Proiect: Normele metodologice privind TVA la incasare

de DP     HotNews.ro
Luni, 22 octombrie 2012, 9:22 Economie | Finanţe & Bănci


 documente
(22 Oct 2012) PDF, 674KB
Pana la aparitia Ghidului pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, autoritatile fiscale au publicat proiectul Normelor Metodologice privind noul mecanism fiscal. Documentul (vezi atasament) are 159 de pagini si include prevederi pentru OG 15/2012. Textul aduce clarificari legate de persoanele excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare, indiferent de cifra de afaceri realizata, respectiv neplatitorii de TVA, persoanele care fac parte dintr-un grup fiscal, precum si persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei dar care sunt stabilite aici printr-un sediul fix fara personalitate juridica. Pentru administrarea corecta a sistemului TVA la incasare acesta va fi aplicat numai de persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania.
Descarca si citeste din atasament proiectul integral


Din cuprinsul documentului:
 • Organul fiscal competent va lua o decizie oficiala prin care sa aprobe sau sa refuze implementarea grupului fiscal si va comunica acea decizie reprezentantului grupului, in termen de 60 de zile de la data primirii documentatiei complete, respectiv a cererii completate insotita de documentele justificative
 • Implementarea grupului fiscal va intra in vigoare in prima zi din cea de-a doua luna urmatoare datei comunicarii deciziei mentionate Pana la intrarea in vigoare a deciziei, persoanele impozabile care au solicitat parasirea sau intrarea in grup a unui membru sunt tratate ca grup fiscal unic format din membri care au depus initial optiunea de a fi tratati ca grup fiscal unic si au fost acceptati in acest sens de catre organul fiscal competent

Nu constituie livrare de bunuri:
 • bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;
 • acordarea in mod gratuit de bunuri in scop de reclama sau in scopul stimularii vanzarilor sau, mai general, in scopuri legate de desfasurarea activitatii economice, in conditiile stabilite prin norme;
 • acordarea de bunuri de mica valoare, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, in conditiile stabilite prin norme.
 • Livrarea intracomunitara reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori de alta persoana in contul acestora.
 • bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;
 • livrarea de gaz printr-un sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunitatii sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem, livrarea de electricitate, livrarea de energie termica sau agent frigorific prin intermediul retelelor de incalzire sau de racire, in conformitate cu conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) si f) privind locul livrarii acestor bunuri;
 • prestarea de servicii in beneficiul persoanei impozabile, care implica evaluarea bunurilor mobile corporale sau lucrari asupra bunurilor mobile corporale efectuate in statul membru in care se termina expedierea ori transportul bunului, cu conditia ca bunurile, dupa prelucrare, sa fie reexpediate persoanei impozabile din Romania de la care fusesera expediate sau transportate initial;
 • utilizarea temporara a bunului respectiv pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat, in scopul prestarii de servicii in statul membru de destinatie, de catre persoana impozabila stabilita in Romania;
 • utilizarea temporara a bunului respectiv, pentru o perioada care nu depaseste 24 de luni, pe teritoriul unui alt stat membru, in conditiile in care importul aceluiasi bun dintr-un stat tert, in vederea utilizarii temporare, ar beneficia de regimul vamal de admitere temporara cu scutire integrala de drepturi de import.

Bunurile de mica valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea fiecarui cadou oferit este mai mica sau egala cu plafonul de 100 lei. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. In situatia in care persoana impozabila a oferit si cadouri care depasesc individual plafonul de 100 lei, insumeaza valoarea depasirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plata si colecteaza taxa, daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiei bunurilor respective.

 • Furnizarea de programe informatice software standard pe discheta sau pe un alt purtator de date, insotita de licenta obisnuita care interzice copierea si distribuirea acestora si care permite doar instalarea lor, constituie livrare de bunuri Procesarea fotografiilor digitale constituie: a) livrare de bunuri, in sensul art. 128 din Codul fiscal, in masura in care se limiteaza la reproducerea fotografiilor pe suporturi, dreptul de a dispune de acestea fiind transferat de la procesator la clientul care a comandat copiile dupa original; b) prestare de servicii, in sensul art. 129 din Codul fiscal, atunci cand procesarea este insotita de prestari de servicii complementare care pot avea, tinand seama de importanta pe care o au pentru client, de timpul necesar pentru executarea lor, de tratamentul necesar pentru documentele originale si de partea din costul total pe care o reprezinta aceste prestari de servicii, un caracter predominant in raport cu operatiunea de livrare de bunuri, astfel incat acestea sa constituie un scop in sine pentru client

