Guvernul va obliga primariile sa achite facturile mai vechi de 90 de zile cu 5% lunar, in caz contrar directiile generale ale finantelor publice judete si Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti surmand sa sisteze alimentarea cu cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, se arata intr-un proiect publicat miercuri seara de MFP. Documentul mai interzice angajarea de noi cheltuieli in cazul in care nu sunt achitate platile restante. Proiectul mai reglementeaza modul in care se va repartiza profitul in cazul companiilor de stat si trece in sarcina ANAF recuperarea celor 400 de milioane de lei pe care Administratia Domeniilor Statului ii are de incasat

Vezi in atasament Proiectul si Nota de Fundamentare

  • Ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, care înregistrează arierate au obligaţia să diminueze, lunar,  volumul acestora cu cel puţin 5%, calculat la soldul lunii anterioare, se arata in Proiect
  • "In prezent Agentia Domeniilor Statului (A.D.S.) intampina greutati in recuperarea debitelor rezultate din contracte de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentia Domeniilor Statului. Singura modalitate de recuperare a acestor creante o reprezinta actiunile in instanta care se pot intinde pe o perioada lunga de timp cu implicatii in cresterea deficitului bugetului de stat, avand in vedere ca sumele provenite din recuperarea acestor debite se constituie ca venit la bugetul de stat. Situatia redeventelor de incasat aflate in evidenta Agentiei Domeniilor Statului la data de 31.07.2012 este estimata la aproximativ 400,0 milioane lei Prin prezentul proiect propunem ca recuperarea acestor creante  reprezentand redevente, sa fie administrate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala(A.N.A.F.)", se mai arata in Nota de Fundamentare.

Un alt domeniu care va fi reglementat este modul in care se repartizeaza profitul in cazul companiilor de stat. In prezent, repartitia profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome se face in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/ 2001.

La alin. (3) si (4) al art. 1 din O.G. nr.64/2001 este prevazut termenul de virare al dividendelor/ varsamintelor la bugetul de stat de catre societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si de regiile autonome, respectiv termenul prevazut de Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  • " Astfel, s-a reglementat ca plata dividendelor cuvenite actionarilor sa se faca in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare. In aceste conditii, este necesar stabilirea unui termen unitar de virare a dividendelor/ varsamintelor cuvenite bugetului de stat, de catre societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic, majoritar sau care detine controlul, precum si la regiile autonome", se mai arata in Nota de Fundamentare.

De asemenea, nu exista cadrul legal pentru calculul de daune interese pentru plata cu intarziere a dividendelor, avand in vedere ca termenul de dobanda legala nu se mai regaseste in legislatia in vigoare odata cu abrogarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti, cu modificarile si completarile ulterioare. Organele Ministerului Finantelor Publice nu pot face controlul, constatarea si urmarirea modului de constituire si virare a dividendelor sau varsamintelor la bugetul de stat sau local, deoarece aceste sume nu sunt considerate creante fiscale.