Guvernul a aprobat miercuri, 4 iulie, 2012, o Hotarare care prevede infiintarea, in cadrul ANAF, a unei Directii Generale de Integritate, care va avea ca principale atributii crearea unor mecanisme de lupta impotriva fraudarii sistemului fiscal si impotriva coruptiei din sistem precum si participarea la elaborarea documentelor strategice din domeniul luptei anticoruptie si la monitorizarea aplicarii acestor documente, a anuntat Agentia. Necesitatea crearii unui cadru organizatoric distinct, care sa garanteze implementarea in conditii optime si de eficacitate a obiectivelor prevazute in Strategia Nationala Anticoruptie, a reiesit din analiza principalelor vulnerabilitati la coruptie din cadrul ANAF, se mentioneaza in comunicat.

Prin infiintarea acestei directii, ANAF vine in intampinarea observatiilor si recomandarilor Comisiei Europene cuprinse in Mecanismul de Cooperare si Verificare privind reducerea coruptiei in cadrul sistemului vamal si a celorlalte institutii subordonate ANAF.

  • "Un obiectiv important al ANAF este crearea unei administratii fiscale care sa raspunda cat mai bine obiectivelor de colectare eficienta a veniturilor bugetare, iar pentru atingerea acestui obiectiv este necesara crearea unor mecanisme de combatere a actelor de coruptiei. Eforturile noastre sunt strans legate de obiectivele prevazute in Strategia Nationala Anticoruptie si de recomandarile Comisiei Europene, cuprinse in Mecanismul de Cooperare si Verificare" a declarat presedintele ANAF, Serban Pop.

Necesitatea crearii unui cadru organizatoric distinct, care sa garanteze implementarea in conditii optime si de eficacitate a obiectivelor prevazute in Strategia Nationala Anticoruptie, a reiesit din analiza principalelor vulnerabilitati la coruptie din cadrul ANAF. Structura actuala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este una extrem de vasta si complexa, cuprinzand unele zone sensibile la coruptie prin factori ridicati de risc.

Crearea noii directii reprezinta cadrul organizatoric de urmarire si aplicare a masurilor si actiunilor de prevenire si combatere a coruptiei, atat la nivel central cat si teritorial, inclusiv la nivelul Autoritatii Nationale a Vamilor si Garzii Financiare in vederea inlaturarii vulnerabilitatilor din sistemul fiscal, vulnerabilitati care favorizeaza faptele de coruptie.

De asemenea, este corelat cadrul legislativ actual privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cu dispozitiile Hotararii Guvernului nr.101/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare prin desfiintarea Directiei generale de control financiar de la nivelul aparatului propriu al ANAF, ca urmare a preluarii activitatii acesteia la Ministerul Finantelor Publice.

Directia Generala de Integritate va functiona in directa coordonare a presedintelui ANAF, urmand sa fie elaborate acte administrative privind aprobarea structurii organizatorice si a numarului total de posturi, precum si elaborarea unor noi fise de post, conform noilor atributii si competente.

Noua structura va fi infiintata cu incadrarea in numarul de posturi aprobat pentru Ministerul Finantelor Publice - aparat propriu si unitati subordonate.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala este organizata si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, in baza Hotararii Guvernului nr.109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Printre principalele atributii ale Agentiei se numara colectarea veniturilor date in administrarea sa conform legii, aplicarea unitara a prevederilor legislatiei privind impo zitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare in domeniul sau de activitate, exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor, precum si aplicarea in domeniul vamal a masurilor specifice rezultate din Programul de guvernare si din legislatia in domeniul vamal.