Executia bugetului asigurărilor sociale de stat la 31.12.2011 s-a incheiat cu un excedent de 175,3 milioane lei, care reprezintă rezultatul financiar realizat la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale. Incepand cu anul 2011 au fost integrati in sistemul unitar de pensii publice toti pensionarii si asiguratii apartinand sistemelor de pensii reglementate prin legi speciale, pentru a stabili aceleasi drepturi si obligatii pentru toti beneficiarii sistemului public de pensii.

Citeste in atasament documentele propuse spre aprobare de conducerea Finantelor

VENITURILE BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

  • Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat incasate in anul 2011 sunt in sumă de 48.143,9 mil. lei( 99,1% fată de prevederile bugetare definitive) din care :• Veniturile sistemului public de pensii 47.873,0 milioane lei ;• Veniturile sistemului pentru accidente de muncă si boli profesionale 270,9 milioane lei.

CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI

Pentru anul 2011, cotele de contributie de asigurări sociale, se stabilesc după cum urmează :

a) pentru conditii normale de muncă - 31,3%, din care 10,5% pentru angajati si 20,8% pentru angajatori ;

b) pentru conditii deosebite de muncă - 36,3 % , din care 10,5 % pentru angajati si 25,8% pentru angajatori

c) pentru conditii speciale de muncă - 41,3 %, din care 10,5 % pentru angajati si 30,8% pentru angajatori .

in cota de contributie individuală de asigurări sociale, este inclusă si cota de 3 % aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare .

Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc se stabilesc de la 0,15 % la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.

Cotele prevăzute mai sus se aplică incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

  • Contributiile de asigurări sunt realizate in sumă de 33.629,2 milioane lei, cu 352,1 milioane lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive (69,9% din totalul veniturilor incasate) si sunt constituite din:

a) Contributiile angajatorilor sunt realizate in sumă de 23.692,5 milioane lei, cu 101,6 milioane lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive (49,2 %din totalul veniturilor incasate) si sunt constituite din:

• Contributii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori in sumă de 23.432,5 milioane lei, cu 95,9 milioane lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive;

• Contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale datorate de angajatori in sumă de 260,0 milioane lei, cu 5,7 milioane lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive.

b) Contributiile asiguratilor realizate in sumă de 9.936,7 milioane lei cu 250,5 milioane lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive (20,6 % din totalul veniturilor incasate). In cadrul acestora, o pondere importantă au următoarele contributii:

• Contributii de asigurări sociale de stat datorate de asigurati in sumă de 11.329,6 milioane lei, cu 647,1 milioane lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive;

• Contributia altor persoane asigurate in sumă de 464,4 milioane lei, cu 17,6 milioane lei peste nivelul prevederilor bugetare definitive;

• Contributii facultative ale asiguratilor in sumă de 12,7 milioane lei, cu 1,1 milioane lei peste nivelul prevederilor bugetare definitive;

• Contributia la fondul de pensii administrat privat (se scade), in sumă de 1.976,1 milioane lei;

• Contributii de asigurări sociale de la persoane care realizează venituri de natură profesională cu caracter ocazional, in sumă de 1,0 milioane lei;

• Contributii de asigurări sociale ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decat cele de natură salarială, plătite de angajatori in sumă de 105,1 milioane lei.

VENITURI NEFISCALE sunt realizate in sumă de 149,4 milioane lei cu 6,7 milioane lei peste nivelul prevederilor bugetare definitive(0,3% din totalul veniturilor incasate) si cuprind următoarele:

a) Venituri din proprietate, in sumă de 2,3 milioane lei, cu 0,6 milioane lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive, reprezintă alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale;

b) Venituri din dobanzi in sumă de 8,7 milioane lei, cu 4,7 milioane lei peste nivelul prevederilor bugetare definitive, reprezintă venituri din dobanzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă si boli profesionale;

c) Venituri din prestări de servicii si alte activităti in sumă de 69,6 milioane lei, cu 9,7 milioane lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive, din care mentionăm:

• Venituri din prestări de servicii in sumă de 0,1 milioane lei;

• Contributia pentru bilete de tratament si odihnă in sumă de 69,0 milioane lei, cu 10,3 milioane lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive;

• Alte venituri din prestări de servicii si alte activităti, in sumă de 0,5 milioane lei;

d) Diverse venituri in sumă de 68,8 milioane lei, cu 12,3 milioane lei peste nivelul prevederilor bugetare definitive.

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT in vederea acoperirii deficitului din cursul anului 2011, in sumă de 13.329,2 milioane lei(27,7 % din totalul veniturilor incasate).

SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE reprezintă contributii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si bugetul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate incasate in contul unic, in curs de distribuire, in sumă de 1.036,1 milioane lei (2,2 % din totalul veniturilor incasate), reprezintă sumele incasate conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 1294/2007, ce urmează a fi distribuite pe bugete de către organele fiscale competente potrivit reglementărilor legale.

CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat efectuate in anul 2011 sunt in sumă de 47.968,6 milioane lei (99,1 % fată de creditele bugetare definitive) din care:

• Cheltuielile sistemului public de pensii 47.873,0 milioane lei;

• Cheltuielile sistemului pentru accidente de muncă si boli profesionale 95,6 milioane lei.

Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat

ASIGURĂRI SI ASISTENTĂ SOCIALĂ in sumă de 47.873,0 milioane lei, cu 388,5 milioane lei sub nivelul creditelor bugetare definitive, reprezintă 99,8% din totalul cheltuielilor si cuprind:

a) Pensii si ajutoare pentru bătranete in sumă de 46.637,6 milioane lei, reprezintă 97,2% din totalul cheltuielilor si 99,4% fată de creditele bugetare definitive de 46.897.9 milioane lei.

b) Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale in sumă de 492,8 milioane lei, reprezintă 84,7% fată de creditele bugetare definitive si au o pondere de 1,0% in totalul cheltuielilor, din care:

• cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor in sumă de 346,5 milioane lei, reprezintă 99,3 % fată de creditele bugetare definitive;

• alte cheltuieli de administrare fond in sumă de 146,3 milioane lei, reprezintă 62,8 % fată de creditele bugetare definitive.

c) Ajutoare pentru urmasi in sumă de 439,0 milioane lei reprezintă 0,9 % in totalul cheltuielilor. In anul 2011 prin Legea nr. 287/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, cuantumul ajutorului de deces a fost stabilit, in cazul:

• asiguratului sau pensionarului, la 2.022 lei;

• unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 1.011 lei.

d) Asistentă acordată persoanelor in varstă in sumă de 303,6 milioane lei, reprezintă 91,2% fată de creditele bugetare definitive si constă in plata serviciilor aferente biletelor de tratament balnear si de odihnă utilizate, care se decontează de Casa Natională de Pensii Publice.

ASIGURĂRI II ASISTENTĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ SI BOLI PROFESIONALE in sumă de 95,6 milioane lei, reprezintă 0,2 % din totalul cheltuielilor astfel:

a) Pensii si ajutoare pentru bătranete in sumă de 62,9 milioane lei ( 97,2% fată de creditele bugetare definitive);

b) Asistentă socială in caz de boli si invalidităti sunt in sumă de 26,2 milioane lei (94,0% fată de creditele bugetare definitive), din care:

• asistentă socială in caz de boli, in sumă de 11,7 milioane lei, sub nivelul creditelor bugetare definitive cu 0,6 milioane lei;

• asistentă socială in caz de invaliditate, in sumă de 14,5 milioane lei, cu 1,0 milioane lei sub nivelul creditelor bugetare definitive;

c) Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale in sumă de 4,3 milioane lei, reprezintă cheltuielile de administrare a fondului si cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor.

d) Ajutoare pentru urmasi in sumă de 2,2 milioane lei, reprezintă 94,4 % din creditele bugetare definitive.

CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURǍRILOR SOCIALE DE STAT, in sumă de 47.968,6 milioane lei, in structură economică, se prezintă astfel:

1. CHELTUIELI CURENTE in sumă de 48.002,2 milioane lei reprezintă 99,2% fată de creditele bugetare definitive, din care:

a) Cheltuieli de personal in sumă de 117,2 milioane lei, reprezintă 0,3% din totalul cheltuielilor;

b) Bunuri si servicii in sumă de 389,6 milioane lei, reprezintă 0,8% din totalul cheltuielilor;

c) Dobanzi in sumă de 23,5 milioane lei, reprezintă 0,1 % din totalul cheltuielilor;

d) Transferuri intre unităti ale administratiei publice, in sumă de 0,6 milioane lei;

e) Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile ( FEN ) postaderare, in sumă de 0,4 milioane lei;

f) Asistentă socială in sumă de 47.470,9 milioane lei, cu 303,1 milioane lei sub nivelul creditelor bugetare definitive, reprezintă 98,9 % din totalul cheltuielilor.

2. CHELTUIELI DE CAPITAL in sumă de 2,5 milioane lei (44,6 % fată de creditele bugetare definitive), au fost realizate pentru achizitia de active fixe necesare derulării activitătii specifice de plata pensiilor, achizitionarea de masini, echipamente si mijloace de transport si alte active corporale.

3. PALTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (se scad) 36,1 milioane lei, reprezintă sume aferente unor plăti efectuate din bugetele anilor precedenti, care se restituie in anii următori celui in care acestea au fost efectuate, conform OMFP nr. 1199/2008.

EXECUTIA BUGETULUI ASIGURĂRILOR PENTRU SOMAJ

Veniturile si cheltuielile bugetului asigurărilor pentru somaj in anul 2011 s-au constituit in baza Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare si a Legii nr.287/2010 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, cu modificările si completările ulterioare.

VENITURILE BUGETULUI ASIGURĂRILOR PENTRU SOMAJ

Veniturile totale a bugetului asigurărilor pentru somaj incasate in anul 2011 sunt in sumă de 2.377,8 milioane lei (91,9% fată de prevederile bugetare definitive) din care:

• Veniturile sistemului asigurărilor pentru somaj 2.153,1 milioane lei;

• Veniturile fondului de garantare pentru plata creantelor salariale 224,7 milioane lei .

In anul 2011 cotele de contributii pentru somaj se stabilesc astfel:

a) contributia datorată de angajatori este de 0,5 %;

b) contributia individuală este de 0,5%;

c) contributia datorată la bugetul asigurărilor pentru somaj de persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1 % ;

d) contributia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale conform art.7 alin(1) din Legea 200/2006, cu modificările ulterioare, este de 0,25%.

Principalele surse de venituri ale bugetului asigurărilor pentru somaj se prezintă in structură astfel:

1.CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI sunt realizate in sumă de 1.268,2 milioane lei (53,3 % din totalul veniturilor incasate) si sunt constituite din:

a) Contributiile angajatorilor in sumă de 728,1 milioane lei, fată de 735,3 milioane lei prevederi bugetare definitive, reprezintă 30,6 % din totalul veniturilor incasate. In cadrul acestora o pondere importantă au:

• Contributii de asigurǎri pentru somaj datorate de angajatori in sumă de 521,9 milioane lei (96,9% fată de prevederile bugetare definitive);

• Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale in sumă de 206,2 milioane lei (104,8% fată de prevederile bugetare definitive).

b) Contributiile asiguratilor in sumă de 540,1 milioane lei fată de 524,9 milioane lei prevederi bugetare definitive (22,7% din totalul veniturilor incasate). In cadrul acestora o pondere importantă au:

• contributii de asigurări pentru somaj datorate de asigurati in sumă 535,0 milioane lei cu 11,1 milioane lei peste nivelul prevederilor bugetare definitive (102,1%);

• contributii de asigurări pentru somaj ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decat cele de natură salarială, plătite de angajatori in sumă de 5,0 milioane lei.

2.VENITURI NEFISCALE in sumă de 56,2 milioane lei, respectiv 2,4 % din veniturile realizate, reprezintă :

a) venituri din dobanzi in sumă de 19,3 milioane lei fată de 22,4 milioane l ei prevederi bugetare definitive. in cadrul acestora o pondere importantă au :

• alte venituri din dobanzi in sumă de 1,0 milioane lei ;

• venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale in sumă de 18,3 milioane lei ;

b) diverse venituri in sumă de 36,9 milioane lei fată de 29,3 milioane lei prevederi bugetare definitive.

3.INCASǍRI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, reprezintă credite rambursate pană la 31.12.2011 in sumă de 1,8 milioane lei .

4. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT in sumă de 1.024,1 milioane lei, reprezintă subventii primite de bugetul asigurărilor pentru somaj (43,1% din totalul veniturilor incasate ).

5.SUME PRIMITE DE LA UE/ ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI in sumă de 27,5 milioane lei, reprezintă sume primite in contul plătilor efectuate in anul curent si anii anteriori (1,2% din totalul veniturilor incasate) si se compun din:

• 0,2 milioane lei, sume primite de la Fondul European de Dezvoltare Regională;

• 27,3 milioane lei , sume primite de la Fondul Social European.

B. CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURĂRILOR PENTRU SOMAJ

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor pentru somaj in anul 2011 sunt in sumă de 2.170,7 milioane lei (90,0 % fată de creditele bugetare definitive) din care:

• Cheltuielile sistemului asigurărilor pentru somaj 2.153,1 milioane lei;

• Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creantelor salariale 17,6 milioane lei. In structură functională, cheltuielile bugetului asigurărilor pentru somaj se prezintă după cum urmează:

1.ASIGURĂRI SI ASISTENTĂ SOCIALĂ in sumă de 1.893,9 milioane lei, reprezintă 87,3 % din totalul cheltuielilor si cuprind:

a) asigurări pentru somaj in sumă de 1.754,5 milioane lei, cu 122,5 milioane lei sub nivelul creditelor bugetare definitive (93,4%);

b) prevenirea excluderii sociale in sumă de 15,3 milioane lei;

c) alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale in sumă de 124,1 milioane lei. in cadrul acestor cheltuieli o pondere insemnată o au cheltuielile de administrare fond in sumă de 113,1 milioane lei ( 81,6%

fată de creditele bugetare definitive).

2. ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCĂ

Cheltuielile pentru actiunile generale economice, comerciale si de muncă sunt in sumă de 232,6 milioane lei, ( 10,7 % din totatul cheltuielilor) si au fost efectuate astfel:

a) 150,3 milioane lei pentru stimularea creării de locuri de muncă;

b) 1,1 milioane lei pentru sustinerea proiectelor privind măsuri active pentru combaterea somajului;

c) 81,2 milioane lei pentru alte actiuni generale de muncă.

3. INVĂTĂMANT

Cheltuielile pentru invătămant sunt in sumă de 26,6 milioane lei, respectiv 1,2 % fată de totalul cheltuielilor si au fost efectuate pentru:

a) calificarea si recalificarea somerilor in cadrul centrelor de specializare, perfectionare, calificare si recalificare profesională in sumă de 13,0 milioane lei;

b) alte cheltuieli in domeniul invătămantului in sumă de 13,6 milioane lei.

4.CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE in sumă de 17,6 milioane lei, reprezintă 0,8% din totalul cheltuielilor astfel:

a) asigurări pentru plata creantelor salariale in sumă de 17,0 milioane lei;

b) cheltuieli de gestionare a fondului de garantare a creantelor salariale in sumă de 0,6 milioane lei.

CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURǍRILOR PENTRU SOMAJ, in sumă de 2.170,7 milioane lei, in structură economică se prezintă astfel:

1.CHELTUIELI CURENTE in sumă de 2.173,3 milioane lei, din care:

a) Cheltuieli de personal in sumă de 71,7 milioane lei, reprezintă 3,3% din totalul cheltuielilor;

b) Bunuri si servicii in sumă de 65,4 milioane lei, reprezintă 3,0% din totalul cheltuielilor;

c) Dobanzi in sumă de 0,1 milioane lei;

d) Subventii in sumă de 3,6 milioane lei;

e)Transferuri intre unităti ale administratiei publice in sumă de 478,1 milioane lei sunt constituite din:

• transferuri din bugetul asigurărilor pentru somaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 382,4 milioane lei, reprezentand contributiile pentru asigurări sociale datorate de persoanele aflate in somaj;

• transferuri din bugetul asigurărilor pentru somaj către bugetul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate 82,4 milioane lei, reprezentand contributii pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate in somaj;

• transferuri din bugetul asigurărilor pentru somaj către bugetele locale pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de muncă si subventionarea locurilor de muncă 0,2 milioane lei;

• transferuri către institutii publice 13,0 milioane lei, reprezintă sume alocate centrelor regionale de formare profesională a adultilor in completarea veniturilor proprii;

• transferuri din bugetul asigurărilor pentru somaj către bugetul asigurărilor sociale de stat, reprezentand asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale 0,1 milioane lei

f) Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare in sumă de 84,0 milioane lei, reprezentand Programe din Fondul Social European ( FSE).

g) Asistentă socială in sumă de 1.453,3 milioane lei reprezintă 66,9 % din totalul cheltuielilor si cuprinde:

• asigurări sociale in sumă de 1.289,6 milioane lei;

• ajutoare sociale in sumă de 163,7 milioane lei.

h) Alte cheltuieli in sumă de 17,1 milioane lei reprezintă sume aferente plătii creantelor salariale.

2.CHELTUIELI DE CAPITAL in sumă de 3,6 milioane lei reprezintă 0,2% din totalul cheltuielilor si s-au efectuat pentru achizitii de active fixe si reparatii capitale aferente activelor fixe.

3.PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (se scad) 6,2 milioane lei, reprezintă sume aferente unor plăti efectuate dinbugetele anilor precedenti, care se restituie in anii următori celui in care acestea au fost efectuate, conform OMFP nr.1199/2008.

C. EXCEDENTUL BUGETULUI ASIGURĂRILOR PENTRU SOMAJ

Executia bugetului asigurărilor pentru somaj la 31.12.2011 s-a incheiat cu un excedent in sumă de 207,1 milioane lei, care reprezintă rezultatul financiar al fondului de garantare pentru plata creantelor salariale.