Evolutia activitatii economice din primele luni ale anului 2012, care confirma continuarea cresterii economice in conditii de stabilitate macroeconomica si financiara, ceea ce sustine o crestere a produsului intern brut de circa 1% in anul 2012, fata de 1,8-2,3% cat se estima la elaborarea legii bugetului de stat si un produs intern brut in valori nominale de 607,3 miliarde lei, fata de 579,6 miliarde lei cat s-a estimat initial. Majorarea valorii nominale a produsului intern brut a avut la baza recalcularea acesteia pentru anii 2009 si 2010 si publicarea datelor provizorii pentru 2011, de catre Institutul National de Statistica, se arata in Nota de Fundamentare a Proiectului de Ordonanta privind rectificarea bugetara, postat pe site-ul Ministerului de Finante.

In primul semestru din 2012 produsul intern brut s-a majorat, in termeni reali, cu 0,7% fata de semestrul I 2011.

Cresterea din primul semestru s-a bazat, in principal, pe evolutia pozitiva a formarii brute de capital fix care a inregistrat un spor de 14,3%, in timp ce cresterea consumului final a fost de 0,8% (ca urmare a cresterii cu 1,1% a consumului privat si a reducerii cu 2,8% a consumului public).

  • In primele 8 luni productia industriala a crescut cu 0,3%, nivel apropiat de rezultatele inregistrate in primul semestru, cand aceasta s-a majorat cu 0,2%.
  • In sectorul extern exportul de bunuri a inregistrat o majorare cu 0,7%, in primele 8 luni ale anului 2012, in conditiile cresterii exportului extracomunitar cu 3,1%. In aceeasi perioada importul de bunuri s-a majorat cu 1,2% pe seama importului intracomunitar care a crescut cu 3,2%. In primele 7 luni din 2012 deficitul de cont curent a fost de 2.436 milioane euro, in scadere cu 35,4% fata de nivelul inregistrat in perioada corespunzatoare a anului 2011.
  • In luna septembrie 2012, indicele preturilor de consum s-a situat la 101,18% fata de nivelul din luna august. Rata anuala a inflatiei a ajuns astfel la 5,33%, fiind superioara fata de medie in cazul marfurilor alimentare (6,91%).

Nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinte negative urmatoarele:

- imposibilitatea asigurarii fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite in vederea desfasurarii activitatii acestora in bune conditii pana la finele anului;

- imposibilitatea asigurarii de fonduri suplimentare necesare sustinerii proiectelor de investitii conduce la un impact negativ asupra locurilor de munca si cresterii economice;

- imposibilitatea asigurarii fondurilor necesare platii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare;

- imposibilitatea asigurarii unei mai bune absorbtii a fondurilor europene;

- imposibilitatea asigurarii fondurilor necesare platii arieratelor in anumite domenii de activitate,

  • Descrierea situatiei actuale

In temeiul art.6 din Legea privind finantele publice, nr.500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, legile bugetare anuale pot fi modificate in cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai tarziu pana la data de 30 noiembrie.

Totodata, potrivit prevederilor art.15 alin.(2) din Legea responsabilitatii fiscalbugetare, nr.69/2010 intr-un an bugetar nu pot fi promovate mai mult de doua rectificari bugetare si acestea nu pot fi promovate in primele 6 luni ale anului. In acest context in a doua jumatate a lunii august 2012 a fost aprobata Ordonanta Guvernului nr.14/23.08.2012 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012, care a avut ca principal obiectiv asigurarea fondurilor necesare platii drepturilor de pensie pentru toti ordonatorii principali de credite ai bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul in curs, precum si corelarea planificarii bugetare cu evolutia prognozata a indicatorilor macroeconomici si executia bugetara pe primele sase luni ale anului.

In urma analizarii executiei bugetare pe primele 8 luni ale anului, a gradului de incasare a veniturilor, respectiv de utilizare a fondurilor bugetare alocate, se impune a doua rectificare a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012, aprobat prin Legea nr.294/2011, cu modificarile ulterioare, in vederea mentinerii deficitului bugetar la un nivel sustenabil, asigurarii sumelor necesare platii diferentelor in plus rezultate in urma procesului de revizuire a pensiilor, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, cat si respectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul Romaniei.

Totodata este necesara luarea in considerare a principalelor caracteristici ale politicii bugetare in perioada urmatoare care vor fi subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice si de reducere a inflatiei si atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice.

Schimbari preconizate

  • La bugetul asigurarilor sociale:

a) majorarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii cu suma de 69,1 milioane lei, rezultand din:

- diminuarea veniturilor curente ale sistemului public de pensii cu suma de 106,5 milioane lei, datorata in principal contributiilor de asigurari sociale de stat.

- majorarea subventiei acordata de la bugetul de stat cu suma de 175,6 milioane lei.

b) majorarea cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii, cu suma de 69,1 milioane lei, datorata in principal majorarii cu suma de 66,7 milioane lei la titlul "Asistenta sociala".

c) diminuarea veniturilor sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale cu suma de 73,9 milioane lei, datorata in principal contributiilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale platite de angajatori.

d) majorarea cheltuielilor sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale cu suma de 0,9 milioane lei.

  • La bugetul asigurarilor pentru somaj:

a) diminuarea subventiei acordata de la bugetul de stat cu suma de 205 milioane lei ca urmare a diminuarii cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj aferente sistemului asigurarilor pentru somaj.

b) diminuarea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj aferente sistemului asigurarilor pentru somaj cu suma de 205 milioane lei se datoreaza in principal diminuarii cu suma de 130 milioane lei la titlul "Asistenta sociala", precum si cu

suma de 70 milioane lei la titlul "Transferuri intre unitati ale administratiei publice"titlu de la care se platesc in principal contributiile aferente indemnizatiilor de somaj .

c) majorarea cheltuielilor fondului de garantare cu suma de 4 milioane lei pentru plata creantelor salariale ce rezulta din contractele individuale de munca si din contractele colective de munca incheiate de salariati cu angajatorii in stare de

insolventa.