Creste numarul deponentilor la banci, atat pe segmentul persoanelor fizice cat si pe cel al companiilor, arata Fondul de Garantare a Depozitelor din sistemul Bancar (FGDB) intr-un comunicat. In trimestrul al doilea al acestui an tendinta economisirii in lei s-a inversat, fiind preferata valuta. La 30 iunie 2012, depozitele bancare din intregul sistem insumau 316,6 miliarde lei, cu 8,1% peste valoarea de la acelasi moment al anului preceden. Din cele 316,6 miliarde, depozitele populatiei erau de 120,8 miliarde lei la jumatatea anului 2012, cu 2,5 miliarde lei mai mare decat la 31 martie 2012. Valoarea medie a unui depozit garantat al unei persoane fizice s-a ridicat la 7,7 mii lei, usor peste nivelul de la inceputul lui aprilie 2012.

  • Depozitele persoanelor juridice la institutiile de credit din Romania au avut o dinamica pozitiva, majorandu-se cu 1,9% in trimestrul II 2012 (+1,7% in termeni reali), pana la 195,8 miliarde lei la sfarsitul perioadei.
  • Aceasta evolutie se datoreaza cresterii consemnate pe ansamblul institutiilor de credit participante la FGDB (+6,4 miliarde lei), care a compensat retragerile de la sucursalele bancilor straine din Romania (-2,6 miliarde lei). Depozitele in valuta de peste 100.000 euro au avut cel mai mare aport la sporul depozitelor persoanelor juridice la institutiile de credit participante la FGDB.

Variatiile trimestriale pozitive ale valorii depozitelor la institutiile de credit din Romania au fost insotite si de cresterea numarului de deponenti pentru ambele categorii, persoane fizice si persoane juridice.

  • In trimestrul II 2012, numarul deponentilor persoane fizice s-a majorat cu 33.125 persoane, ajungand la 15.315.935, in timp ce numarul deponentilor persoane juridice s-a marit cu 9.641, pana la 1.001.846
  • Daca pentru populatie cel mai mare spor trimestrial s-a inregistrat pentru depozitele garantate denominate in valuta mai mici de 100.000 euro (+1,1 echivalent miliarde lei), in cazul persoanelor juridice cel mai mare aport a revenit depozitelor de peste 100.000 euro din categoria celor negarantate (+4,8 echivalent miliarde lei).
  • La finele primelor sase luni ale anului 2012, valoarea depozitelor in lei la institutiile de credit participante la FGDB se ridica la 155,8 miliarde lei (+1,2% fata de 31 martie 2012), ocupand o pondere de 53,2% in valoarea totala a depozitelor.
  • In acelasi timp, depozitele denominate in valuta au urcat la 137,2 echivalent miliarde lei, cu o variatie trimestriala de +5,2%, semnificativ mai rapid decat in cazul depozitelor in lei
  • Desi in trimestrul II 2012 pe segmentul persoanelor juridice garantate s-a produs o diminuare a valorii depozitelor cu circa 0,5 miliarde lei, aceasta a fost compensata de sporul de 2,2 miliarde lei consemnat de depozitele populatiei la institutiile de credit participante la FGDB.
  • Depozitele in valuta au reprezentat un instrument preferat de economisire pentru populatie in trimestrul II 2012, acestea avansand mult mai rapid decat depozitele in lei (variatie trimestriala de +4,7% pentru depozitele in valuta fata de +0,4% pentru depozitele in moneda nationala).

La 30 iunie 2012, FGDB garanta depozitele unui numar de 14.514.465 persoane fizice, reprezentand 99,99%5 din numarul total al deponentilor persoane fizice la institutiile de credit participante la FGDB.

  • Valoarea medie a unui depozit garantat al unei persoane fizice la finele trimestrului II 2012 s-a ridicat la 7,7 mii lei, cu 1,3% peste nivelul de la 31 martie 2012