ANAF a abrogat procedura existenta privind modificarea din oficiu a vectoului fiscal cu privire la TVA precum si modelului si continutului unor formulare. Potrivit Ordinului 700/11 mai 2012 (publicat in Monitorul Oficial nr. 0356 din 25 Mai 2012) se introduce o noua procedura fiscala, destul de ampla, pentru inregistrarea in scopuri de TVA, din oficiu, a unui contribuabil ce avea aceasta obligatie, insa nu a respectat procedura inregistrarii De asemenea, a mai fost schimbata procedura anularii inregistrarii in scopuri de TVA, cand se necesita acest fapt. Ordinul mai include procedura de corectare a eventualelor erori materiale privind inregistrarea sau anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA.

  • Pentru ce situatii se aplica procedura ?

Cand contribuabilul nu isi indeplineste in nume propriu obligatiile de inregistrare sau anulare a inregistrarii, noile reglementari se aplica pentru :

a) in cazul depasirii cifrei de afaceri, scutite de TVA;

b) in cazul in care o persoana impozabila, este scutita la inregistrarea in scopuri de TVA, dar efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila, peste plafonul anual de scutire de TVA de 10000 Eur (34000 lei). Se obtine un cod special de TVA. Acesta nu confera calitate de platitor de TVA in intelesul obisnuit.[art.153^1 din Codul fiscal]

c)cand au incetat conditiile ce au condus la anularea din oficiu a codului de inregistrare de TVA [art.153 alin. 9 din Codul fiscal]

d) la inceperea / finalizarea inactivitatii societatii comerciale, inregistrata la Registrul Comertului;

e) cand in cazierul fiscal al participantilor la societate au fost inscrise infractiuni economice;

f) cand timp de un semestru, respectivul contribuabil nu a depus nici un decont de TVA;

g) cand timp de un semestru contribuabilul inregistrat in scopuri de TVA, nu a realizat achizitii sau livrari/prestari

h) daca o persoana impozabila straina efectueaza achizitii intracomunitare de bunuri sau importuri in Romania;

  • Procedura efectiva de inregistrare din oficiu, parcurge urmatoarele etape:

a) daca organul fiscal, constata ca un contribuabil avea obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, notifica contribuabilul ca in termen de 15 zile sa indeplineasca obligatia inregistrarii. Nu se notifica si se inregistreaza din oficiu contribuabilul indentificat prin inspectie fiscala.

b) contribuabilul poate sa se conformeze notificarii si urmeaza procedura cunoscuta pentru inregistrare sau nu se conformeaza iar autoritatile fiscale il inregistreaza din oficiu;

c)daca contribuabilul prezinta documente si atesta faptul ca nu avea obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA, procedura se suspenda.

d) in cazul in care contribuabilul nu se conformeaza, autoritatile fiscale il inregistreaza din oficiu in scopuri de TVA. Impotriva deciziei de inregistrare se poate exercita contestatie in termen de 30 zile.

e)decizia de inregistrare in scopuri de TVA si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA se comunica contribuabilului conform art. 44 din Codul de procedura fiscala;

f) odata cu inregistrarea din oficiu in scopuri de TVA se vor intocmii si formalitatile de sanctionare contraventionala, pentru depasirea termenelor si nedepunerea declaratiilor de inregistrare sau de mentiuni.

  • Procedura reactivarii contribuabilului declarata la Registrul Comertului.

Daca un contribuabil a fost inregistrat in scopuri de TVA si solicita inscrierea inactivitatii temporare la Registrul Comertului, se anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA.

La reluarea activitatii, acesta pastreaza calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA si se urmeaza procedura :

- Registrul Comertului, transmite autoritatii fiscale, informatiile privind reactivarea contribuabilului;

- Autoritatile fiscale intocmesc referatul propunerii de inregistrare in scopuri de TVA si proiectul deciziei de inregistrare in scopuri de TVA;

aprobare a deciziei de inregistrare in scopuri de TVA.

- Decizia de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA se comunica contribuabilului in temeiul art. 44 din Codul de procedura fiscala; (atentie la afisarea pe site-ul ANAF)

- Pentru aceste persoane, ce suspenda inactivitatea la registrul comertului si au fost inregistrate din oficiu in scopuri de TVA, data inregistrarii este data mentiunii de reluare a activitatii;

Nota: Actuala procedura este aplicabila TVA, insa nu trebuie sa se omita celelalte obligatii de depunere a declaratiei de mentiuni (010) prevazuta de Codul de procedura fiscala.

  • Alte proceduri punctuale adoptate de ordinul ANAF:

a)Anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA cand un contribuabil este declarat inactiv din punct de vedere fiscal (nedepunere de declaratii, lipsa de la sediu, etc)

b)anularea inregistrarii in scopuri de TVA, pentru inregistrarea inactivitatii temporare la Registrul Comertului;

c) anularea inregistrarii in scopuri de TVA, cand participantii la societate (asociati/administratori) au inscrise in cazierul fiscal, infractiuni economice;

d) anularea inregistrarii in scopuri de TVA, cand un contribuabil nu a depus timp de un semestru, deconturi de TVA, si a avut ca perioada fiscala, luna sau trimestrul.

e) anularea inregistrarii in scopuri de TVA, cand in decursul unui semestru, nu au avut loc activitati economice

(achizitii/livrari/prestatii);

f) anularea codului special de TVA, cand o persoana neinregistrata, efectueaza achizitii intracomunitare sau prestari de servicii catre beneficiari din comunitate si se inregistreaza in scopuri "normale" de TVA;

g) procedura corectarii erorilor materiale, la inregistrarea sau anularea inregistrarii in scopuri de TVA, din oficiu.