In Monitorul Oficial (0600/2012) de marti s-a publicat un ordin al Ministrului Finantelor Publice (OMFP nr. 1045 din 30 Iulie 2012) ce aproba o noua procedura de completare si depunere a declaratiei 112 privind impozitul pe venitul din salarii si asigurarile sociale. Noile reglementari se aplica pentru obligatiile aferente lunii Iulie 2012 cu termen de depus 25.08.2012. Declaratia este actualizata si cu noile reglementari aferente asigurarile sociale aplicabile cu 01.07.2012 pentru veniturile din contracte civile/conventii civile, drepturi de proprietate intelectuala.

Actul normativ stabileste in totalitate un nou cadru normativ privind depunerea declaratiei unice 112, privind asigurarile sociale si impozitul pe venitul din salarii.

"Astazi 22.08.2012 am verificat si varianta declaratiei 112 de pe situ-ul ANAF, aceasta este in formatul din 13.08.2012 si va trebui actualizat programul informatic de depunere", spune consultantul fiscal Adrian Benta, de la compania bentaconsult.

"In principiu se pastreaza procedura de declarare a sumelor datorate pentru persoanele ce desfasoara activitate in calitate de salariat in baza unui contract de munca, pornind de formatul declaratiei utilizate pana la 30.06.2012. Declaratia se utilizeaza pentru obligatiile datorate inclusiv lunii iulie 2012, cu termen de depunere pana pe 25.08.2012", adauga Benta.

Am observat o modificare - mai precizeaza consultantul fiscal citat, a procedurii de raportare, actualizata pentru persoanele cu venituri din contracte civile/conventii civile la care platitorul de venit efectueaza stopajul impozitului si al asigurarilor sociale, si nu numai pentru acestea, avand in vedere noile reglementari aplicabile pentru asigurarile sociale de la 01.07.2012.

  • Se actualizeaza si nomenclatorul creantelor fiscale declarate prin acest fomular.
  • Actul normativ este destul de vast, fiind redactat intr-un numar de 28 de pagini, se necesita mai multa analiza pe situatii punctuale in functie de cazul concret al fiecarui platitor de venituri de natura salariata sau similara.
  • Procedura si termenele de depunere sunt nemodificate, declaratia se depune electronic, lunar sau trimestrial pana pe data de 25 a lunii urmatoare.

Prezentam principalele sectiuni:

Sectiunea A

Se completeaza pentru asiguratii ce au realizat in luna de raportare numai venituri din salarii si asimilate salariilor, ce au avut un singur raport de munca (un singur contract de munca) cu acelasi angajator.

Aceste persoane au lucrat numai in conditii normale de munca si nu au beneficiat de indemnizatii de concedii medicale sau de alte scutiri de venituri si asigurari sociale.

Sectiunea B

Se completeaza atunci cand salariatul a avut mai multe contracte de munca la acelasi angajator sau a beneficiat de indemnizatie de concediu medical.

Aceeasi sectiune se completeaza cand persoana a desfasurat activitate in conditii deosebite de munca sau a beneficiat de scutiri de impozit pe venit sau scutiri la plata asigurarilor sociale.

Sectiunea cuprinde patru subcapitole in functie de fiecare dintre posibilitatile mai sus amintite. La o analiza atenta observam ca sunt reglementate destul de bine situatiile privind modul de calcul al concediilor medicale, zilele suportate de angajator si cele de la buget.

Sectiunea C

In aceasta sectiune se declara situatiile privind impozitul si asigurarile sociale aferente activitatilor desfasurate in baza contractelor civile/conventii civile, drepturi de proprietate intelectuala.

Tot aici se declara impozitele si asigurarile sociale aferente activitatii de agent, de expertiza tehnica si contabila judiciara si extrajudiciara, venituri in regim de retinere la sursa si cele din activitati agricole cu stopaj la sursa [art. 52 si art.71 lit. d) din Codul fiscal]

In aceasta sectiune se reflecta impozitul pe venit datorat de pensionarii cu pensii peste plafonul de scutire, venituri realizate de personalul culetelor religioase, persoane beneficiare de ajutor social sau cele aflate in somaj.

Sectiunea D

Este dedicata raportarii impozitelor si asigurarilor sociale aferente indemnizatiilor pentru concedii medicale.

Practic aceasta sectiune reflecta datele de identificare a formularului de concediu medical, serie numar, daca este initial sau in continuare, data si institutia ce a acordat concediul medical, data inceperii si data incheierii perioadei de concediu.

Structura sectiunii reflecta modul de calcul al concediilor medicale, cu determinarea mediei veniturilor pe ultimele 6 luni stabilind sumele ce se suporta de angajator si de catre buget.