"In cazul arieratelor companiiilor de stat anticipam ca acestea vor fi reduse in a doua jumatate a anului 2012 cu 5-6 miliarde de lei (1% din PIB) prin intermediul operatiunilor de tip swap, plati efective sau alte operatiuni financiare. Vom cauta sa imbunatatim eficienta colectarii, bazandu-ne pe recomandarile echipei FMI. Concret, aceste masuri vor include simplificarea sistemului de declarare si plata impozitelor pe castigurile de capital, dezvoltarea unui plan de ajustare a nivelului accizelor; revizuirea strategiei privind baza de impozitare a proprietatilor", se arata in Scrisoarea de intentie inaintata de Romania conducerii FMI, document publicat luni de Fond.

Citeste in atasament documentul integral in limba romana.

"Vom continua punerea in aplicare a unui nou sistem IT in sanatate. Am initiat auditul registrelor pacientilor, care vor fi finalizate pana la sfarsitul anului 2012. Vom incepe distribuirea de noi carduri de sanatate a tuturor participantilor din sistem pana la sfarsitul lunii aprilie"

Vom elabora masuri pentru a reduce numarul de companii mici inregistrate ca platitori de TVA cu 20 la suta la finele lunii septembrie 2012 (in comparatie cu sfarsitul lunii septembrie 2011).

O analiza a MFP efectuata in 2010 a demonstrat ca aproape 380.000 de contribuabili erau inregistrati ca platitori de TVA desi se aflau sub plafonul de la care inregistrarea in scopuri de TVA devine obligatorie. Acest numar mare de contribuabili reprezinta peste 60%, dar cu o contributie de numai 1,3% din totalul veniturilor fiscale. In schimb, contribuabilii cu o cifra de afaceri de peste 100.000 de euro platesc aproape 97% din impozitele si taxele principale (TVA si impozitul pe venit).

Ce prevede documentul:

Politica fiscala

 • Pentru anul 2012 guvernul isi mentine o tinta de deficit (dupa metodologia ESA) sub 3%, cu un deficit bugetae de 1,9% din PIB ( de 2,1% PIB cu includerea cheltuielilor din cadrul Programului National de Dezvoltare a Infrastructurii).
 • Reducerea numarului salariatilor din sectorul public va continua prin politica de inlocuire de 1 angajat nou la 7 persoane iesite din sistem.
 • reducerea arieratelor in companiile monitorizate cu 1% din PIB in cea de-a doua jumatate a anului 2012.
 • imbunatatirea eficientei sistemului de taxe creat pe baza recomandarilor asistentei tehnice a FMI
 • cresterea emisiei de titluri pentru consolidarea buffer-elor financiare pe fondul imbunatatirii conditiilor de finantare a datoriei pe plan intern si continuarea eforturilor de consolidare a tampoanelor fiscale pentru mentinerea obiectivului de asigurare pe patru luni a nevoilor de finantare pentru a proteja finantele guvernului impotriva unor socuri externe neprevazute
 • atingerea tintei de absorbtie a 6 miliarde de euro in 2012, dintre care 3,5 miliarde prin fondurile structurale si de coeziune si alte 2,5 miliarde de euro prin fondurile de agricultura, dezvoltare rurala si de pescuit.
 • intarirea capacitatii autoritatilor de administrare (inclusiv pentru fondurile destinate agriculturii). Vor fi adaugate 211 noi pozitii celor 100 deja vacante pana in iunie 2012.
 • realizarea unui portofoliu de investitii pentru toate proiectele guvernamentale pentru a se asigura monitorizarea si prioritizarea proiectelor
 • imbunatatirea administrarii fiscale si lupta impotriva evaziunii fiscale sunt elemente cruciale pentru strategia de crestere a veniturilor

Politica monetara

 • Pentru anul 2012, date fiind cererea interna slaba si presiunea redusa a preturilor alimentelor la nivel global si a energiei, inflatia este prevazuta sa ramana in interiorul benzii de variate a bancii centrala de +/- 1 procent in jurul tintei de 3%.

