Proiectul rectificarii bugetare: Ambitii mari in conditii de taieri consistente de cheltuieli si scaderi de venituri

de DP     HotNews.ro
Joi, 9 august 2012, 16:12 Economie | Finanţe & Bănci


 documente
(09 Aug 2012) PDF, 113KB
Tinta de venituri la bugetul de stat pe acest an a fost coborata cu peste 2,1 miliarde lei (0,4% din PIB), cu scaderi de incasari estimate din accize si fonduri de la UE si cresteri din TVA, impozit pe venit si taxa pe utilizarea bunurilor, iar prognoza de cheltuieli va fi redusa cu 753 milioane lei. Proiectul de rectificare, (vezi atasament) , arata  ca Guvernul si-a revizuit in scadere prognoza de incasari din accize (cu 918,6 milioane lei, 0,2% din PIB), venituri nefiscale (cu 1,8 miliarde lei), sume primite de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate (cu doua miliarde lei), venituri din capital (cu 432,7 milioane lei), contributii de asigurari sociale (cu 179,6 milioane lei) si impozitul pe profit (cu 91,8 milioane lei).


Prin promovarea rectificării bugetului de stat pe anul 2012 se pot rezolva, în principal, următoarele probleme, se arata in Nota de Fundamentare:
• asigurarea sumelor necesare plăţii corespunzătoare a salariilor potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, nr.19/16.05.2012;
• asigurarea sumelor necesare restituirii unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate, nr.17/16.05.2012;
• reducerea cheltuielilor bugetare ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, nr.26/06.06.2012;
• asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii unor instituţii.

Potrivit aceleiasi Note, bugetul de stat pe anul 2012 aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/21.12.2011 a fost elaborat in conditiile evolutiilor internationale estimate la acea data, luand in calcul o crestere a produsului intern brut intre 1,8% si 2,3% pentru acest an. Proiectia veniturilor si cheltuielilor bugetare a fost realizata pe baza indicatorilor macroeconomici estimati la data elaborarii legii bugetului de stat pe anul 2012 si pe baza reglementarilor in domeniul fiscal, aplicabile pentru anul 2012. Estimarea indicatorilor bugetari a avut in vedere atingerea unui nivel al deficitului bugetar initial de 1,9% din produsul intern brut, in cash, cu posibilitatea de a fi majorat, in cursul anului, in concordanta cu conjunctura interna.

In temeiul art.6 din Legea privind finantele publice, nr.500/11.07.2002, cu modificarile si completarile ulterioare, legile bugetare anuale pot fi modificate in cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai tarziu pana la data de 30 noiembrie.
Totodata, Legea responsabilitatii fiscal-bugetare, nr.69/16.04.2010 dispune la art.15 ca orice rectificare a bugetului de stat trebuie sa aiba in vedere concluziile raportului semestrial privind situatia economica si bugetara publicat precum si opinia  Consiliului Fiscal cu privire la acesta.

