Cresterea veniturilor din comisioane si tranzactiile de pe piata valutara au reprezentat motorul profitului Grupuli BCR, potrivit Raportului financiar publicat marti dimineata de catre companie. Optimismul bancherilor celei mai importante institutii de credit locale s-a mai temperat insa.

"Vedem economia încetinind la 1,2% pentru întregul an 2012. Productia agricolă, reprezentând aproximativ 6% din PIB în România, pare probabil sa fie mai slabă în comparatie cu performanta deosebită de anul trecut. Multe companii din România se confruntă în continuare cu o scădere dramatică a cererii pentru produsele si serviciile lor, în special în sectorul IMM-urilor si al microîntreprinderilor. Comportamentul de cumpărare al consumatorilor rămâne unul foarte prudent, deoarece acestia sunt în continuare afectati de contextul economic dificil într-un climat de incertitudine", se arata in Raportul BCR.

"Rezultatul operational în trimestrul II al anului 2012 a atins 595,5 milioane lei (134,5 milioane euro), mentinându-se aproape constant fată de trimestrul I 2012 (-2,4%) într-un context economic dificil: cerere de credite scăzută, marje de dobândă în scădere datorită trecerii spre active cu risc mai scăzut precum si deteriorarea continuă a ratei de schimb leu/euro, care a apăsat asupra clientilor băncii", se mai arata in Raport

  • Eficientă operatională crescută: Costurile sunt bine gestionate, veniturile sunt afectate de mediul de afaceri dificil

Reflectând măsuri cuprinzătoare de optimizare, cheltuielile operationale din prima jumătate a anului 2012 au scăzut cu 6,9% sau 59,6 milioane lei (13,6 milioane euro) comparativ cu aceeasi perioadă a anului precedent, ajungând la 807,3 milioane lei (183,9 milioane euro). Trebuie remarcat că nivelul cheltuielilor operationale din trimestrul II este cel mai scăzut din ultimele sase trimestre.

Venitul operational din semestrul I al anului (S1) a scăzut cu 5% comparativ cu aceeasi perioadă a anului precedent, ajungând la 2.012,8 milioane lei (458,5 milioane euro), in special pe seama diminuării venitului net din dobânzi (-12,7% comparativ cu S1 2011), generată de cererea scăzută de creditare, de cresterea volumului de credite neperformante si de concurenta puternică pentru depozite si active cu risc scăzut. În T II, venitul operational a scăzut într-un ritm mai lent (-4,4%) comparativ cu acelasi trimestru al anului precedent, mai ales datorită îmbunătătirii venitului net din tranzactionare si a venitului net din comisioane.

Raportul cost-venit s-a îmbunătătit, coborând la 40,1% la sfârsitul lunii iunie 2012, datorită măsurilor de optimizare, desi a fost afectat de generarea limitată de venituri. Provizionarea prudentă continuă a dus la cresterea costurilor cu riscul in S1, chiar dacă provizioanele în trimestrul 2 au fost mai mici decât în T1.

Cheltuiala netă cu provizioanele de risc pentru credite a crescut cu 86,1% în comparatia anuală, ajungând la 1.760,3 milioane lei în prima jumătate a anului 2012. Aceasta a dus la o rată mai bună de acoperire a creditelor neperformante, de 53,7% la sfârsitul lunii iunie 2012 comparativ cu 50% la sfârsitul anului 2011.

Evolutia costurilor pentru acoperirea riscurilor reflectă impactul mediului dificil de afaceri asupra clientilor corporativi ai BCR si o abordare mai prudentă a creditării în contextul dat. Provocările economice au influentat, totodată, formarea de credite neperformante în prima jumătate a anului 2012, segmentul corporativ si segmentul imobiliar rămânând principalele surse de volume noi de credite neperformante.

  • Dezvoltarea afacerilor continuă într-un ritm mai lent, reflectând conditiile economice adverse

Grupul BCR si-a mentinut pozitia de lider de piată, cu o cotă de piată de aproximativ 20% după activele totale, în pofida unui usor declin al activelor cu 0,5% (sau 394,5 milioane lei), până la 76.351,2 milioane lei (17.152,6 milioane euro) fată de începutul anului.

Portofoliul de credite al BCR a continuat să crească (+2,8% de la începutul anului) mai ales datorită creditării retail. Creditarea din sectorul retail a crescut în special datorită cresterii pe segmentul ipotecar (crestere anuală cu 2,1pp a cotei de piată pană la 25,3%). Cota de piată a BCR pentru creditarea generală s-a mentinut la peste 21% la sfârsitul lunii iunie 2012, în timp ce cota de piată pentru creditele imobiliare în euro a crescut la aproximativ 30% (crestere cu 1,0 pp de la începutul anului).

