Executia bugetului de stat la data de 31 decembrie 2011 s-a incheiat cu un deficit de 26,4 miliarde de lei, fata de cele 36,08 miliarde cat fusese deficitul bugetului de stat in 2010, a transmis vineri Ministerul Finantelor Publice. Initial, tinta de deficit a bugetului de stat a fost stabilita la 4,8% din PIB dar executia bugetului de stat pe anul 2011 s-a incheiat cu un deficit de 4,6% din PIB. Veniturile bugetului de stat au fost realizate in anul 2011 in suma de 79,68 miliarde lei, cu 4,9 miliarde lei sub prevederile bugetare aprobate, in vreme ce cheltuielile au fost de 106,08 miliarde lei, cu 7,08 miliarde lei sub creditele bugetare aprobate.

Datoria publica a Romaniei la 31 decembrie 2011 a fost de 223,255 miliarde lei, din care datoria publica guvernamentala in valoare de 210,388 miliarde lei si datoria publica locala in valoare de 12,866 miliarde lei.

Analizand executia bugetului de stat la 31 decembrie 2011 se constata urmatoarele:

- incasarile realizate in suma de 79.688,0 milioane lei, sunt cu 4.918,3 milioane lei (5,9% ) sub nivelul prevederilor bugetare definitive;

- platile efectuate, in suma de 106.088,7 milioane lei, sunt cu 7.088,9 milioane lei (6,3% ) sub nivelul creditelor bugetare definitive;

- deficitul bugetar in suma de 26.400,7 milioane lei, este cu 2.170,6 milioane lei (7,6%) sub nivelul prevederilor bugetare definitive.

Veniturile bugetului de stat la 31 decembrie 2011 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2010, prezinta o crestere totala de 19,7% (13.141,5 milioane lei), respectiv 13,8% din PIB. Veniturile incasate la bugetul de stat in anul 2011 (inclusiv cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale de 14.242,0 milioane lei si sume defalcate din TVA de 13.175,4 milioane lei), sunt in suma de 107.105,4 milioane lei si reprezinta 18,5% din PIB.

Pe partea de venituri bugetare:

