In Monitorul Oficial de miercuri (M.Of. nr.0427/27.06.2012) a aparut Ordinul ministrului finantelor publice (OMFP nr. 879 din 25 Iunie 2012) pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici. Actul normativ reglementeaza modul de depunere a raportarilor contabile pentru data de 30.06.2012, semestrul 1 din 2012.

Depunerea raportarilor contabile se poate face fie in format electronic, fie transmitere sub semnatura electronica; listate pe hartie, cu datele salvate pe suport magnetic, cu depunere direct la registratura ANAF; trimitere cu posta pe suport hartie si cu date salvate pe suport magnetic. Vezi in text cine nu trebuie sa depuna raportarile, ce contin ele si ce trebuie retinut din Ordinul Finantelor.

  • Cine nu depune raportarile semestriale?

Nu depun raportari semestriale:

a) persoanele juridice ce in anul precedent au realizat o cifra de afaceri mai mica de 35000 Eur. Cursul de schimb este cel de la 31.12.2012 respectiv 4,3197 lei/eur. Astfel, nu depun persoanele juridice ce conduc contabilitatea conform OMFP nr 3055/2009 si au realizat o cifra de de afaceri mai mica de 151.189 lei.

b) nu depun de asemeni raportari semestriale pentru 30.06.2012 nici societatile comerciale ce nu au desfasurat activitate de la infiintare si pana la data de 30 iunie 2012.

c) nu depun nici persoanele juridice aflate in lichidare sau in inactivitate temporara in semestrul 1 din 2012.

  • Ce contin raportarile semestriale si daca trebuie sa fie insotite de alte documente.

Raportarile semestriale depuse de toti cei ce au aceasta obligatie contin:

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii – Cod 10

Contul de profit si pierdere – Cod 20

Date informative – Cod 30

Formatul este comun pentru toti operatorii economici indiferent de nivelul cifrei de afaceri.

Ordinul nu stabileste in mod expres ca se necesita depunerea si altor documente insotitoare pentru raportarile semestriale.

  • De retinut:

1. Societatile bancare si institutiile financiare, societatile ale caror valori sunt tranzactionate pe o piata reglementata, societatile de asigurare si reasigurare, si altele asemenea vor depune raportarile semestriale, cu respectarea instructiunilor stabilite de autoritatile ce le reglementeaza activitatea (BNR, CNVM, CSA ETC). (Anul trecut s-a utilizat acelasi termen si acelasi formular.)

2. Ordinul adopta si cateva instructiuni de completare a formularelor, cu informatii punctuale, cum ar fi, la ce rand se inregistreaza impozitul pe venitul platit de microintreprinderi, in comparatie cu randul unde se inregistreaza impozitul pe profit datorat de ceilalti operatori economici.

3. Entitatile ce au optat pentru alta perioada fiscala decat anul calendaristic, vor retrata datele astfel incat raportarile contabile sa surpinda situatiile economice pentru primele 6 luni ale anului 2012. In mod similar si indicatorii contului de profit si pierdere prezinta comparativ primele 6 luni din 2011 fata de primele 6 luni din 2012.

4. Raportarile semestriale se semneaza ( ca si in exercitiile anterioare) de :

a) Administrator sau alta persoana responsabila cu gestiunea patrimoniului operatorului economic;

b) Directorul economic, contabilul sef, angajati cu contract de munca conform Legii Contabilitatii sau o persoana autorizata CECCAR, in baza contractului de prestari servicii.