In acest context, principalele elemente care stau la baza rectificarii bugetare pe anul 2012 sunt:
 • evolutia activitatii economice din primele cinci luni ale anului 2012, care releva continuarea cresterii economice in conditii de stabilitate macroeconomica si financiara, ceea ce sustine o crestere a produsului intern brut de circa 1,2% in anul 2012, fata de 1,8-2,3% cat se estima la elaborarea legii bugetului de stat si un produs intern brut in valori nominale de 607,3 mld. lei, fata de 579.6 mld.lei cat s-a estimat initial. Majorare avalorii nominale a produsului intern brut a avut la baza recalcularea acesteia pentru anii 2009 si 2010 si publicarea datelor provizorii pentru 2011, de catre Institutul National de Satistica.
 • In primul trimestru din 2012 produsul intern brut s-a majorat, in termeni reali, cu 0,3% fata de trimestrul I 2011. Comparativ cu trimestrul IV 2011, produsul intern brut s-a redus cu 0,1%. Cresterea din primul trimestru s-a bazat, in principal, pe evolutia pozitiva a formarii brute de capital fix care a inregistrat un spor de 12,2%, in timp ce cresterea consumului final a fost de numai 0,2% (caurmare a cresterii cu 0,5% a consumului privat si a reducerii cu 1,2% a consumului public). Pe latura ofertei, cresterea s-a bazat, in exclusivitate, peimbunatatirea activitatii din sectoarele producatoare de bunuri si o colectare maibuna a impozitelor pe produs.
 • Pe primele 5 luni din 2012 productia industriala s-a majorat cu 0,4%,comparativ cu aceeasi perioada din 2011. In luna mai 2012, productiaindustriala (serie bruta) a inregistrat, comparativ cu luna corespunzatoare din anul anterior, cea mai mare crestere din acest an, respectiv 2,7%.
 •  In sectorul extern, evolutiile au fost mai moderate: exportul de bunuri s-a majorat cu 1,5% (in principal, ca urmare a evolutiilor pozitive din lunile aprilie si mai, exportul intracomunitar contribuind la situarea exportului de bunuri, in zonapozitiva), iar importul, cu doar 0,5%. Deficitul de cont curent a fost de 1.920 mil.euro, sub nivelul primelor 5 luni din 2011 (2.467 mil. euro).
 • In luna iunie 2012, indicele preturilor de consum s-a situat la 99,96% fata de nivelul din luna mai. Rata anuala a inflatiei a ajuns astfel la 2,04%. Cresterea preturilor, fata de iunie 2011, a fost superioara in cazul serviciilor (5,77%). La marfurile alimentare s-a inregistrat o scadere de aproape un punct procentual.  Analiza rezultatelor bugetare derulate pe parcursul primelor sase luni ale anului 2012 scoate in evidenta faptul ca executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un deficit de - 6,8 miliarde lei, respectiv 1,12 % din PIB fata de deficitul realizat la aceeasi data a anului precedent de -11,2 miliarde lei respectiv 1,94% din PIB.
 • Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 93,0 miliarde lei, reprezentand 15,3% din PIB, au fost cu 8,9% mai mari fata de aceiasi perioada a anului precedent, in termeni nominali si cu 0,5 pp ca pondere in PIB. Cresterile s-au inregistrat atat la venituri fiscale (+11,5%) cat sI la contributii de asigurari sociale (+5,4%) si venituri nefiscale (+10,2%).
 •  Cheltuielile bugetului general consolidat, in suma de 99,8 miliarde lei,reprezentand 16,4% din PIB, au crescut cu 3,3% fata de aceiasi perioada dinanul precedent, dar ca pondere in PIB s-au redus cu 0,3 pp. Fata de semestrul I al anului 2011, s-au inregistrat cresteri, in principal, la: proiecte cu finantaredin fonduri externe nerambursabile (+45,1%), dobanzi (+34,4%), bunuri si servicii (+7,1%).

• Continuarea Acordului Stand-by de tip preventiv, dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, intrat în vigoare la sfârşitul lunii martie 2011, care prevede continuarea procesului de consolidare fiscală şi a reformelor structurale începute sub anteriorul program pentru stimularea creşterii economice şi asigurarea stabilităţii macroeconomice,  contribuind la consolidarea încrederii investitorilor şi la diminuarea riscului contagiunii de pe alte pieţe.
• Adoptarea unor acte normative cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare, prin care s-a creat cadrul legal implementării graduale a unor măsuri reparatorii faţă
de salariaţii bugetari şi faţă de pensionari. Luând în considerare condiţiile actuale ale economiei, prognoza principalilor indicatori macroeconomici pe anul 2012, spaţiul suplimentar permis de noua ţintă de deficit, agreată cu organismele financiare internaţionale, dar şi condiţionalităţile cuprinse în Acordul stand-by încheiat cu Fondul Monetar Internaţional, s-a constatat posibilitatea reîntregirii, în două tranşe, a drepturilor diminuate.


Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se majorează cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012 şi cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012. 


Impactul asupra cheltuielilor bugetare al aplicării acestei măsuri este estimat pentru anul 2012 la 1.525,5 milioane lei ( 0,3% din produsul intern brut).


De asemenea, în decembrie 2010, Guvernul a aprobat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.107/06.12.2010, prin care, începând cu 1 ianuarie 2011, s-a modificat articolul
259 alin.(2) din Legea nr.95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prin care contribuţia datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei este de 5,5% aplicată asupra acestor venituri.
Prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 223/13.03.2012 şi 224/13.03.2012 s-a constatat că modul de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de pensionarii cu pensii care depăşesc 740 lei este neconstitutional, în legislaţia în materie fiind absolut obligatoriu efectuarea modificărilor necesare, astfel încât aceste dispoziţii să fie conforme cu Constituţia.


