Vestea buna este ca dupa o perioada de declin, numarul angaatilor din sectorul privat reincepe sa creasca, in vreme ce la Stat trendul invers se pastreaza. E drept ca, din pacate, sectoarele in care numarul angajatilor creste nu sunt dintre cele cu valoare adaugata ridicata. Daca o sa va uitati cu atentie la graficul care arata persoanele ocupate pe sectoare de activitate si numarul angajatilor efectivi din aceleasi sectoare, veti putea face o paralela cu intensitatea muncii la negru. Mai spunem de la bun inceput ca resursele de munca au fost de 14,04 milioane de persoane , ponderea majoritara fiind detinuta de barbati (51,5%).

Intra in text si vezi cum unde si cati angajati lucreaza in Romania pe forme de activitate si sectoare ale economiei. Sursa datelor: INSSE, oct. 2012.

In anul 2011, populatia in varsta de munca apta de lucru detinea o pondere de 95,8% in totalul resurselor de munca. Proportia barbatilor o depasea pe cea a femeilor cu 4,6 puncte procentuale.

  • Persoanele sub si peste varsta de munca aflate in activitate reprezentau 4,2% din resursele de munca; in cadrul acestei categorii, femeile erau majoritare (67,1%).

Populatia activa civila

Populatia activa civila era la 1 ianuarie 2012 de 8826,5 mii persoane, reprezentand 41,3% din populatia totala a tarii. Fata de anul anterior s-a inregistrat o scadere a numarului persoanelor active cu 171,8 mii persoane. In populatia activa civila femeile detineau o pondere mai scazuta comparativ cu barbatii (47,4% femei fata de 52,6% barbati).

Dintre persoanele active de sex feminin 95,1% erau ocupate si 4,9% in somaj. In totalul populatiei active civile, populatia ocupata detinea o pondere de 94,8%.

Rata de activitate a resurselor de munca (proportia persoanelor active in resursele de munca) a fost de 62,8%, in scadere cu 1,3 puncte procentuale comparativ cu anul precedent.

Rata de activitate pentru barbati (64,2%) era superioara celei corespunzatoare femeilor (61,4%) cu 2,8 puncte procentuale, ecartul reducandu-se cu 1,6 puncte procentuale fata de anul precedent si cu 2,4 puncte procentuale fata de anul 2004 (cand atinsese nivelul cel mai mare de-a lungul perioadei ultimilor 10 ani).

Cateva cifre pe scurt:

  • Resursele de munca din Romania erau la jumatatea acestui an de circa 14,04 milioane persoane, aproape la fel cu cele din perioada corespunzatoare a anului  trecut. Populatia activa civila era de 8,82 milioane persoane, reprezentand 41,3% din populatia totala a tarii.
  • Populatia ocupata civila a fost de 8,36 mil persoane, cu 5.000 de oameni maii putin comparativ cu anul anterior.
  • Rata de ocupare a resurselor de munca (proportia persoanelor ocupate in totalul resurselor de munca) a fost de 59,6%, egala cu anul trecut.
  • Populatia in pregatire profesionala si alte categorii de persoane neincluse in populatia activa au reprezentat 37,2% din totalul resurselor de munca.

Populatia ocupata civila

La 1 ianuarie 2012 populatia ocupata civila a fost de 8,36 milioane persoane, inregistrandu-se o foarte usoara scadere fata de anul anterior (circa 5000 de oameni). Rata de ocupare a resurselor de munca (proportia persoanelor ocupate in resursele de munca) a fost de 59,6% ,usor mai redusa in cazul femeilor (58,4%), fata de barbati (60,7%).

Activitatile cu un pronuntat grad de feminizare a populatiei ocupate civile, in anul 2011, au fost cele de: sanatate si asistenta sociala (79,0%), intermedieri financiare si asigurari (74,5%), invatamant (68,4%), hoteluri si restaurante (58,4%), administratie publica si aparare (57,1%), activitati de spectacole, culturale si recreative (55,6%) si agricultura, silvicultura si pescuit (55,4%).

Barbatii ocupati au predominat in toate celelalte activitati economice, detinand proportii covarsitoare in activitatile constructii (84,0%), de industrie extractiva (83,6%) si transport si depozitare (83,1%).

  • Activitatile neagricole detin o pondere de 70,8%, in vreme ce in serviciile comerciale si sociale lucrau 42,5% din persoanele ocupate, iar in industrie si constructii 28,3%.
  • Ponderea persoanelor ocupate in sectorul agricol era de 29,2% in totalul persoanelor ocupate. Din totalul persoanelor ocupate in activitatile neagricole, 29,6% a lucrat in industrie, 19,6% in comert, 10,3% in constructii, 7,3% in transport si depozitare, 6,3% in sanatate iar 6,5% in invatamant.

Repartizarea populatiei ocupate civile pe forme de proprietate evidentiaza o pondere a persoanelor ocupate in sectorul privat (82,1%) de 5,4 ori mai mare decat cea a persoanelor ocupate in sectorul public (15,1%).

In graficul de mai sus aveti situatia persoanelor ocupate si a celor cu contract salarial. Relevante sunt acele segmente economice unde diferentele sunt foarte mari.

Dupa forma de proprietate a unitatilor in care au lucrat, barbatii detineau ponderea majoritara in populatia ocupata civila din sectorul mixt (63,3%) si privat (54,3%). In schimb, femeile erau preponderente in unitatile publice (58,4%).

  • Analizand distributia populatiei ocupate civile pe forme de proprietate si activitati ale economiei nationale se constata concentrarea persoanelor ocupate din sectorul public (97,8%) si mixt (98,4%) in activitatile neagricole.
  • Salariatii continua sa detina cea mai mare pondere (55,7%) in totalul populatiei ocupate civile. Acestia au predominat in: servicii sociale (96,0%), servicii comerciale (74,1%) si industrie si constructii (72,0%).

Populatia in pregatire profesionala si alte categorii de persoane

Populatia in pregatire profesionala si alte categorii de persoane neincluse in populatia activa au reprezentat 37,2% din totalul resurselor de munca. In aceasta categorie de populatie s-au regasit 5221,2 mii persoane, in crestere fata de anul precedent cu 171,9 mii persoane; dintre acestea femeile au fost preponderente (50,4%) numarul lor crescand cu 25,3 mii persoane fata de anul anterior. Elevii si studentii la cursurile de zi reprezentau 20,5%.

Distributia teritoriala

Repartizarea resurselor de munca pe regiuni de dezvoltare reliefeaza urmatoarele aspecte: regiunea Nord - Est asigura 17,1% din resursele de munca ale Romaniei, populatia in varsta de munca reprezentand 17,0% din populatia in varsta de munca pe tara; regiunea Sud - Muntenia dispune de 14,8% din resursele de munca ale tarii, cu o populatie in varsta de munca de 2092,1 mii persoane, respectiv 14,9% din populatia in varsta de munca a tarii; regiunea Sud - Est concentreaza 13,2% din resursele de munca la nivel national si 13,2% din populatia in varsta de munca.

Cea mai mare rata de ocupare a resurselor de munca a fost de 79,5% si a revenit regiunii Bucuresti - Ilfov. Dintre celelalte regiuni, valori mai ridicate s-au inregistrat in regiunile Nord - Vest (65,0%), Vest (64,0 %) si cele mai scazute in regiunile Nord - Est (49,7%) si Sud - Est (53,0%). In aproape toate regiunile, rata de ocupare a inregistrat valori mai ridicate pentru persoanele de sex masculin comparativ cu cele de sex feminin. Ecartul dintre ratele de ocupare pentru cele doua sexe a avut valori cuprinse intre 7,0 puncte procentuale (regiunea Vest ) si -1,4 puncte procentuale (regiunea Nord - Est).

Din distributia populatiei ocupate civile pe regiuni de dezvoltare, se observa ca in regiunea Bucuresti - Ilfov se concentreaza cea mai mare proportie a persoanelor ocupate (14,6%), iar in regiunile Vest si Sud - Vest Oltenia cele mai mici proportii (9,8% si respectiv 9,9%).

Analiza structurii populatiei ocupate civile pe sectoare de activitate evidentiaza ca in regiunile Nord - Est si Sud - Vest Oltenia s-au inregistrat cele mai mari ponderi ale persoanelor care lucrau in activitatile agricole (41,5% si 40,1%). Industria si constructiile concentrau 34,3%, respectiv 33,7% din persoanele ocupate ale regiunilor Vest si Centru. In servicii isi desfasurau activitatea peste 40,0% din persoanele ocupate din regiunile: Vest (40,8%), Centru (42,1%) si Bucuresti - Ilfov unde aceasta proportie a atins nivelul de 70,2%.

La 1 ianuarie 2012, cea mai mare parte a populatiei ocupate civile a fost constituita din salariati in regiunile Bucuresti - Ilfov (81,6%), Vest (60,9%) si Centru (58,2%). Cele mai mici ponderi s-au inregistrat in regiunile Nord - Est (44,0%) Sud - Vest Oltenia (45,8%) si Sud - Muntenia (47,0%). Ponderea patronilor in totalul populatiei ocupate civile depasea ponderea pe tara (1,5%) in regiunile: Bucuresti - Ilfov (3,3%) si Vest (1,8%).

Lucratorii pe cont propriu si lucratorii familiali neremunerati au detinut ponderi importante in

populatia ocupata civila a regiunilor Nord - Est (30,8%, respectiv 24,0%) si Sud - Vest Oltenia (30,1%, respectiv 23,1%).

La sfarsitul anului 2011, regiunea Sud - Muntenia detinea 17,4% din numarul total al somerilor inregistrati, urmata de regiunile Nord - Est (15,9%) si Sud - Vest Oltenia (15,0%). Cea mai mica pondere a revenit regiunii Bucuresti - Ilfov (5,3%) cu 24,4 mii someri.