Descarca si citeste varianta integrala a Proiectului din atasament 

Normele mai aduc clarificari privind:

- Categoriile de persoane impozabile care vor aplica sistemul TVA la incasare incepand cu 1 ianuarie 2013 precum si a celor care vor aplica sistemul TVA la incasare incepand cu a doua perioada fiscala din anul 2013;
- Regulile aplicabile persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata din oficiu de catre organele fiscale competente si care ulterior sunt inregistrate in scopuri de TVA in ce priveste calcularea plafonului de 2.250.000 lei si inregistrarea in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare ;
- Determinarea cifrei de afaceri care serveste drept referinta pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei se realizeaza pe baza datelor raportate in deconturile de TVA, pentru a simplifica atat pentru contribuabili cat si pentru organele fiscale calculul acestei cifre;


- Precizari necesare aplicarii prevederilor din lege referitoare la operatiunile excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare in cazul persoanelor care aplica sistemul;
Detalierea regulilor privind intrarea/iesirea din sistemul TVA la incasare precum si inregistrarea/radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare;
- Stabilirea datei platii/incasarii operatiunilor in cazul in care plata nu se face in mod obisnuit, prin transfer bancar sau in numerar, ci prin compensare, utilizarea unor instrumente de plata de tip transfer-debit precum cecul, cambia si biletul la ordin, plata in natura, stingerea datoriei ca urmare a cesiunii de creante;
- Norme privind ajustarea bazei de impozitare a TVA in situatia livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru care se aplica sistemul TVA la incasare in cazul unor situatii precum: refuzuri totale sau partiale privind cantitatea, calitatea sau preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, acordarea de rabaturi, remize, risturne si alte reduceri de pret, atunci cand nu este achitata toata contravaloarea bunurilor/serviciilor la data respectiva;


- Stabilirea de reguli aplicabile pentru determinarea TVA de dedus in cazul in care plata facturilor se realizeaza partial, precum si a regulilor aplicabile atunci cand TVA nu este deductibila;
- Modalitatea de aplicare a prevederilor privind ajustarea taxei deductibile in cazul achizitiilor de bunuri si servicii de catre persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, precum si a persoanelor care fac achizitii de la persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, in cazul schimbarii destinatiei bunurilor ulterior achizitiei, daca taxa aferenta nu a fost platita integral. Au fost date exemple pentru a facilita intelegerea corecta a modalitatii de ajustare a TVA, precum si a determinarii proportiei deductibile la fiecare plata ulterioara unui eveniment ce genereaza ajustarea TVA;

- Jurnalele pentru vanzari si cele pentru cumparari ale persoanei care aplica TVA la incasare, precum si jurnalele pentru cumparari ale persoanelor care fac achizitii de la persoane care aplica TVA la incasare, trebuie adaptate pentru a permite contribuabililor sa urmareasca in fiecare perioada fiscala diferentele de taxa neexigibile, atat in ce priveste taxa colectata cat si in ce priveste taxa deductibila. In acest sens prin norme au fost prevazute o serie de informatii necesare pentru aceste operatiuni. Aceste informatii sunt necesare si in scopul verificarii de catre organele fiscale a acestor contribuabili.

- Datorita noutatii prevederilor referitoare la aplicarea sistemului TVA la incasare, s-a creat baza legala pentru aprobarea prin ordin al ministrului finantelor publice a Ghidului pentru aplicarea sistemului TVA la incasare. Ghidul va reuni toate prevederile legale din lege si din norme care reglementeaza aplicarea sistemului TVA la incasare pentru a oferi o imagine comprehensiva asupra ansamblului prevederilor incidente in cazul sistemului TVA la incasare. S-a avut in vedere faptul ca ghidul va fi un instrument util oferit atat contribuabililor cat si autoritatilor fiscale, care nu vor fi obligati sa caute in cuprinsul legii si a normelor, la articole diferite, prevederile care le sunt incidente atunci cand vor fi in situatia sa aplice TVA la incasare sau vor face achizitii de la persoane care aplica TVA la incasare.