  •  Impozitul pe profit incasat in suma de 10.289,2 milioane lei, cu 129,3 milioane lei (1,3%) sub nivelul prevederilor bugetare definitive, reprezinta 12,9% in totalul veniturilor incasate si 1,8% din PIB. Comparativ cu anul 2010, impozitul pe profit prezinta o crestere de 198,3 milioanelei (2,0%), din care o crestere aferenta impozitului pe profit de la agentii economici de 187,9 milioane lei (94,8%) si o crestere aferenta impozitului pe profit de la bancile comerciale de 10,4 milioane lei (5,2%). Analizand in structura incasarile la impozitul pe profit aferent anului 2011 seevidentiaza o realizare de 10.001,9 milioane lei de la agentii economici (97,2%) si 287,3 milioane lei (2,8%) de la bancile comerciale.
  • Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice in suma de 706,6 milioane lei, cu 67,6 milioane lei (10,5% ) peste nivelul prevederilor bugetare definitive, reprezinta 0,9% din totalul veniturilor incasate si sunt formate in principal din: impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente 496,2 milioane lei (70,2%); impozit pe venitul microintreprinderilor 138,2 milioane lei (19,6% ); impozit pe dividende datorat de persoane juridice 66,1 milioane lei (9,4%).
  • Impozitul pe venit in suma de 18.846,6 milioane lei, cu 113,8 milioane lei (0,6%) peste prevederile bugetare definitive, reprezinta 23,7% din totalul veniturilor incasate si 3,3% din PIB, fiind in crestere cu 5,6% fata de anul 2010, format in principal din:  impozit pe venituri din salarii 13.412,5 milioane lei (71,2% );  impozit pe venituri din dividende 1.351,5 milioane lei (7,2%); impozitul pe veniturile din pensii 986,1 milioane lei (5,2%); impozitul pe veniturile din dobanzi 733,6 milioane lei (3,9% ). Pe parcursul executiei bugetare, din impozitul pe venit s-au defalcat pentru unitatile administrativ-teritoriale sume si cote in suma de 14.242,0 milioane lei, reprezentand 17,9 % din totalul veniturilor incasate si 2,5% din PIB.
  • Taxa pe valoarea adaugata incasata in suma de 61.132,4 milioane lei, reprezinta 76,7% din totalul veniturilor incasate si 10,6% din PIB. In cursul anului 2011 din totalul incasarilor TVA, s-au defalcat pentru unitatile administrativ-teritoriale sume in cuantum de 13.175,4 milioane lei (21,6%), pentru:- finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 7.993,0 milioane lei (60,6%);- echilibrarea bugetelor locale 2.222,7 milioane lei (16,9%);- finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 1.945,3 milioane lei(14,8%);- drumuri 557,5 milioane lei (4,2%); - finantarea programului de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiulrural 463,9 milioane lei (3,5%).
  • Accize. Veniturile realizate din accize sunt in suma de 17.805,9 milioane lei,reprezentand 22,3% din totalul veniturilor incasate si 3,1% din PIB. Comparativ cu anul 2010 cand s-au incasat 16.212,3 milioane lei, se constata o crestere de 9,8%. In structura, veniturile din accize s-au format in principal din:- accize incasate din vanzarea produselor energetice 8.303,0 milioane lei (46,6%); - accize incasate din vanzarea produselor din tutun, 7.115,0 milioane lei (40,0%);- accize incasate in vama din importul produselor energetice, 1.161,8 milioane lei(6,5%);- accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate si bere 970,6 milioane lei (5,5%).
  • Taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati in suma de 669,8 milioane lei, reprezinta 0,8% din totalul veniturilor incasate si sunt formate in principal din:- taxe pentru jocurile de noroc 575,1 milioane lei (85,9%);- taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 89,9 milioane lei (13,4%); - taxa pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale 24,2 milioane lei (3,6%); - taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania (se scad) 11,3 milioane lei ((1,7)%);- taxa de poluare pentru autovehicule de compensat/restituit (se scad) 9,5 milioane lei(1,4)%).
  • Contributii de asigurari in suma de 215,4 milioane lei, reprezinta 0,3% din totalul veniturilor incasate si sunt alcatuite din contributiile angajatorilor 188,4 milioane lei(87,5%) si contributiile asiguratilor 27,0 milioane lei (12,5%).Contributiile angajatorilor in suma de 188,4 milioane lei sunt constituite in principal din varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate in suma de 186,3 milioane lei (98,9%). Contributiile asiguratilor in suma de 27,0 milioane lei sunt constituite din contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati in suma de 26,8 milioane lei (99,3%).
  • Veniturile din proprietate in suma de 3.673,1 milioane lei, reprezentand 4,6%din totalul veniturilor incasate, sunt formate in principal din venituri din dividende 1.711,3milioane lei (46,6%), venituri din concesiuni si inchirieri 1.409,3 milioane lei (38,4%) sivarsaminte din veniturile nete ale Bancii Nationale a Romaniei 377,1 milioane lei (10,3%).Pe parcursul executiei bugetare, fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a fost majorat cu suma de 1.889,1 milioane lei, astfel in cursul anului 2011, fondul constituit a fost de 2.089,1 milioane lei, din care s-a utilizat pe baza de hotarari ale Guvernului suma de 2.040,6 milioane lei, pentru actiuni finantate din bugetul de stat 1.834,7 milioane lei (89,9%) si pentru actiuni finantate din bugetele locale 205,9 milioane lei (10,1%). La sfarsitul perioadei de raportare suma ramasa neutilizata este de 48,5 milioane lei.
  • Dintre ministerele care au beneficiat de sume pe baza de hotarari ale Guvernului in anul 2011,  mentionam: Ministerul Sanatatii - 622,8 milioane lei (33,9%); Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - 581,8 milioane lei (31,7%); Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului - 150,0 milioane lei (8,2%); Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - 140,2 milioane lei (7,6%).
  • Dintre judetele care au beneficiat de sume alocate din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pe baza de hotarari ale Guvernului in anul 2011, mentionam: Mures 9,2 milioane lei (4,5%), Hunedoara 8,8 milioane lei (4,3%), Timis 8,0 milioane lei (3,9%), Neamt 7,9 milioane lei (3,8%), Prahova 7,2 milioane lei (3,5%).

