Guvernul va prelua din cadrul Companiei Nationale a Huilei SA a personalului necesar desfasurarii activitatii societatilor comerciale care se infiinteaza si contractele de servicii si lucrari pentru continuarea activitatii. De asemenea, interzice companiilor din subordine cumpararea de masini cu capacitate cilindrica mai mare de 1.600 cm3 si al caror pret depaseste 18.000 Euro inclusiv TVA.

Descarca din atasament proiectul Ordonantei

"Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri are sub autoritate operatori economici cu capital majoritar de stat, printre care si SC Electrica Furnizare SA - filiala a SC ELECTRICA SA. In prezent, situatia economico-financiara a S.C. Electrica Furnizare S.A. este critica din cauza neincasarii facturilor de energie electrica, in special de la C.N. C.F.R. S.A., periclitand activitatea normala a societatii, prin lipsa de lichiditati. De altfel, din totalul activelor societatii 89% il reprezinta soldul creantelor neincasate, iar din acesta, C.N. C.F.R. S.A. detine o pondere de 56%", se arata in nota de fundamentare care insoteste proiectul.

Prin aprobarea HG nr.1246/2011 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui imprumut Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. in scopul achitarii obligatiilor de plata datorate furnizorilor de energie electrica, s-a incercat punerea in aplicare a prevederilor din Scrisoarea de Intentie a Guvernului Romaniei catre Fondul Monetar International, din 8 mai 2012, prin care s-a prevazut asumarea achitarii arieratelor catre furnizorii de energie electrica (inregistrate de Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA) in conditiile renuntarii de catre acestia (furnizorii de energie) la penalitatile calculate pentru neplata si/sau plata cu intarziere a sumelor datorate.

SC Electrica Furnizare SA mai are la 31.08.2012 obligatii restante aferente datei de 31.03.2012 invocate in OUG 25/2012, urmatoarele debite:

- 317.327 mii lei - energie electrica

- 223.822 mii lei - penalitati,

In prezent termenul de rambursare al imprumutului punte acordat din Trezorerie este de 30 noiembrie 2012, iar Ministerul Finantelor Publice se afla discutii cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pentru acordarea unui imprumut in favoarea CNCF CFR S.A., cu garantia statului.

In prezent autoritatile si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, pot detine in parcul auto autoturisme a caror capacitate cilindrica nu se justifica raportat la activitatea desfasurata de

acestea conform atributiilor.

  •  Reducerea arieratelor catre bugetul general consolidat este una dintre tintele convenite prin Scrisoarea de intentie si Memorandumul dintre Guvernul Romaniei si Fondul Monetar International. Acordul dintre Guvernul Romaniei, Fondul Monetar International, Banca Mondiala si Uniunea Europeana prevede tinte trimestriale de reducere a arieratelor operatorilor economici cu capital majoritar de stat, catre bugetul general consolidat.

In scopul realizarii acestui obiectiv, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de urgenta nr. 84/2011 care reglementeaza masuri speciale de stingere a obligatiilor fiscale administrate de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, aprobata prin Legea nr. 38/2012 precum si Ordonanta de urgenta nr. 119 / 2011, aprobata prin Legea nr. 143 / 2012, care reglementeaza demararea de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a procedurii prevazuta de lege pentru infiintarea unor societati comerciale.

In conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.84/2011 modalitatea de stingere a obligatiilor fiscale ale Companiei Nationale a Huilei -S.A. administrate de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala este darea in plata a unor bunuri, iar conform art. 8 alin.(3) si art. 8^2 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2011, aprobata prin Legea nr.143/2012, bunurile date in plata se constituie ca aport in natura al statului la capitalul social.

Nu exista un precedent pentru infiintarea unor societati comerciale cu capital integral de stat, la al caror capital social sa contribuie statul cu aport in natura, constand in bunuri intrate in domeniul privat ca urmare a procedurii de dare in plata.

Dat fiind specificul activitatii din sectorul minier, care nu permite intreruperea procesului de productie si presupune personal calificat, se impune:

- preluarea din cadrul Companiei Nationale a Huilei SA a personalului necesar desfasurarii activitatii societatilor comerciale care se infiinteaza;

- preluarea contractelor de servicii si lucrari pentru continuarea activitatii de catre societatile comerciale nou infiintate in termenii contractuali pana la incheierea unor noi contracte.

