Florin Georgescu, ministrul Finantelor Public va propune in Guvern aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si contul de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2011, bilant care a inregistrat un excedent de 59.5 milioane de lei. Potrivit anexelor contabile, deficitele bugetare (al bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii, al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate) erau de 32,2 mi de lei. Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2011 (aprobat prin H.G. nr.1245/2010) prevedea un excedent de 194,05 milioane lei.

Vezi mai jos in detaliu unde a inregistrat Trezoreria Statului cheltuieli mai mari decat incasarile si ce a dus in final la excedent. Citeste in atasament anexele contabile

Bilantul general al Trezoreriei Statului intocmit la data de 31 decembrie 2011 prezinta in activul si pasivul sau suma de 38,12 mil lei si reflecta resursele financiare ale sectorului public pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, depozitele, deficitele si excedentele bugetare.

Activul bilantului general al Trezoreriei Statului cuprinde disponibilitatile banesti in lei aflate in contul curent general al Trezoreriei Statului si in casieriile Trezoreriei Statului, deficitele bugetare si alte active.

Disponibilitatile banesti si casa sunt in suma de 2.952.393,8 mii lei, din care: disponibilitati aflate in contul curent general al Trezoreriei Statului la BNR (891.628,2 mii lei); depozite reprezentand fonduri ale statului aflate in administrarea Eximbank-SA, conform art. 35 din Ordonanta Guvernului nr.19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 (1.859.100,6 mii lei).

Alte active, in suma de 2.685,2 mii lei reprezinta in principal dobanzi de platit din bugetul Trezoreriei Statului aferente disponibilitatilor si depozitelor institutiilor publice si ale operatorilor economici, calculate pentru luna decembrie 2011 cu scadenta de plata in prima zi lucratoare a anului 2012.

Deficitele bugetare sunt finantate temporar din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului, conform prevederilor art. 7 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prezinta la data de 31.12.2011 un sold in suma de 35.165.598,6 mii lei, din care:

-deficit al bugetului de stat : 32.202.690,1 mii lei, format din deficitul curent al anului 2011, in suma de 26.400.714 mii lei si deficitul din anii precedenti nefinantat prin imprumuturi de stat in suma de 5.801.976,1 mii lei;

-deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii: 2.213.199,2 mii lei care se mentine la nivelul anului precedent intrucat excedentul curent al anului 2011, in suma de 1.067.073,9 mii lei, a fost regularizat cu bugetul de stat in limita subventiilor primite, in conditiile art.61 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice;

-deficit al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate: 749.709,2 mii lei, care se mentine la nivelul anului precedent intrucat excedentul curent al anului 2011, in suma de 445.559,7 mii lei a fost regularizat cu bugetul de stat in limita subventiilor primite, in conditiile art.61 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice.

Pasivul bilantului general al Trezoreriei Statului cuprinde disponibilitati ale institutiilor publice si ale operatorilor economici aflate in conturi deschise la Trezoreria Statului, excedente bugetare, conturi de decontare si alte pasive.

Disponibilitatile si depozitele aflate in conturi deschise la Trezoreria Statului la data de 31.12.2011 sunt in suma de 27.079.552,4 mii lei, din care:

- disponibilitati ale institutiilor publice si operatorilor economici (12.832.462,0 mii lei); depozite constituite din disponibilitatile institutiilor si operatorilor economici (2.006.583,1 mii lei); disponibilitati in conturi deschise la trezoreria operativa centrala (11.666.515,7 mii lei); disponibilitati in contul de resurse proprii al UE (216.395,5 mii lei); disponibilitati din certificate de depozit ale populatiei (357.596 mii lei).

Excedentele bugetare prezinta la data de 31.12.2011 un sold in suma de 11.033.078,4 mii lei, din care:

- excedent al bugetului local in suma de 4.589.317,1 mii lei; - excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, in suma de 3.573.154,2 mii lei, in crestere cu 175.335,4 mii lei fata de anul precedent ; - excedent al bugetului Trezoreriei Statului, in suma de 1.706.389,1 mii lei, in crestere cu 59.525,6 mii lei fata de anul precedent; - excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, in suma de 951.194,6 mii lei, in crestere cu 207.052,6 mii lei fata de anul precedent; - excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj, in suma de 213.023,4 mii lei, care se mentine la nivelul anului precedent, intrucat excedentul curent al anului 2011, in suma de 160.426,1 mii lei, a fost regularizat cu bugetul de stat in limita subventiilor primite, in conditiile art.61 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice.

Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2011 (aprobat prin H.G. nr.1245/2010) prevedea un excedent de 194,05 miliarde lei. Veniturile bugetului Trezoreriei Statului in suma de 665.339,1 mii lei s-au realizat din activitatea specifica de trezorerie si reprezinta in principal dobanzi incasate aferente soldului contului curent general al Trezoreriei Statului pastrat la Banca Nationala a Romaniei, dobanzi acumulate aferente titlurilor de stat de tip benchmark, dobanzi din finantarea temporara a deficitelor bugetare si refinantarea datoriei publice.

Cheltuielile bugetului Trezoreriei Statului in suma de 605.813,5 mii lei reprezinta: dobanzi aferente datoriei publice interne directe (375.740,2 mii lei), dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului (206.959,2 mii lei), precum si alte cheltuieli ale Trezoreriei Statului (23.501,5 mii lei).

Executia bugetului Trezoreriei Statului la data de 31 decembrie 2011 s-a incheiat cu un excedent de 59.525,6 mii lei.