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi in suma de 9.692,7 milioane lei (25,5%) cu 6,9% sub nivelul creditelor bugetare definitive, destinate in principal: - dobanzilor aferente datoriei publice interne directe 5.622,9 milioane lei (58,0%); - rambursarilor de credite in contul imprumuturilor preluate/ contractate de MEF in baza OUG 64/2007 1.951,4 milioane lei (20,1%); - dobanzilor aferente datoriei publice externe directe 1.463,1 milioane lei (15,1%).

APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, in suma de 15.566,0 milioane lei reprezentand 14,7% din totalul cheltuielilor bugetare si 2,7% din PIB, cu urmatoarele destinatii:

Cheltuielile pentru aparare in suma de 4.293,7 milioane lei (27,6%) reprezinta 0,8% din PIB si au fost efectuate astfel:

- aparare nationala, 3.697,3 milioane lei (86,1%);

- participarea la misiuni si operatiuni militare in afara teritoriului statului roman, 347,9 milioane lei (8,1%);

- administratia centrala, 218,2 milioane lei (5,1%);

- cercetare si dezvoltare pentru aparare 26,4 milioane lei (0,6%);

- alte cheltuieli in domeniul apararii 3,9 milioane lei (0,1%).

Ordine publica si siguranta nationala, in suma de 11.272,3 milioane lei (72,4%), reprezinta 1,9% din PIB, au fost efectuate, in principal, pentru:

- ordine publica, 4.759,0 milioane lei (42,2%) din care pentru: politie 2.781,3 milioane lei (58,4%), jandarmerie 1.039,7 milioane lei (21,9%), paza si supravegherea frontierei 938,0 milioane lei (19,7%);

- autoritati judecatoresti 1.752,7 milioane lei (15,5%);

- siguranta nationala 1.547,6 milioane lei (13,7%);

- protectie civila si protectia contra incendiilor 1.117,3 milioane lei (9,9%);

- penitenciare 773,9 milioane lei (6,9%);

- alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 756,7 milioane lei (6,7%).

CHELTUIELILE SOCIAL CULTURALE, in suma de 26.421,9 milioane lei reprezentand 24,9% din totalul cheltuielilor bugetului de stat si 4,6% din PIB, cu urmatoarele destinatii:

1. Invatamant, suma de 4.207,6 milioane lei (15,9%), reprezentand 0,7% din PIB,

efectuate pentru:

- invatamant superior 2.289,1 milioane lei (54,4%);

- alte cheltuieli in domeniul invatamantului 591,8 milioane lei (14,0%);

- invatamant secundar 500,7 milioane lei (11,9%);

- servicii auxiliare pentru educatie 343,1 milioane lei (8,2%);

- servicii publice descentralizate 284,5 milioane lei (6,8%);

- administratie centrala 73,6 milioane lei (1,7%);

- invatamant postliceal 56,9 milioane lei (1,4%);

- invatamant prescolar si primar 39,3 milioane lei (0,9%);

- invatamant nedefinibil prin nivel 28,6 milioane lei (0,7%).

2. Sanatate, suma de 2.435,1 milioane lei (9,2%), efectuata in principal pentru:

- alte cheltuieli in domeniul sanatatii 2.051,3 milioane lei (84,2%);

- servicii publice descentralizate 165,6 milioane lei (6,8%);

- hematologie si securitate transfuzionala 83,2 milioane lei (3,4%);

- servicii de sanatate publica 62,2 milioane lei (2,6%);

- servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 47,8 milioane lei (2,0%).

3. Cultura, recreere si religie, suma de 1.971,8 milioane lei (7,5%) a fost

efectuata in principal pentru:

- alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei 1.277,9 milioane lei (64,8%);

- servicii culturale 346,9 milioane lei (17,6%);

- servicii recreative si sportive 328,2 milioane lei (16,7%);

- servicii publice descentralizate 10,6 milioane lei (0,5%);

- administratie centrala 8,2 milioane lei (0,4%).