Volumul depozitelor clientilor s-a mentinut aproape constant comparativ cu anul precedent, fiind sustinut în special de sectorul retail.

Cheltuiala netă cu provizioanele de risc pentru credite si avansuri in S1a totalizat 1.760,3 milioane lei (401 milioane euro), comparativ cu 945,9 milioane lei la jumătatea anului 2011. Această evolutie a dus la o crestere a ratei de acoperire a creditelor neperformante (53,7% la sfârsitul lunii iunie 2012 comparativ cu 50% la sfârsitul anului 2011) si reflectă impactul performantei scăzute a economiei românesti asupra clientilor corporativi ai BCR. Rata de acoperire a creditelor neperformante cu garantii colaterale si provizioane era de 103,7% la 30 iunie 2012 pe fondul unei reevaluări substantiale a garantiilor colaterale. Creditele

neperformante reprezintă 24,6% din portofoliul total de credite la sfârsitul lunii iunie.

  • Segmentul corporativ este principala sursă de volume noi de credite neperformante, deoarece companiile imobiliare si IMM-urile încă se confruntă cu dificultăti, iar unele companii mari reintră in restanta de plăti. Continuarea politicii de provizionare prudentă a influentat profitul înregistrat la 30 iunie 2012. Prin urmare, la 30 iunie 2012, BCR a înregistrat o pierdere netă după achitarea taxelor si a intereselor minoritare de 548,5 milioane lei (124,9 milioane euro) fată de un profit net de 158,1 milioane lei (37,8 milioane euro) la sfârsitul lunii iunie 2011.

Indicatorii de solvabilitate se mentin mult peste nivelurile obligatorii. Rata capitalului de rang 1+2 in iunie 2012 (numai BCR) este de 12,65% IFRS cu filtre prudentiale, fată de min. 10% potrivit cerintelor actuale ale Băncii Nationale a României.

  • Comparatie trimestriala

Profitul operational trimestrial al Grupului BCR rămâne solid pe fondul mentinerii unor conditii economice dificile. Profitul operational din trimestrul II al anului 2012 (595,5 milioane lei) a rămas aproape constant (- 2,4%) comparativ cu profitul din trimestrul I al anului 2012 (610 milioane lei) datorită managementului strict al costurilor, combinat cu un venit operational trimestrial solid.

Cheltuielile operationale din trimestrul II au scăzut cu 7,3% în comparatie trimestrială, ajungând la 388,4 milioane lei de la 418,9 milioane lei în trimestrul I al anului 2012.

Profitul operational din trimestrul II (983,9 milioane lei) a scăzut cu 4,4% în comparatie trimestrială (1.028,9 milioane lei în trimestrul I al anului 2012), în special din cauza scăderii venitului net din dobânzi, acoperit partial de un venit net din tranzactionare foarte bun, la care se adaugă cresterea venitului net din comisioane. Venitul net din dobânzi a scăzut în comparatie trimestrială (-9,6%) la 678,5 milioane lei, de la 750,4 milioane lei în trimestrul I al anului 2012 in contextul contractiei continue a marjelor de dobândă atat pe segmentul retail cat si si pe cel corporate, al cererii incă scăzute de credite pentru credite de consum si al concurentei tot mai mari pentru afaceri de calitate.

  • Venitul net din comisioane a crescut cu 3,7% în comparatie trimestrială, ajungând la 161,4 milioane lei de la 155,6 milioane lei în trimestrul I al anului 2012, evolutie generată în special de o usoară crestere a volumelor tranzactionate si de îmbunătătirea structurii de pret la comisioanele aferente conturilor curente pentru persoane fizice.
  • Rezultatul net din tranzactionare a crescut cu 17,2% în comparatie trimestrială, ajungând la o contributie ridicată, de 144 milioane lei, în trimestrul II fată de 122,9 milioane lei în trimestrul I al anului 2012 datorită câstigurilor obtinute din tranzactiile pe piata valutară.

Cheltuiala netă cu provizioanele de risc pentru credite si avansuri din trimestrul II a totalizat 826,6 milioane lei, în scădere cu 11,5% fată de trimestrul I. Cresterea provizioanelor si în trimestrul II a continuat sa influenteze profitabilitatea băncii. Astfel, BCR a înregistrat în al doilea trimestru al anului 2012 o pierdere netă după plata intereselor minoritare de 240,6 milioane lei fată de o pierdere de 307,8 milioane lei în trimestrul I al anului 2012.