Proiectul include norme date in aplicarea noilor prevederi privind facturarea:
- Operatiunile pentru care persoanele impozabile sunt scutite de obligativitatea emiterii facturii, intre care livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul, prestarile de servicii catre populatie, livrarile de bunuri/prestarile de servicii catre beneficiari persoane neimpozabile pentru care este obligatorie emiterea de documente legal aprobate;
- Reglementarea unui document centralizator care se intocmeste pentru fiecare perioada fiscala si pe baza caruia se colecteaza TVA, in cazul operatiunilor realizate catre persoane neimpozabile, care prin natura lor nu permit identificarea beneficiarului;
- Procedura care trebuie urmata pentru obtinerea aprobarii in vederea emiterii de facturi in regim simplificat, in cazul in care valoarea facturii, inclusiv TVA este mai mare de 100 euro, dar mai mica de 400 euro;
- Conditii in care se pot emite facturi de catre beneficiar in numele si in contul furnizorului/prestatorului, respectiv incheierea acordului prealabil prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare si procedura de acceptare a fiecarei facturi;
- Deoarece utilizarea facturarii electronice poate ajuta intreprinderile sa reduca costurile si sa fie mai competitive, actualele cerinte TVA privind facturarea electronica se revizuiesc pentru a indeparta sarcinile existente si barierele din calea utilizarii sistemului. Facturile pe suport de hartie si facturile electronice vor fi tratate in acelasi mod, iar povara administrativa privind facturarea pe suport de hartie ar trebui sa nu creasca. Prin norme se pune accent pe faptul ca facturile trebuie sa reflecte livrarile reale si, prin urmare, ar trebui garantate autenticitatea, integritatea si lizibilitatea acestora.

Autenticitatea si integritatea facturilor electronice pot fi garantate prin utilizarea anumitor tehnologii existente, precum schimbul electronic de date (EDI) si semnaturile electronice avansate. Cu toate acestea, avand in vedere ca exista si alte tehnologii, persoanelor impozabile nu ar trebui sa li se impuna utilizarea niciunei tehnologii de facturare electronica speciala.
- In cazul noilor reglementari privind exigibilitatea TVA in cazul livrarilor si achizitiilor intracomunitare de bunuri,
pentru a se garanta uniformitatea informatiilor cuprinse in declaratiile recapitulative si promptitudinea schimbului de informatii intre statele membre prin intermediul respectivelor declaratii, prin norme au fost stabilite reguli aplicabile in cazul facturilor emise de operatorii economici, inclusiv pentru avansuri..
Regimul TVA aferent bunurilor lipsa in gestiunea unui operator economic, care nu vor mai fi considerate livrari de bunuri asimilate livrarilor cu plata pentru care se colecteaza TVA, ci vor intra, cu anumite exceptii, sub incidenta prevederilor privind ajustarea deducerii. Normele metodologice reglementeaza modalitatea de aplicare a noilor reglementari privind ajustarea deducerii TVA in cazul bunurilor care nu mai exista in gestiunea unui operator economic, atat in cazul bunurilor de capital cat si al altor bunuri decat cele de capital.

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

13519 vizualizari

 • 0 (4 voturi)    
  ESTE O MARE TAMPENIE! (Luni, 22 octombrie 2012, 10:52)

  schroedinger [utilizator]

  Iar lipsa banilor la buget se va simiti in Decembrie a.c.
  Nu vad de ce nu se poate opta pentru un sistem sau altul! Daca eu pot plati TVA in luna in care am facturat de ce sa mai stau inca o luna pana incasez? Numai ca sa nu-mi deduc TVA din alte achizitii?
  Ce se intampla in cazul in care import o marfa extracomunitara? Platesc TVA in vama ca pana acum? Cum se va regla TVA-ul plati cu cel incasat peste o luna?
  • -1 (1 vot)    
   Oare ? (Luni, 22 octombrie 2012, 15:12)

   Colonel [utilizator] i-a raspuns lui schroedinger

   O sa vedem daca se mai da 1 saptamana de concediu fortat fara plata la toti bugetarii in decembrie. Aia inseamna management prost si aruncat cu banii, cand ajungi sa tai 33% din salariul oamenilor de Craciun. O sa vedem daca si anul asta va fi la fel.
 • 0 (0 voturi)    
  Va rog (Luni, 22 octombrie 2012, 11:10)

  SRA [utilizator]

  In SPANIA sau Portugalia cand un cetatean dubla nationalitate cu resedinta in alta tara europeeana cumpara un apartament pentru a doua resedinta sau de vacanta nu se plateste TVA.

  Va rog sa-mi spuneti cum se procedeaza in ROMANIA.

  Merci
  • 0 (0 voturi)    
   asta trebuie! (Marţi, 23 octombrie 2012, 10:35)

   kitto [utilizator] i-a raspuns lui SRA

   plateste tva dublu.. ca sa se sature


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by