Prognoza de crestere economica pentru 2012 pare inca a fi optimista, se arata in Opinia Consiliului Fiscal cu privire la Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară şi la proiectul de rectificare bugetară pe anul 2012. "Recuperarea economica din Romania ramane vulnerabila la o deteriorare a performantei economiei europene si a perceptiei de risc pe pietele internationale, care, cumulate cu prelungirea tensiunilor politice locale, pot conduce la reducerea fluxurilor comerciale si de capital, cu efecte adverse asupra activitatii economice din Romania si implicit, asupra bugetului general consolidat", mai scrie Ionut Dumitru, presedintele Consiliului in Raport.

Citeste in atasament documentul integral

 • In ceea ce priveste arieratele, tintele aferente lunilor martie si iunie 2012 au fost ratate din nou, atat in cazul bugetelor locale cat si in cazul bugetului de stat si al asigurarilor sociale de stat.
 • Arieratele monitorizate de catre FMI (restante mai mari de 90 de zile) au crescut cu circa 205 mn RON in perioada Martie-Iunie 20122, crestere generata aproape in totalitate de arieratele la bugetele locale.
 • Consiliul Fiscal considera ca sunt necesare progrese mai mari in directia imbunatatirii managementului financiar al companiilor de stat si recomanda urgentarea aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
 • Executia veniturilor bugetare arata o realizare peste program a veniturilor fiscale si a contributiilor la asigurarile sociale si o nerealizare usoara a veniturilor nefiscale si una puternica la nivelul veniturilor din capital si a donatiilor, dar in special in cazul sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantare, reflectand un esec semnificativ in absorbtia fondurilor europene
 • De asemenea, se remarca colectarea usor peste asteptari a veniturilor din TVA si contributii sociale.
 • Pe de alta parte, se remarca evolutia negativa la nivelul accizelor, care, desi au fost operate cresteri la nivelul cuantumului acestora si cursul de schimb luat in calcul a fost mai favorabil, au evoluat mult sub asteptari, reflectand probabil atat o evaluare mult prea optimista a acestora in proiectul de buget, dar si o crestere a evaziunii fiscale.
 • Pe partea de cheltuieli, fata de programul semestrial, cheltuielile totale s-au realizat in proportie de 94,8%, un grad de realizare mai mare fiind inregistrat la cheltuieli de personal, subventii si dobanzi. Un grad de realizare semnificativ sub asteptari s-a inregistrat la cheltuielile de capital si la alte cheltuieli de natura investitiilor, reflectand atat o incapacitate de a absorbi fondurile europene destinate investitiilor planificate, dar si un instrument de echilibrare a deficitului bugetar catre tinta semestriala convenita cu FMI.
 • In opinia Consiliului Fiscal, raportul semestrial privind situatia economica si bugetara nu ofera explicatii suficient de detaliate cu privire la justificarea nerealizarii previziunilor de venituri pe primele 6 luni si nu detaliaza masurile deja adoptate, si in mod special pe cele planificate pentru imbunatatirea colectarii in semestrul II.

In privinta rectificarii:

 • Proiectul de rectificare nu indeplineste regula stipulata la art. 9, alin. (2) din Legea nr. 69/2010 conform caruia totalul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat nu poate fi majorat pe parcursul anului bugetar, cu ocazia rectificarilor bugetare.
 • Proiectul de rectificare nu indeplineste regula cu privire la rectificarile bugetare stipulata la art. 16 din Legea nr. 69/2010 conform caruia cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzand asistenta financiara din partea Uniunii Europene si a altor donatori, pot fi suplimentate cu ocazia rectificarilor bugetare numai pentru plata serviciului datoriei publice si pentru plata contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene.
 • Absorbtia fondurilor europene se mentine foarte slaba iar tintele pentru sfarsitul anului au fost revizuite in scadere. Cu toate acestea, persista riscuri majore in ceea ce priveste atingerea noilor tinte revizuite, cu posibile consecinte asupra nivelului deficitului bugetar, in conditiile continuarii angajarii unor cheltuieli pentru proiecte cu finantare de la UE din resurse proprii pana la primirea banilor de la Uniunea Europeana.
 • Majorarea cheltuielilor, excluzand impactul schemelor de compensare este determinata atat de masuri discretionare cat si de factori externi. Astfel, recenta decizie de majorare a salariilor implica cheltuieli de personal mai mari cu 1,15 miliarde lei, incalcandu-se astfel prevederile legii responsabilitatii fiscal-bugetare. In vederea promovarii unui cadru fiscal predictibil, bazat pe reguli si tinte clare, Consiliul Fiscal recomanda includerea oricaror modificari in politica salariala in proiectul initial de buget. Acesta a fost construit inca de la inceput pe baza unei tinte de deficit neclare, mentinand posibilitatea majorarii pe parcursul anului, acest lucru fiind in contradictie cu principiile transparentei si stabilitatii statuate de legea responsabilitatii fiscal bugetare.
 • Consiliul Fiscal a atras atentia in opinia asupra proiectului de buget pe 2012 in legatura cu faptul ca majorarea salariilor din sectorul bugetar ar implica incalcarea prevederilor legii 69/2010 in conditiile neincluderii acestei masuri in programul initial
 • Cheltuielile de investitii sunt revizuite in scadere cu 2070 milioane de lei, exclusiv impactul schemelor de compensare (scaderea este de 1289 mil lei daca luam in considerare datele brute, care includ si impactul swap-urilor). De asemenea, fata de bugetul aprobat pentru 2012 fondul de rezerva este majorat cu 332 milioane lei, fara a se preciza destinatia acestei alocari suplimentare.
 •  Consiliul Fiscal recomanda identificarea explicita a cheltuielilor care pot fi angajate din fondul de rezerva impreuna cu o mult mai mare transparenta, inclusiv prin raportarea periodica catre Parlament a nivelului de utilizare al fondului. De asemenea, Consiliul Fiscal recomanda plafonarea sumelor ce pot fi repartizate si utilizate din fondul de rezerva, ca procent din totalul cheltuielilor.

In concluzie:

 • Proiectul de rectificare bugetara pe anul 2012 este construit pe baza unei tinte de deficit bugetar mai ridicata ca urmare a efectului cumulat a doi factori: nerealizarea unor categorii de venituri, precum cele din accize, venituri nefiscale, sume primite de la Uniunea Europeana, si majorarea cheltuielilor totale ca urmare a cresterii salariilor din sectorul bugetar, dobanzi mai ridicate platite in contul datoriei publice, cheltuieli cu bunurile si serviciile mai mari pentru a plati arieratele recurente din sectorul sanitar. Pentru a compensa partial cresterea cheltuielilor totale, au fost revizuite descendent cheltuielile de investitii totale finantate atat din surse interne cat si cele finantate din surse externe (in principal fonduri europene).
 • Consiliul Fiscal considera ca formularea transparenta a bugetului de investitii pornind de la o analiza a portofoliului existent de proiecte si rationalizarea acestuia prin identificarea celor prioritare, concomitent cu alocarea pe baza multi-anuala a finantarilor aferente pot conduce la o eficienta economica mai ridicata a acestora in pofida alocarilor ceva mai reduse, rezervele de eficienta in acest sens fiind foarte ridicate.
 • Consiliul Fiscal considera ca absorbtia fondurilor europene trebuie sa devina un obiectiv prioritar efectiv al Guvernului, insa, data fiind absorbtia foarte slaba de pana acum, sunt necesare masuri mult mai hotarate si urgente de imbunatatire a capacitatii de absorbtie. Consiliul Fiscal considera ca acest deziderat este cu atat mai necesar, mai ales in actualul context european tensionat care creeaza constrangeri in finantarea necesarului de investitii al economiei. Absorbtia fondurilor europene devine astfel esentiala pentru compensarea efectelor negative cauzate de criza datoriilor suverane la nivel european asupra fluxurilor de capital. In aceste sens, Consiliul Fiscal reitereaza recomandarea de stabilire de tinte trimestriale de absorbtie efectiva de fonduri europene, pe ordonatori de credite, care sa fie monitorizate cu strictete si care sa permita corectarea rapida a eventualelor deficiente.