Prin urmare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.15/08.05.2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice
stabileşte baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru pensionarii cu venituri din pensii mai mari de 740 lei ca fiind partea din venit care depăşeşte acest nivel, iar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate, nr.17/16.05.2012, prevede restituirea, în tranşe, a sumelor reţinute de la data de 1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012, reprezentând diferenţa dintre pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări  sociale de sănătate asupra întregului cuantum al pensiei şi pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra părţii din pensie care depăşeşte nivelul de 740 lei. Impactul bugetar al aplicării acestei măsuri reparatorii este de 1.299,4 milioane lei, respectiv 0,2% din produsul intern brut.


• Continuarea politicii de consolidare fiscală printr-un control riguros al cheltuielilor publice. Pe această linie Guvernul a identificat o serie de măsuri de reducere a cheltuielilor
publice şi a constituit cadrul legal pentru implementarea acestora, concretizat în aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, nr.26/06.06.2012. Aplicarea măsurilor adoptate va conduce la o utilizare judicioasă a
fondurilor publice şi la o execuţie bugetară prudentă, restrictivă şi echilibrată.

Impactul reducerii cheltuielilor bugetare este de 463,0 milioane lei. Dintre măsuri menţionăm:
- Diminuarea cu 30% a cheltuielilor de protocol şi a cheltuielilor cu deplasările în străinătate efectuate de către autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, în semestrul II al anului 2012, faţă de cheltuielile de această natură efectuate în semestrul II al anului 2011, cu un impact de 60,0 milioane lei.

- Interzicerea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare de către autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică, cu influenţă asupra cheltuielilor bugetare de 317,0 milioane lei;
- Interzicerea achiziţionării din fonduri publice de tipărituri şi alte bunuri pentru acţiunile de reprezentare şi protocol, precum şi pentru zile festive, inclusiv zile aniversare, cu un impact bugetar de 5,0 milioane lei.

- Limitarea la maxim 3 sau 2 a numărului persoanelor din delegaţiile în străinătate în funcţie de nivelul de reprezentare.

Având în vedere cele de mai sus, pentru reflectarea în buget a influenţelor financiare ale măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative menţionate, precum şi pentru
corelarea planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi execuţia bugetară pe primele şase luni ale anului se impune rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.


Prin proiectul de act normativ se propune:
1. Modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2012:

a) Veniturile bugetului de stat pe anul 2012, se diminuează cu - 2.158,6 milioane lei (0,4% din produsul intern brut) şi se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

- accize: - 918,6 milioane lei ( -0,2% din produsul intern brut);
- venituri nefiscale: -1.847,6 milioane lei (-0,3% din produsul intern brut);
- sume primite de la U.E. în contul plăţilor efectuate: - 2.000,0 milioane lei (-0,3% din produsul intern brut);
- venituri din capital: - 432,7 milioane lei ( 0,1% din produsul intern brut)
- contribuţii asigurări sociale: -179,6 milioane lei (-0,03% din produsul intern brut);
- impozitul pe profit: -91,8 milioane lei .
Principalele venituri ale bugetului de stat care se majorează în urma rectificării bugetare sunt:
- taxa pe valoarea adăugată: +2.355,0 milioane lei (0,4% din produsul intern brut);
- impozit pe venit şi salarii: + 430,9 milioane lei (0,07% din produsul intern brut);
- taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi: +288,8 milioane lei (0,05% din produsul intern brut).
b) diminuarea cheltuielilor bugetului de stat, pe sold, cu suma de -753,8 milioane lei (0,12% din produsul intern brut) .
Reducerea cheltuielilor bugetului de stat se acoperă, în principal, prin anularea sumelor reţinute de 10% din bugetul aprobat, în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea
privind finanţele publice nr.500/11.07.2002, cu modificările şi completările ulterioare, la toţi ordonatorii principali de credite.
Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

