In anul 2011, rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani), adica ponderea populatiei active cu varsta intre 15-64 de ani in populatia totala din aceeasi grupa de varsta, a fost de 58,5%, iar rata somajului BIM- de 7,4%. In anul 2011 populatia activa a Romaniei era de 9,868 milioane persoane, din care 9,138 milioane de persoane ocupate si 730.000 someri. Raportul de dependenta economica (numarul persoanelor inactive si in somaj ce revin la 1000 persoane ocupate) a fost de 1340 la mie, mai ridicat pentru persoanele de sex feminin (1669 la mie, fata de 1071 la mie in cazul barbatilor) si pentru mediul rural (1376 la mie, comparativ cu 1311 la mie in mediul urban). Rata de activitate a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 63,3%.

Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) de 58,5% s-a redus fata de anul anterior cu 0,3 puncte procentuale. Acest indicator avea, ca si in anii anteriori, valori mai ridicate pentru barbati (65,0%, fata de 52,0% pentru femei) si pentru persoanele din mediul rural (58,8%, fata de 58,2% in mediul urban). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) era de 23,8%. Rata de ocupare a persoanelor varstnice (55-64 ani) a fost de 40,0%.

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele in varsta de munca s-a inregistrat in randul absolventilor invatamantului superior (82,1%). Pe masura ce scade nivelul de educatie, scade si gradul de ocupare. Astfel, erau ocupate 62,3% dintre persoanele cu nivel mediu de educatie si numai 40,5% dintre cele cu nivel scazut de educatie.

Salariatii, in crestere fata de anul precedent (+92.000 persoane), detin in continuare cea mai mare pondere (67,3%) in totalul populatiei ocupate. In anul 2011 lucratorii pe cont propriu si lucratorii familiali neremunerati reprezentau 31,5% din populatia ocupata. Distributia pe grupe de ocupatii arata ca lucratorii calificati in agricultura, silvicultura si pescuit reprezentau 23,1% din totalul populatiei ocupate. Ponderi insemnate in totalul populatiei ocupate detineau si muncitorii calificati (15,6%), specialistii in diverse domenii de activitate (14,0%) precum si lucratorii in domeniul serviciilor (12,8%).

Repartitia populatiei ocupate pe activitati ale economiei nationale arata ca 28,6% din totalul persoanelor ocupate erau concentrate in sectorul agricol, 28,8% in industrie si constructii, iar 42,6% in servicii. In activitatile neagricole erau ocupate 6,52 milioane persoane, ponderi semnificative in randul acestora fiind detinute de cele care isi desfasurau activitatea in industria prelucratoare (25,6%), comert (17,9%) si constructii (10,4%).

Comparativ cu anul 2010, a scazut semnificativ numarul persoanelor care si-au desfasurat activitatea in agricultura, silvicultura si pescuit (-167 mii persoane), dar si al celor care au lucrat in constructii (-24 mii persoane), in energie electrica (-11 mii persoane), in industria extractiva si transport si depozitare (ambele cu -10 mii persoane).

In anul 2011, durata medie efectiva a saptamanii de lucru pentru activitatea principala a fost de 39,2 ore pe saptamana; 227.000 persoane au desfasurat si activitati secundare, lucrand in medie 14,8 ore pe saptamana. Din totalul persoanelor ocupate in anul 2011 au lucrat cu program partial 956 mii persoane (10,5%).

Rata somajului - conform definitiei internationale (BIM1) - a fost de 7,4%, in crestere fata de anul precedent (7,3%). Pe sexe, ecartul dintre cele doua rate ale somajului a fost de 1,1 puncte procentuale (7,9% pentru barbati fata de 6,8% pentru femei), iar pe medii rezidentiale de 3,3 puncte procentuale (8,8% pentru urban fata de 5,5% pentru rural). Rata somajului avea nivelul cel mai ridicat (23,7%) in randul tinerilor (15-24 ani).

Somajul a afectat in masura mai mare absolventii invatamantului mediu si scazut, pentru care rata somajului a fost de 8,1%, respectiv 7,3%, mai mare comparativ cu rata inregistrata pentru somerii cu studii superioare (5,1%). Rata somajului de lunga durata (in somaj de un an si peste) a fost de 3,1%. Incidenta somajului de lunga durata (ponderea persoanelor aflate in somaj de un an si peste in total someri) a fost de 41,9%.

Somajul pe termen lung s-a manifestat mai pregnant in cazul barbatilor (42,6% fata de 40,9% in cazul femeilor) si in mediul urban (44,3% fata de 37,1% in mediul rural).

Pentru tineri (15-24 ani), rata somajului de lunga durata (in somaj de sase luni si peste) a fost de 15,0%, iar incidenta somajului de lunga durata in randul tineretului de 63,4%.

Cateva precizari metodologice:

Populatia activa din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizeaza forta de munca disponibila pentru productia de bunuri si servicii in timpul perioadei de referinta, incluzand populatia ocupata si somerii.

Rata de activitate reprezinta ponderea populatiei active din grupa de varsta x in populatia totala din aceeasi grupa de varsta x. Astfel, rata de activitate a populatiei in varsta de munca reprezinta ponderea populatiei active in varsta de 15-64 ani in populatia totala in varsta de 15-64 ani.

Populatia ocupata cuprinde toate persoanele de 15 ani si peste care au desfasurat o activitate economica producatoare de bunuri sau servicii de cel putin o ora in perioada de referinta (o saptamana), in scopul obtinerii unor venituri sub forma de salarii, plata in natura sau alte beneficii.

Incepand din anul 2011, lucratorii pe cont propriu si lucratorii familiali neremunerati care lucreaza in agricultura sunt considerati persoane ocupate doar daca sunt proprietarii productiei agricole (nu neaparat si ai pamantului) obtinute si indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

a) productia agricola este destinata, fie si macar in parte, vanzarii sau schimbului in natura (troc);

b) productia agricola este destinata exclusiv consumului propriu daca aceasta reprezinta o parte substantiala a consumului total al gospodariei. Sunt excluse din populatia ocupata persoanele care:

- desfasoara activitati agricole minore, in scop de recreere, hobby sau pentru a obtine, suplimentar, produse alimentare fara ca acestea sa constituie o parte importanta a consumului total al gospodariei;

- desfasoara activitati agricole (cu o durata de peste 10 ore/sapamana), productia agricola fiind destinata exclusiv consumului propriu, dar aceasta nereprezentand o parte substantiala a consumului total al gospodariei.

In afara persoanelor care au un loc de munca si au lucrat in cursul saptamanii de referinta, indiferent de statutul profesional, se considera persoane ocupate si cele care fac parte din urmatoarele categorii:

- persoanele care in cursul saptamanii de referinta au desfasurat o munca oarecare, platita sau aducatoare de venit, chiar daca erau in curs de pregatire scolara obligatorie, erau la pensie sau beneficiau de pensie, erau inscrise la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), primind sau nu indemnizatie de somaj;

- ucenicii si stagiarii remunerati, care lucreaza cu program de lucru complet sau partial;

- membrii fortelor armate.

5. Rata de ocupare reprezinta ponderea populatiei ocupate din grupa de varsta x in populatia totala din aceeasi grupa de varsta x. Astfel, rata de ocupare a populatiei in varsta de munca reprezinta ponderea populatiei ocupate in varsta de 15-64 ani in populatia totala in varsta de 15-64 ani.