4. Asigurari si asistenta sociala, suma de 17.807,4 milioane lei (67,4%)

reprezinta 3,1% din PIB si a fost efectuata in principal pentru:

- pensii si ajutoare pentru batranete 8.034,8 milioane lei (45,1%);

- asistenta sociala pentru familie si copii 5.545,8 milioane lei (31,1%);

- asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 2.112,1 milioane lei (11,9%);

- prevenirea excluderii sociale 897,5 milioane lei (5,0%);

- alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 663,3 milioane lei (3,7%);

- administratie centrala 270,2 milioane lei (1,5%);

- servicii publice descentralizate 183,3 milioane lei (1,0%);

- ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare 97,1 milioane lei (0,6%).

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE, in suma de 3.485,3 milioane lei, reprezinta 3,3% din totalul cheltuielilor bugetare si 0,6% din PIB, avand urmatoarele destinatii:

1. Locuinte, servicii si dezvoltare publica in suma de 2.510,2 milioane lei

(72,0%) din care:

- locuinte, 880,6 milioane lei (35,1%);

- alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, 837,9 milioane lei (33,4%);

- alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice, 791,7 milioane lei (31,5%).

2. Protectia mediului, suma de 975,1 milioane lei (28,0%) din care:

- reducerea si controlul poluarii 908,8 milioane lei (93,2%);

- administratia centrala 33,7 milioane lei (3,4%);

- alte servicii in domeniul protectiei mediului 22,0 milioane lei (2,3%);

- cercetare si dezvoltare in domeniul mediului 8,6 milioane lei (0,9%).

V. ACTIUNI ECONOMICE in suma de 22.646,7 milioane lei reprezinta 21,3% din totalul cheltuielilor bugetare si 3,9% din PIB, cu urmatoarele destinatii:

1. Actiuni generale economice, comerciale si de munca, in suma de 1.515,4 milioane lei (6,7%), din care:

- programe de dezvoltare regionala si sociala 857,0 milioane lei (56,6%);

- ajutoare de stat 429,0 milioane lei (28,3%);

- administratia centrala 99,8 milioane lei (6,6%).

2. Combustibili si energie, in suma de 820,8 milioane lei (3,6%) din care:

- energie termica 523,4 milioane lei (63,8%);

- energie electrica 252,8 milioane lei (30,8%);

- alte cheltuieli privind combustibilii si energia 44,6 milioane lei (5,4%).

3. Industria extractiva, prelucratoare si constructii in suma de 349,1 milioane lei (1,5%), din care:

- alte cheltuieli in domeniul industriei 300,8 milioane lei (86,2%);

- industria extractiva a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali 48,3 milioane lei (13,8%).

4. Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare in suma de 7.021,2 milioane lei (31,0%), din care:

- alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii 3.926,9 milioane lei (55,9%);

- agricultura 2.176,4 milioane lei (31,0%);

- servicii publice descentralizate 487,3 milioane lei (6,9%).

5. Transporturi in suma de 12.164,3 milioane lei (53,7%), din care:

- transport rutier, 6.826,2 milioane lei (56,1%);

- transport feroviar, 3.782,2 milioane lei (31,1%);

- administratia centrala, 1.233,6 milioane lei (10,1%);

- transport pe apa, 221,4 milioane lei (1,8%);

- transport aerian, 94,0 milioane lei (0,8%).

6. Comunicatii in suma de 201,9 milioane lei (0,9%).

7. Cercetare si dezvoltare in domeniul economic in suma de 163,7 milioane lei (0,7%) din care pentru:

- cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii 62,9 milioane lei (38,4%);

- cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si energiei, 56,4 milioane lei (34,5%);

- cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucratore si constructiilor 44,4 milioane lei (27,1%).

8. Alte actiuni economice, in suma de 410,3 milioane lei (1,8%) destinata Fondului Roman de Dezvoltare Sociala.