 •  Cheltuielile de personal cresc cu +648,0 milioane lei ( 0,1% din produsul intern brut), în principal, ca urmare a majorării salariilor în sistemul bugetar;
 •  Cheltuielile cu dobânzi se majorează cu +862,1 milioane lei ( 0,1% din produsul intern brut), ca urmare a modificării indicatorilor macroeconomici şi a majorării deficitului bugetar de la 1,9% din produsul intern brut estimat iniţial la 2,2% din produsul intern brut;
 •  Cheltuielile aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile se diminuează cu -1.421,9 milioane lei (0,2% din produsul intern brut);
 •  Alte transferuri se diminuează cu -343,5 milioane lei (0,1 % din produsul intern brut);
 •  Alte cheltuieli scad cu - 42,4 milioane lei.

2. Bugetul fondurilor provenite din credite externe se diminează, pe sold, cu suma de -67,8 milioane lei.
3. Bugetul fondurilor externe nerambursabile se diminuează atât la venituri, cât şi la cheltuieli cu suma de 14,4 milioane lei.
4. Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se majorează atât la venituri, cât şi la cheltuieli cu suma de 2,3 milioane lei.
Pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 54,9 milioane lei care se alocă de
la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii.
5. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 se majorează cu suma de 13,0 milioane lei din care:
• 9,0 milioane lei se alocă judeţului Suceava, potrivit prevederilor art.XII alin.(1),
lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/23.12.2009 privind unele măsuri financiarbugetare, pentru achitarea restanţelor şi rambursarea ratelor scadente la împrumutul extern, contractat pentru realizarea Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere.
• 4,0 milioane lei se alocă judeţului Constanţa, potrivit prevederilor art.4 alin.(2), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/22.02.2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi
controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, cu modificările ulterioare, pentru finanţarea cheltuielilor aferente funcţionării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a posturilor de prim ajutor în sezonul 2012 pe plajele cu destinaţie turistică.
• Suplimentarea cu 100 milioane lei a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav
sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prin diminuarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, care se finanţează şi repartizează pe judeţe şi proiecte eligibile potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.7/2006.
6. Efectuarea de redistribuiri în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfăşurări a activităţii ordonatorilor principali de credite până la sfârşitul anului.
7. Majorarea deficitului bugetului general consolidat de la 11.210,0 milioane lei cât a fost estimat iniţial, respectiv 1,9% din produsul intern brut, la 13.660,0 milioane lei, respectiv 2,2% din produsul intern brut în principal ca urmare a aplicării măsurilor prevăzute mai sus.Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

2784 vizualizari

 • -1 (1 vot)    
  Taieri (Vineri, 10 august 2012, 11:53)

  xrogo [utilizator]

  Dupa cum se observa taierile se fac din cheltuielile institutiilor publice si nu din veniturile celor multi si saraci,asa cum au facut Base si ai lui discipoli.
  • 0 (0 voturi)    
   taieri ce submineaza locuri de munca si economia (Sâmbătă, 11 august 2012, 13:37)

   offside [utilizator] i-a raspuns lui xrogo

   La capitolul taieri intra si 1.4 miliarde RON - contributii ale RO la cofinantarea proiectelor cu finantare UE. E vorba in principal de infrastructura rutiera - acum ca au reusit sa blocheze intrarile de bani UE, s-au ganit ca nici "cofinantarea" interna nu mai e utila. Un santier de autostrada inseamna zeci de mii de locuri de munca care dispar la subcontractori si furnizori - asta cum se numeste ??? Unul dupa altul, marile santiere se inchid (cica temporar) pentru ca n-au fost platite restantele.Sunt curios ce panglicutze si inaugurari spera sa mai faca inainte de alegeri ?
  • 0 (0 voturi)    
   continuare (Sâmbătă, 11 august 2012, 13:40)

   offside [utilizator] i-a raspuns lui xrogo

   Am uitat - oare cresterea cu 800 Mil RON a sumei bugetate la inceputul anului pentru venituri din amenzi si penalitati - asta e tot mijloc de stimulare a economiei ? Daca ii vor incasa, vor lipsi din economia reala, deja subfinantata. Daca nu-i incaseaza, previsiunea bugetara nu se adevereste si creste deficitul, a carui acoperire costa luna de luna mai mult. Ansamblul arata ca o carpeala din necesitate, nu a strategie.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by