Salariul mediu brut de baza în luna octombrie 2011 a fost de 1719 lei pentru salariatii care au lucrat 21 de zile, cu program complet, iar salariul mediu brut realizat de 1922 lei. Numarul salariatilor la 31 octombrie 2011 (exclusiv unitatile din sectorul economic cu mai putin de 4 salariati) a fost de 4,20 milioane persoane (barbatii - 53,6%), din care cu program complet, 3,53 milioane. Diferenta o reprezinta munca part-time. Sursa datelor: INS

Vezi in text repartizarea salariatilor pe grupe de salarii realizate

Repartizarea salariatilor dupa salariile brute realizate arata ca 4,9% din numarul salariatilor care au lucrat cel putin 21 de zile, cu program complet, în luna octombrie 2011 au realizat sub si la nivelul salariului minim pe economie (670 lei), 50,3% dintre salariati au realizat salarii brute cuprinse între 671 si 1500 lei, 30,9% între 1501 si 3000 lei, 9,4% au realizat salarii brute între 3001 si 5000 lei, iar 4,5% au realizat salarii brute de peste 5000 lei. Distributia salariatilor dupa salariile brute realizate releva o concentrare în zona salariilor mai mici de 1500 lei, atât în rândul femeilor (58,1%), cât si al barbatilor (52,5%).

  • Salariul mediu brut de baza si realizat în luna octombrie 2011

Salariul mediu brut de baza în luna octombrie 2011 a fost de 1719 lei pentru salariatii care au lucrat 21 de zile, cu program complet, iar salariul mediu brut realizat de 1922 lei. Comparativ cu anul precedent, salariul mediu brut de baza a crescut cu 12,7%, iar salariul mediu brut realizat cu 11,7%. Salariul mediu brut realizat cuprinde pe lânga salariul de baza si o parte variabila compusa din sporuri si prime acordate ca procentaj din salariu sau ca suma fixa.

(Pentru a intelege mai bine graficul de mai sus, vezi clasificarea din final)

  • Analiza raportului dintre salariul de baza si salariul realizat, pe activitati economice, arata ca cele mai mari sporuri si adaosuri se regasesc în activitatile: industria extractiva (36,8%), productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (28,8%), transport si depozitare (23,8%).

În ceea ce priveste activitatile „sectorului bugetar”, începând cu 01.01.2010 s-au aplicat prevederile Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice. Conform acestui act normativ, salariile de baza ale categoriei de salariati careia i se aplica, au fost stabilite pe functii în raport cu nivelul pregatirii profesionale, experienta si raspunderea în munca, precum si cu nivelul de complexitate a activitatii specifice fiecarui post. Astfel, sporurile (de vechime etc.), majorarile, precum si indemnizatiile de conducere au fost incluse în salariul de baza, în conditiile prevazute de lege, spre deosebire de anii precedenti când aceste drepturi salariale erau cuprinse în salariul realizat.

De asemenea, începând cu luna iulie 2010, cuantumul brut al salariilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale aferente personalului platit din fonduri publice au fost diminuate cu 25% (în conformitate cu prevederile Legii nr.118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar), iar începând cu ianuarie 2011 au fost majorate cu 15% (în conformitate cu prevederile Legii nr. 285/2010). De la aceeasi data, conform Legii nr. 284/2010, în salariul de baza corespunzator personalului din sectorul bugetar au fost incluse „sporurile, indemnizatiile, compensatiile, precum si celelalte elemente ale sistemului de salarizare”. Prin urmare, consecinta aplicarii acestor acte normative a fost de crestere a sferei de cuprindere a salariului brut de baza în luna octombrie 2011, comparatia cu perioada precedenta (octombrie 2010) nefiind relevanta.

  • Salariul brut realizat în luna octombrie 2011 fata de luna octombrie 2010 a înregistrat cresteri în toate activitatile economice. Cele mai semnificative cresteri din sectorul economic (exclusiv activitatile: administratie publica, învatamânt si sanatate si asistenta sociala) au fost în: activitatile profesionale, stiintifice si tehnice (17,1%), comert (17,0%), agricultura, silvicultura si pescuit (14,6%) si tranzactii imobiliare (14,1%).

Citeste si analiza HotNews.ro "Numarul angajatilor la Stat si la privat. Rezultatul anilor de reforma

Câstigul salarial mediu brut realizat de salariatii care au lucrat cel putin 21 de zile, cu program complet, pe total economie a fost de 2023 lei. Femeile au câstigat în medie cu 12,1% mai putin decât barbatii, realizând un câstig salarial mediu brut de 1884 lei (fata de 2143 lei al barbatilor). Barbatilor le revin câstiguri salariale medii brute superioare femeilor în majoritatea activitatilor economice, cele mai mari diferente regasindu-se în intermedieri financiare si asigurari (39,2%), industria prelucratoare (31,1%), alte activitati de servicii (26,5%), comert (18,1%), învatamânt (16,6%), informatii si comunicatii (16,5%) si sanatate si asistenta sociala (14,4%).

Distributia câstigurilor salariale medii brute pe grupe majore de ocupatii evidentiaza ca salariatii din grupa majora 1 - membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori – realizeaza câstigurile cele mai mari în majoritatea activitatilor (4818 lei), cu valori între 2772 lei în activitatile hoteluri si restaurante si 9035 lei în activitatile de intermedieri financiare si asigurari. Cele mai mici câstiguri salariale brute se realizeaza în grupele majore de muncitori necalificati – grupa majora 9 si de lucratori în domeniul serviciilor – grupa majora 5 (1032 lei, respectiv 1096 lei ).

Nota: Pentru a intelege graficul din text, aveti mai jos legatura literelor de pe orizontala cu activitatile economice:

Nivel secţiune Denumirea activităţilor

A Agricultură, silvicultură şi pescuit

B Industrie extractivă

C Industrie prelucrătoare

D Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

E Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

F Construcţii

G Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor, motocicletelor

H Transport şi depozitare

I Hoteluri şi restaurante

J Informaţii şi comunicaţii

K Intermedieri financiare şi asigurări

L Tranzacţii imobiliare

M Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

N Activităţi de sevicii administrative şi activităţi de servicii suport

O Administraţie publică (exclusiv forţele armate şi asimilaţi)

P Învăţământ

Q Sănătate şi asistenţă socială

R Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

S Alte activităţi de servicii