuri de munca vacante (1,5 mii locuri vacante).

Fata de anul 2010, cei doi indicatori analizati au cunoscut cresteri in majoritatea regiunilor de dezvoltare ale tarii.

Cea mai semnificativa crestere atat in ceea ce priveste rata cat si numarul mediu anual al locurilor de munca vacante s-a inregistrat in regiunea Nord-Vest (+0,20 puncte procentuale, respectiv +1,0 mii locuri vacante). Cu cea mai accentuata diminuare fata de anul 2010 s-a regasit regiunea Nord-Est (-0,14 puncte procentuale, respectiv -0,7 mii locuri vacante).