Reformele structurale

 • Dezvoltarea noii strategii de transport pentru Romania, asigurarea complementaritatii dintre diferite modalitati de transport si definirea prioritatilor din sectorul transporturilor privind investitiile pe termen mediu si lung.
 • In sectorul electicitatii - ajustarea cu 5% a preturilor reglementare pentru consumatorii rezidentiali si non-rezidentiali pana la sfarsitul anului 2012.
 • ANRE va creste progresiv ponderea electricitatii provenite de pe pietele dereglementate de la companiile producatoare de electricitate pentru consumatorii non-rezidentiali, incepand cu 15% in septembrie 2012 si ajungand la 100% pana la sfarsitul anului 2013.
 • Preturile reglementare pentru consumatorii non-rezidentiali vor fi liberalizate pana la 1 ianuarie 2014.
 • În sectorul sanitar, arieratele aferente facturilor înregistrate au fost acum integral eliminate, iar facturile neînregistrate descoperite în cursul exerciţiului de inventariere până la finele anului 2011 au fost integral înregistrate în sistem şi programate la plată. Implementarea taxei de clawback ar trebui să contribuie la prevenirea acumulării de noi arierate în sectorul sanitar.
 •  La nivelul autorităţilor locale, arieratele au scăzut în anul 2011, dar această tendinţă ar putea fi accelerată. O mai bună aplicare şi monitorizare a modificărilor aduse în anul 2010 legii finanţelor publice locale (LFPL) ar trebui să permită reducerea în continuare a arieratelor. În acest sens, ministerele ordonatoare ar trebui să încheie contracte multianuale de cofinanţare pentru fiecare dintre proiectele de la nivel local existente în portofoliile lor până în martie 2012, în limitele aprobate în legea bugetului de stat şi în Strategia Fiscală 2012-2014. În acelaşi timp, ministerele ordonatoare vor realiza o prioritizare a proiectelor respective şi vor încărca datele relevante într-o bază de date cu investiţiile de capital.
 •  Pentru ÎS, înregistrăm progrese în procesul de reducere a arieratelor în cadrul companiilor monitorizate prin operaţiuni de convertire a datoriilor în acţiuni, plăţi şi alte operaţiuni de ordin financiar. Per ansamblu, anticipăm că aceste măsuri vor permite reducerea arieratelor companiilor monitorizate cu 5 până la 6 miliarde RON (1 la sută din PIB) în semestrul al doilea al anului 2012.
 • Intervalele de consultare trimestriale pentru rata inflaţiei la 12 luni în preţuri de consum (aşa cum sunt măsurate de indexul preţurilor de consum (IPC) publicat de Institutul Naţional de Statistică) sunt specificate mai jos. În cazul în care rata inflaţiei IPC an-la-an se află în afara intervalelor exterioare specificate mai jos, autorităţile vor efectua o consultare cu FMI cu privire la politicile propuse ca răspuns înainte de a solicita alte trageri în cadrul programului. În plus, BNR va avea discuţii cu experţii FMI în cazul în care rata inflaţiei IPC an-la-an se situează în afara intervalelor interioare specificate pentru finele fiecărui trimestru.
 • Emiterea de garanţii guvernamentale către sectorul privat nefinanciar şi către întreprinderile publice va fi limitată pe parcursul duratei programului. Plafonul este stabilit la 14 miliarde RON dar poate fi ajustat în sus cu până la 9,6 miliarde RON pentru garanţii destinate finanţării proiectului Nabucco. Pe parcursul misiunilor de evaluare viitoare vor fi renegociate ţinte revizuite pentru a se permite garanţii publice rezonabile în contextul privatizării pachetelor majoritare de acţiuni la întreprinderile de stat şi al securitizării arieratelor interne.