  •  In momentul actual orasul Sangeorz Bai are in derulare un proiect cu finantare de la Uniunea Europeana "Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear pentru sporirea atractivitatii Regiunii Nord-Vest (Turda-Sangeorz-Bai), la care are obligatii de plata a sumei de 13.000 mii lei, si pentru care nu are asigurata sursa de finantare.
  •  Potrivit art 153 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, costul investigatiilor, spitalizarii, interventiilor chirurgicale, medicamentelor, materialelor

sanitare, al ingrijirilor postoperatorii, precum si cheltuielile legate de coordonarea de transplant se pot deconta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru pacientii inclusi in Programul national de transplant; de la bugetul de stat, pentru pacientii inclusi in Programul national de transplant; prin contributia personala a pacientului sau, pentru el, a unui sistem de asigurari voluntare de sanatate; din donatii si sponsorizari de la persoane fizice sau juridice, organizatii neguvernamentale ori alte organisme interesate.In derularea acestui Program s-a constatat ca sumele alocate de la bugetul de stat pentru pacientii inclusi in Programul national de transplant sunt insuficiente.

  •  Potrivit art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Asociatia Nevazatorilor din Romania, Asociatia Invalizilor de Razboi Nevazatori din Romania, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania, Liga Nationala a Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareasca, Consiliul National al Dizabilitatii din Romania pot primi, in conditiile legii, subventii de labugetul de stat prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, exclusiv in completarea veniturilor proprii. Aplicarea acestui articol creeaza disfunctionalitati in desfasurarea activitatii organizatiilor persoanelor cu handicap, acordarea subventiei de la bugetul de stat fiind conditionata de existenta sau nu a veniturilor proprii ale acestora
  •  Prin Legea nr. 36/ 2008 privind unele  masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A. s-a aprobat contractul de vanzare-cumparare de actiuni intre AVAS, in calitate de vanzator si "Ford Motor Company" in calitate de cumparator, ce are ca obiect vanzarea unui numar de 13.716.318 actiuni ale S.C.  Automobile Craiova"  S.A., reprezentand 72,40316% din capitalul social al acesteia. La acest moment, partile semnatare ale contractului (AVAS si ¬Ford Motor Company¬) au identificat in derularea contractului, existenta unei sume de bani indisponibilizata din anul 2008 intr-un cont Escrow, cu denumirea deExces de Lichiditate Neta, conform prevederilor contractuale, care dupa diminuarea cu sumele aferente procesului de restructurare si a altor prevederi contractuale, ar urma sa fie inclusa in capitalul social al S.C. "Mecatim S.A., care va avea ca actionar unic statul roman, prin AVAS. Intrucat, prin analiza de costuri, AVAS a reusit impreuna cu "Ford Motor Company" sa diminueze costurile de divizare si infiintare a noii  societati, s-a estimat suma care s-ar putea consuma in procesul de restructurare si s-a stabilit nivelul capitalului social, in numerar, care este necesar pentru infiintarea noii societati, astfel incat o parte importanta a sumei indisponibilizate in contul Escrow, de aproximativ 170 de milioane lei, nu este necesara pentru derularea activitatilor din planul de restructurare, fiind disponibila in cont si poate fi utilizata de statul roman in exercitiul bugetar curent pentru proiectele si programele prioritare. Pentru faptul ca sumele in exces, stau de aproximativ 4 ani in acest cont Escrow, tinand cont de intentia partilor ca pana la 31 decembrie 2012 programul de restructurare sa fie implementat in totalitate, cu costuri mult inferioare, urmeaza a fi reglementat in baza prezentului act normativ, modul de utilizare a sumelor din contul deschis.
  • Schimbarile preconizate

1. In situatia actuala, cand se pot face declaratii rectificative pe societatile radiate, dar nu exista cadru legal pentru preluarea pierderii fiscale a unei societati radiate de catre noua societate rezultata in urma fuziunii ( Codul Fiscal art.26 alin. 2) prin renuntarea de catre S.C. Electrica Furnizare S.A. la toate penalitatile datorate de C.N.C.F.R. S.A. inregistrate in contabilitate la 31.03.2012 si a celor calculate pana la plata obligatiilor

restante considerata a fi 31.08.2012, societatea nou infiintata in iulie 2011 suporta o pierdere fiscala de 36.867 mii lei, care poate fi recuperata in 7 ani in conditiile legii si un dezavantaj fiscal produs de nerecuperarea

pierderii fiscale realizate de catre filialele care au fuzionat, de 40.454 mii lei. Fata de cele prezentate, se impune modificarea legislatiei actuale astfel incat, S.C. Electrica Furnizare SA sa beneficieze de un tratament fiscal

egal cu societatile care nu si-au incheiat activitatea, ca urmare a unei fuziuni sau divizari, respectiv sa permita preluarea pierderii fiscale a societatilor comerciale radiate in anul 2011 aferente creantelor ce au fost preluate, existand in aceasta situatie posibilitatea unui impozit pe profit de recuperat pe care societatea il poate primi de la buget sau se poate compensa cu datorii.

