Deficitul bugetar pe primul trimestru al lui 2012 s-a incadrat in tintele FMI Bugetul general consolidat a incheiat primul trimestru al acestui an cu un deficit de 3,4 miliarde lei, adica 0,56% din PIB, incadrandu-se in tinta de deficit stabilita cu organismele financiare internationale, a anuntat miercuri seara Ministerul Finantelor. Astfel:

1. Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 45,7 miliarde lei au fost cu 9,9% mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent in termeni nominali si cu 0,3 pp ca pondere in PIB.

Veniturile fiscale au inregistrat in termeni nominali o crestere cu 16,5% fata de anul precedent, dintre acestea cresteri semnificative s-au inregistrat la taxa pe valoarea adaugata (+7,6%), accize (+7,3%), impozit pe venit (+21,2%). Contributiile de asigurari au fost in suma de 12,8 miliarde lei in crestere cu 8,2% fata de aceeasi perioada a anului precedent. La nivelul administratiilor locale s-au inregistrat cresteri fata de anul precedent atat in cazul veniturilor din impozite si taxe pe proprietate (+3,8%), cat si in cazul veniturilor nefiscale (+21,7%).

Sumele rambursate de Uniunea Europeana in contul platilor efectuate din resurse publice au crescut cu 35,0% fata de aceeasi perioada a anului precedent.

2. Cheltuielile bugetului general consolidat in suma de 49,1 miliarde lei, au crescut in termeni nominali cu 4,9% fata de anul precedent, dar s-au redus cu 0,1 pp ca procent in PIB. Cresterea s-a inregistrat in principal la proiectele finantate din fonduri UE, cu 54,7% mai mari fata de anul 2011 si dobanzi cu 17,9%.

Au crescut de asemenea cheltuielile cu bunuri si servicii cu 4,6%, ca urmare a platilor facute din fondul de sanatate pentru servicii medicale si medicamente.

Cheltuielile de personal au crescut cu 0,9%, fata de aceeasi perioada a anului precedent intrucat in luna ianuarie 2011 nu este inclusa majorarea de 15% acordata personalului bugetar si nici platile aferente contributiei de asigurari sociale datorate de angajatorii din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala (salariile majorate si contributiile s-au platit incepand cu luna februarie 2011).

Cheltuielile pentru investitii care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 7,3 miliarde lei crescand in termeni nominali cu 43,2% fata de aceeasi perioada a anului precedent.

Conform Scrisorii de Intentie, tinta deficitul bugetului general consolidat se calculeaza pornind de la 3,1 miliarde lei care se ajusteaza cu valoarea cu care cheltuielile de investitii depaseste plafonul de 6,7 miliarde lei.