Desi a preluat de putina vreme conducerea Finantelor, prim-viceguvernatorul BNR Florin Georgescu e decis sa reduca drastic cheltuielile companiilor de stat. Finantele au publicat un Proiect de Ordonanta de Urgenta (vezi atasamentul) prin care companiilor Statului le sunt diminuate drastic anumite fonduri cum ar fi cele destinate protocolului, plecarilor in strainatate, cheltuielilor pentru zile festive s.a. Daca din postura anterioara, de oficial BNR Georgescu putea cel mult sa critice anumite excese financiare ale firmelor de stat cu pierderi, acum are ocazia sa puna in practica ceea ce considera BNR ca ar fi util pentru bugetul statului. Economiile la buget prin aplicarea acestui proiect de Ordonanta ar fi de aproape 2 miliarde de lei in 2012.

Florin Georgescu, primviceguvernator BNRFoto: BNR

"Pentru reducerea cheltuielilor efectuate din fonduri publice, pentru cresterea gradului de transparenta a acestora, precum si pentru clarificarea unor aspecte insuficient reglementate prin actele normative in vigoare, prin proiectul de ordonanta de urgenta se propun urmatoarele:

  • interzicerea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare de catre autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care au in structura organizatorica personal propriu de specialitate juridica;
  • diminuarea cu 30% a cheltuielilor de protocol si a cheltuielilor cu deplasarile in strainatate efectuate de catre autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, in semestrul II al anului 2012, fata de cheltuielile de aceasta natura efectuate in semestrul II al anului 2011; la stabilirea acestor cheltuieli nu se iau in calcul cheltuielile de protocol si cheltuielile cu deplasarile in strainatate aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, cheltuielile cu deplasarile in strainatate aferente participarii fortelor armate la misiunile prevazute la art. 2 din Legea nr.121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, precum si cheltuielile cu deplasarile in strainatate ale politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care desfasoara misiuni in cadrul fortelor de mentinere a pacii;
  • din fondurile publice, pot fi achizitionate tiparituri si alte bunuri pentru actiunile de reprezentare si protocol, precum si pentru zile festive si onomastice, in conditiile legii, numai pentru cele organizate la nivelul Presedintelui Romaniei, Presedintelui Senatului, Presedintelui Camerei Deputatilor, Primului-ministru, Presedintelui Curtii Constitutionale, Presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Presedintelui Curtii de Conturi, ministrilor si celorlalti conducatori ai institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale cu rol de ordonator principal de credite; se interzice societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiilor autonome, de subordonare centrala si locala, care au inregistrat pierderi in anul precedent, achizitionarea de tiparituri si alte bunuri pentru zile festive si onomastice; se excepteaza cheltuielile de aceasta natura aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile;
  • ministrii, ministrii delegati, secretarul general al Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul incadrat in functii asimilate acestora, primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, consilierii locali,  precum si inaltii functionari publici, pe perioada deplasarilor in strainatate, pot fi insotiti de cel mult 2 persoane iar in cazul deplasarilor in strainatate, delegatiile ministerelor, Secretariatului General al Guvernului, institutiilor publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor, institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei publice locale, pot fi alcatuite din maxim 2 persoane; aceste restrictii nu se aplica pentru deplasarile la institutiile Uniunii Europene, deplasarile personalului fortelor armate la misiuni, exercitii, antrenamente, ceremoniale si activitati conexe organizate in afara teritoriului statului roman, deplasarile la reuniunile de cooperare transfrontaliera, precum si deplasarile din cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile;
  • modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul reglementarii posibilitatii ca cheltuielile cu proiectarea, repararea, administrarea, intretinerea si exploatarea infrastructurii rutiere, inclusiv pentru plata contravalorii lucrarilor suplimentare rezultate in urma schimbarii solutiilor tehnice si/sau constructive si a exproprierilor aferente acestora, precum si cele pentru acoperirea intergala a cheltuielilor de intretinere si functionare ale CNADR sa fie acoperite si din veniturile proprii ale companiei;
  • abrogarea prevederilor din Legea privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" nr. 82/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii poate retine, o cota de 25% din cuantumul amenzilor prevazute la art. 13 din Legea 82/1993, precum si din  cuantumul despagubirilor stabilite.

Un raport al Curtii de Conturi trimis Parlamentului arata ca structurile publice au cheltuit aproape 600 de milioane de lei pe servicii avocatiale (juristilor din aparatul propriu si firmelor externe), campionii cheltuielilor fiind Ministerul Finantelor si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania.

Desi au o armata de avocati si juristi, acestea au angajat firme de avocatura externe institutiilor, ale caror servicii au fost achitate cu generozitate. "Remarcam modul discretionar in care entitatile publice locale au inteles sa cheltuiasca banul public prin angajarea serviciilor de avocatura externe", se mai precizeaza in Raportul Curtii de Conturi. Cele 400 de firme controlate de Curtea de Conturi au cheltuit in ultimii doi ani 274,63 milioane de lei cu juristii proprii si 317,85 milioane de lei cu firmele externe de avocatura. In total, 592,49 milioane de lei.

Citeste aici Raportul Curtii de Conturi