2. Prin acest act normativ se propune prelungirea termenului de rambursare a imprumutului punte acordat CFR Infrastructura din venituri din privatizare pana la data de 20 decembrie 2012, in vederea incadrarii in termenul ce poate asigura rambursarea dintr-un alt imprumut garantat de stat, sens in care in momentul de fata negocierile cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) sunt in faza de finalizare

3. De asemenea, se are in vedere prin conformare respectarea conditiilor in vigoare la momentul analizarii documentatiei, legislatia in domeniu suferind modificari in ceea ce priveste cuantumul capitalului social si a garantiei minime ce trebuie constituite de catre antrepozitarii autorizati pentru productia de produse accizabile.

Aceste modificari tin cont de principiul proportionalitatii, potrivit caruia masurile dispuse nu pot sa depaseasca ceea ce este necesar in vederea atingerii obiectivelor, sa fie adecvate si corespunzatoare scopului urmarit.

4. In vederea reducerii unor cheltuieli nejustificate se interzice autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome, sa achizitioneze autoturisme cu capacitate cilindrica mai mare de 1.600 cm3 si al caror pret nu poate depasi contravaloarea in lei a sumei de 18.000 Euro inclusiv TVA. Aceasta masura este luata si in contextul in care activitatea desfasurata, conform atributiilor acestora poate fi derulata corespunzator si cu autoturisme cu capacitate cilindrica de maxim 1.600 cm3, context in care achizitia de autoturisme cu capacitate cilindrica mai mare duce doar la cresterea cheltuielilor bugetului general consolidat.

5 Se asigura continuitatea activitatii de extractie a huilei la nivel national, contribuindu-se astfel la sustinerea sistemului energetic prin infiintarea unei societati, parte a Complexului Energetic Hunedoara, societate

constituita din entitatile considerate viabile. Se asigura continuarea activitatii minelor de carbune necompetitive, prin gestionarea ajutorului de stat acordat, in conformitate cu legislatia europeana. Se asigura mentinerea unor locuri de munca intr-o zona monoindustriala.

6. Prin prezenta ordonanta de urgenta se aloca un imprumut din varsaminte din privatizare din contul curent general al Trezoreriei Statului in suma de 13.000.000 lei orasului Sangeorz-Bai pentru plata lucrarilor la obiectivul cu finantare de la Uniunea Europeana "Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear pentru sporirea atractivitatii Regiunii Nord- Vest (Turda ¬ Sangeorz-Bai).

7. Intrucat nealocarea de fonduri suplimentare ar conduce la intreruperea unor activitati specifice Programului national de transplant, generand consecinte grave, cu riscuri majore asupra pacientilor beneficiari de transplant, este necesara reglementarea posibilitatii de finantare a acestui program si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii.

8. Modificarea art.98 din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap creeaza cadrul legal pentru sustinerea activitatii organizatiilor persoanelor cu handicap pe parcursul anului bugetar, urmand ca sumele alocate de la bugetul de stat si neutilizate sa fie restituite la finele anului la acest buget. Sumele acordate organizatiilor persoanelor cu handicap se reflecta in bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, care se aproba ca anexe la bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

9. Prezenta ordonanta de urgenta se reglementeaza virarea in contul general al Trezoreriei Statului a diferentei ramase din Lichiditatea Neta dupa deducerea tuturor cheltuielilor ocazionate de procesul de restructurare si a cheltuielilor cu constituirea noii societati precum si a sumei ramase in contul Escrow la sfarsitul perioadei de restructurare, odata cu preluarea de catre AVAS a pachetului de actiuni la noua societate.

Pentru asigurarea unui echilibru bugetar si respectarea prevederilor din Acordul Stand-by incheiat cu rganismele financiare internationale este necesara crearea cadrului legal pentru ca si SC Electrica Furnizare SA sa poata prelua pierderea fiscala de la furnizorii radiati si sa beneficieze, la momentul perfectarii actelor juridice de anulare a dobanzilor/penalitatilor/daunelor-interese contractuale.

Proiectul de act normativ creaza premiza continuitatii activitatii de extractie a huilei la nivel national si asigura inchiderea minelor de carbune necompetitive, prin gestionarea ajutorului de stat acordat, in conformitate

cu legislatia europeana. Una din masurile propuse asigura un tratament fiscal echitabil operatorilor economici din domeniu care s-au conformat noilor conditii stabilite, insa ulterior termenului legal, precum si celor care se vor conforma in noul termen acordat.