Comertul, zona hoteliera, agricultura, industria prelucratoare, constructiile sunt activitatile care si-au crescut numarul de angajati, in vreme ce sectorul bugetar, cel bancar si zona de real estate au facut concedieri. Sub raportul nivelului salarial, cel mai mare salariu il inregistreaza inaltii functionari din intermedierile financiare- peste 9.000 de lei iar cel mai mic, cei care lucreaza in administratia publica- segmentul serviciilor (793 lei).

Primele si sporurile salariale (ca pondere in salarii) au crescut in energie si au scazut in sectorul bancar.

Vezi in text care sunt activitatile economice care au facut anul trecut cele mai multe disponibilizari, care sunt salariile pe grupe majore de ocupatii si pe activitatile din economie.

Datele din graficul de mai sus sunt exprimate in mii persoane

Putin peste 30% din efectivul de salariati se regasesc in grupele majore de specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice si tehnicieni, maistri si asimilati. Barbatii predomina in randul mestesugarilor si lucratorilor calificati in meserii de tip artizanal, de reglare si intretinere a masinilor si instalatiilor, agricultorilor si lucratorilor calificati in agricultura, silvicultura si pescuit, operatorilor la instalatii, masini si asamblori de masini, echipamente si alte produse, membrilor corpului legislativ ai executivului, inaltilor conducatori ai administratiei publice, conducatorilor si functionarilor superiori din unitatile economico-sociale si politice si a muncitorilor necalificati.

Femeile sunt majoritare in urmatoarele grupe majore de ocupatii: functionari administrativi, lucratori operativi in servicii, comert si asimilati, specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice, tehnicieni, maistri si asimilati.

Repartizarea salariatilor pe sectoare de activitate si pe sexe, arata ca femeile detineau cea mai mare pondere in sfera serviciilor sociale, iar circa o treime din numarul total al angajatilor se regaseau in sectorul serviciilor comerciale.

Din repartitia numarului de salariati care au lucrat 21 de zile in luna octombrie, se observa ca femeile erau preponderente in activitatile: sanatate si asistenta sociala, invatamant, intermedieri financiare si asigurari, hoteluri si restaurante, administratie publica, activitati de spectacole, culturale si recreative si alte activitati de servicii .

Distributia numarului de salariati dupa salariile brute realizate pe forme de proprietate arata ca:

- in sectorul de stat, sub 1% dintre salariati au avut realizari sub si la nivelul salariului de baza minim brut pe tara,

- in sectorul privat, peste 8,1% dintre salariati au avut realizari sub si la nivelul salariului de baza minim brut pe tara,

- in firmele cu capital integral strain, 2,8% dintre salariati au avut realizari sub si la nivelul salariului de baza minim brut pe tara, 49,8% au realizat salarii brute cuprinse intre 601 - 1500 lei, 34,8% intre 1501 - 4000 lei, 9,2% intre 4001 - 8000 lei si 3,4% peste 8000 lei.

Distributia pe sexe a salariatilor evidentiaza ca barbatii se regasesc in proportie semnificativa in grupele majore de ocupatii de mestesugari si lucratori calificati in meserii de tip artizanal, de reglare si intretinere a masinilor si instalatiilor si operatori la instalatii si masini si asamblori de masini, echipamente si alte produse (40,1%), iar majoritatea femeilor (56,6%) se concentreaza in grupele de specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice (21,6%), lucratori operativi in servicii, comert si asimilati (18,7%) si tehnicieni, maistri si asimilati (16,3%).

Disparitati semnificative se observa in repartizarea salariatilor pe sexe in cadrul fiecarei grupe majore de ocupatii. Barbatii predomina in 5 dintre cele 9 grupe majore de ocupatii corespunzatoare populatiei civile, cele mai mari proportii revenind urmatoarelor grupe: de mestesugari si lucratori calificati in meserii de tip artizanal, de reglare si intretinere a masinilor si instalatiilor, de agricultori si lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit, de operatori la instalatii, masini si asamblori de masini, echipamente si alte produse.

Analiza raportului dintre salariul de baza si salariul realizat, pe activitati, arata ca cele mai mari sporuri si adaosuri se regasesc in activitatile: industria extractiva, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat, transport si depozitare.

In ceea ce priveste activitatile sectorului bugetar, sporurile (de vechime etc.), majorarile, precum si indemnizatiile de conducere au fost incluse in salariul de baza, in conditiile prevazute de lege, spre deosebire de anii precedenti cand aceste drepturi salariale erau cuprinse in salariul realizat.

In general, la conditii de munca egale, salariile de incadrare ale femeilor si barbatilor sunt aceleasi. Disparitati intre salariile realizate de persoanele de sex feminin si cele de sex masculin, pe diferite activitati economice, pot apare ca urmare a diferentelor de nivel de calificare si de pozitie ierarhica la locul de munca.