Industria romaneasca este formata din aproape 58.000 de IMM si aproape 900 de firme considerate mari. Cel mai recent recensamant al acestor companii facut de INS indica 57.968 intreprinderi mici si mijlocii si, respectiv, 885 intreprinderi mari. Din totalul de 58.853 intreprinderi, 99,4% erau intreprinderi cu capital majoritar privat.

Vezi in text graficele privind cei mai importanti indicatori la companiile de stat si respectiv private din industrie. Sursa datelor: INSSE.

Analiza structurii personalului, in functie de statutul profesional al acestuia, respectiv personal salariat si personal nesalariat arata ca in intreprinderile din industrie personalul salariat a detinut o pondere de 99,3% (1.407.296 persoane) Din totalul efectivului de personal de 1.417.039 persoane, intreprinderile mici si mijlocii detineau 49,9%.

Din graficul de mai sus se vede ca la o capitalizare comparabila, firmele private exporta mult mai mult decat cele de stat. De asemenea, resursele destinate investitiilor la unitatea de capital social sunt mai bine utilizate la privat. Ca total al investitiilor realizate intreprinderile mici si mijlocii au detinut ponderea de 29,4%.

Structura investitiilor pe surse de finantare se prezinta astfel: surse proprii 76,4% ; credite interne 8,3% ; credite externe 8,2% ; buget de stat si bugete locale 1,5% ; capital strain 1,9% si alte surse 3,7%.

In graficul de mai sus sunt cativa indicatori dupa numarul de angajati per total industrie, iar in cel de mai jos, aceiasi indicatori colectati din companiile private din industrie. Comparatiile se pot face singure, nu e cazul sa insistam asupra lor.

Sigur, e si o problema de bani. Pentru IMM de pilda, structura pe surse de finantare cuprinde 75,0% surse proprii, 13,8% credite interne, 7,4% credite externe, 0,4% buget de stat si bugete locale, capital strain si alte surse 1,1% si respectiv 2,3%.

Valoarea adaugata bruta la costul factorilor a fost obtinuta, in proportie de 33,2% in intreprinderile mici si mijlocii, in timp ce in intreprinderi cu capital majoritar de stat in proportie de 20,0%.

Rezultatul brut al exercitiului (profitul) inregistrat a fost de 2484 milioane lei; in intreprinderile mici si mijlocii s-a obtinut un beneficiu de 637 milioane lei.

Personalul salariat reprezinta totalitatea persoanelor angajate cu contract individual de munca, pe perioada nedeterminata sau determinata. In acest indicator se incadreaza si ucenicii cu contract de munca, angajatii de proba remunerati etc, precum si patronii care sunt in acelasi timp salariati in propria unitate.

Personalul nesalariat (patroni, asociati si lucratori familiali neremunerati) reprezinta efectivul de personal la 31.12 care isi exercita activitatea in propria unitate (societate, intreprindere, firma, atelier); nu sunt inclusi patronii care sunt si salariati in propria unitate.

Cifra de afaceri (exclusiv TVA) reprezinta suma veniturilor rezultate din vanzari de marfuri, executarea de lucrari si prestari de servicii, mai putin reducerile acordate clientilor. Exporturi directe reprezinta cifra de afaceri obtinuta de intreprindere in urma vanzarii la export a produselor proprii, fara intermedierea unei intreprinderi de comert exterior. Valoarea adaugata bruta la costul factorilor reprezinta suma salariilor si a celorlalte elemente legate de costul factorilor de munca, a profitului, a subventiilor de exploatare, a amortizarii capitalului fix, din care se scad impozitele legate de productie.

Industria reprezinta totalitatea activitatilor din economia nationala care au ca scop extragerea din natura a materiilor prime si materialelor care exista si se reproduc independent de interventia omului, prelucrarea primara a produselor extrase din natura si a produselor agricole si silvice, prelucrari executate ulterior asupra unor produse industriale intermediare, restabilirea parametrilor tehnici si calitativi initiali ai produselor industriale.

In sectorul industrie au fost incluse intreprinderile a caror activitate principala s-a incadrat intr-una din urmatoarele sectiuni de activitati CAEN Rev.2: Industria extractiva; Industria prelucratoare; Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat; Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare.