Corpul de control al premierului urmeaza sa sesizeze organele de urmarire penala asupra activitatii fostei conduceri a Autoritatii de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice (ANRMAP), pe care o acuza de acoperirea unor nereguli la cateva autoritati locale si in cazul Metrorex. Concluziile fac obiectul unui raport rezultat in urma verificarilor efectuate la Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP) pentru perioada 1 ianuarie 2009-30 iunie 2012.

In urma actiunii de control s-au constatat urmatoarele:

1. In data de 28.03.2012, Ministerul Afacerilor Europene a transmis presedintelui ANRMAP faptul ca in sistemul EU Pilot a fost introdusa o solicitare de informatii din partea Directiei Generale Piata Interna si Servicii din cadrul Comisiei Europene, privind legalitatea atribuirii de catre Primaria Sector 3 Bucuresti, in perioada 2008-2010, a unui numar de 77 de contracte prin procedura ￯negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, solicitandu-se, totodata, transmiterea raspunsului oficial pana la data de 30 aprilie 2012.

Chiar si dupa primirea, in data de 25.04.3012, a variantei oficiale a scrisorii Directiei Generale Piata Interna si Servicii, presedintele ANRMAP, Cristina Traila, nu a dat curs solicitarii Ministerului Afacerilor Europene si Comisiei Europene. Abia in data de 13.06.2012, dupa ce Ministerul Afacerilor Europene a revenit, presedintele ANRMAP a comunicat Ministerului Afacerilor Europene ca actiunea de supraveghere la Primaria Sector 3 a fost inclus in planul de control pentru luna iunie 2012.

In urma efectuarii de catre ANRMAP a procedurii de supraveghere privind verificarea respectarii prevederilor legale in cazul atribuirii de catre Primaria Sector 3- Bucuresti, in perioada 2008-2010, a unui numar de 77 de contracte prin intermediul procedurii "negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare", a fost intocmit Raportul de control in care au fost constatate urmatoarele aspecte:

- In urma verificarii modului de atribuire a celor 77 de contracte specificate de catre Comisia Europeana, s-a constatat faptul ca 37 de contracte au fost atribuite cu nerespectarea prevederilor legale.

- Totodata, s-a constatat faptul ca in cazul a 23 de contracte/acte aditionale, anuntul de atribuire a fost publicat cu intarziere

- Un numar de 10 contracte/acte aditionale, care nu erau mentionate in lista transmisa de Comisia Europeana, au fost atribuite cu incalcarea prevederilor legale

- Cu toate ca incalcarile prevederilor legale constatate reprezentau contraventii prevazute de legislatia din domeniul achizitiilor publice, acestea nu au putut fi sanctionate cu amenda, deoarece aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale era prescrisa la momentul constatarii faptelor respective

- Desi potrivit Raportului existau fapte care constituiau contraventie si se sanctioneaza, conform prevederilor OUG 34/2006, cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei, echipa de control din cadrul ANRMAP a aplicat autoritatii sanctiunea "avertisment".

2. In perioada 2010-2011, conducerea ANRMAP, intrunita in cadrul Colegiului consultativ din cadrul institutiei, a hotarat, in mod nelegal, prin depasirea atributiilor de serviciu, anularea unor procese-verbale de constatare si sanctionarea a contraventiilor si inlocuirea unor amenzi contraventionale cu avertisment, cu consecinta exonerarii contravenientilor, autoritati contractante potrivit dispozitiilor legale aplicabile in materia achizitiilor publice, de la plata unor amenzi in cuantum total de 385.000 lei, suma cu care a fost prejudiciat bugetul statului.

Pentru a crea o aparenta de legalitate cu privire la competenta Colegiului consultativ de a solutiona plangeri formulate impotriva proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, aceste plangeri au fost denumite de catre membrii Colegiului consultativ, in mod necorespunzator adevarului, drept ￯plangeri prealabile￯, care ar fi fost formulate in baza Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

In realitate, plangerile in legatura cu care Colegiul consultativ a luat hotarari nelegale au fost plangeri contraventionale a caror solutionare, potrivit dispozitiilor art.32 alin (2) din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, intra in competenta exclusiva a instantelor de judecata.

Analizarea plangerilor formulate impotriva actelor administrative emise de ANRMAP sau de reprezentantii acesteia de catre Colegiul consultativ a fost reglementata pentru prima data prin Regulamentul de organizare si functionare aprobat prin Ordinul presedintelui ANRMAP, ulterior deciziilor pe care le-a luat Colegiul consultativ cu privire la anularea unor procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor. Chiar si dupa ce a fost reglementata competenta Colegiului consultativ de a analiza plangeri, aceasta a fost limitata doar la actele administrative (rapoarte de control), nu si la procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor care un regim juridic special, reglementat prin OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modul in care au procedat membrii Colegiului consultativ cu privire la plangerile formulate de contravenienti impotriva unor procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor a condus la insusirea, in mod abuziv, a competentei pe care legiuitorul a acordat-o, in mod exclusiv, instantelor de judecata. Colegiul consultativ al ANRMAP a anulat astfel de procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si a unor sanctiuni, printre altele in cazul primariei Targu Mures, in cazul SC METROREX SA si in cazul Consiliului Judetean Galati.

Potrivit dispozitiilor art.23 alin (1) din Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, ￯persoanele cu atributii de control sunt obligate sa instiinteze organul de urmarire penala sau, dupa caz, organul de constatare a savarsirii infractiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezulta indicii ca s-a efectuat o operatiune dau un act ilicit ce poate atrage raspunderea penala, potrivit prezentei legi.￯ Prin urmare, Corpul de control al primului-ministru, ca organ de control administrativ, va sesiza organele de urmarire penala in legatura cu operatiunile sau actele ilicite constatate in urma desfasurarii actiunii de control, care pot intruni elementele constitutive ale unei infractiuni, urmand ca organul de urmarire penala sau, dupa caz, instanta de judecata sa hotarasca asupra existentei sau inexistentei infractiunii respective si asupra vinovatiei.