Institutul Bancar Roman va desfiinta Unitatatea Dezvoltare Programe, Unitatea Proiecte si Parteneriate psi cea de Promovare si Vanzare, circa jumatate din angajati urmand sa fie pusi pe liber in aceste zile, potrivit unei decizii luate de conducerea Institutului. Masura vine dupa ce Banca Nationala a demarat un control ca urmare a unui memoriu trimis chiar de angajatii institutiei. Conform aprobarii Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei din 27 nov. a.c., viitoarea organigrama a Institutului Bancar Roman prevede 30 de posturi, din care 2 posturi vacante

Avand in vedere: Competentele Consiliului de Administratie al Institutului Bancar Roman, pe baza carora acesta a propus crearea unei structuri compacte, reduse, axate pe activitatile care si-au dovedit viabilitatea si utilitatea. Analiza efectuata de catre Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, cu privire la deteriorarea grava a situatiei financiare a Institutului Bancar Roman, in stransa legatura cu deficientele de structura organizatorica, care au condus la supradimensionarea cheltuielilor de personal in raport cu veniturile obtinute din activitatea proprie sii lipsa unei repartitii juste a eforturilor si a beneficiilor intre structurile interne ale institutului, Hotararea Consiliului de Administratie a Bancii Nationale a Romaniei din data de 27 nov. 2012 si hotararea Consiliului de Administratie al Institutului Bancar Roman din data de 4 decembrie 2012 prin care s-au stabilit unele masuri in vederea reorganizarii activitatii IBR si declansarea procedurilor legale prevazute de legislatia muncii pentru concedierea colectiva, Directorul General Interimar al Institutului Bancar Roman formuleaza urmatoarea Notificare, prin care va comunicam cä Institutul Bancar Roman intentioneaza sa efectueze concedieri colective cu respectarea tuturor obligatiilor prevazute de legislatia muncii", se arata intr-o decizie interna a IBR.

Potrivit acesteia, vor fi afectati de masura concedierii un numar de 24 salariati si vor fi desfiintate un numar de 16 de posturi vacante.

Motivele care determina concedierea preconizata sunt urmatoarele:

  •  Scaderea contintua si substantiala a cererii de produse de training financiar-bancar. In ultimii 5 ani, in contextul crizei economice manifestate si la nivelul institutiilor de credit, prin reducerea profiturilor si subsecvent a unitatilor teritoriale, a avut loc o reducere a bugetelor alocate pentru pregatirea personalului, ceea ce a insemnat contractarea cererii de training financiar-bancar, cu consecinte si asupra institutului, prin scaderea la doar 40%, in acest an, a numarului de cursanti in raport cu nivelul atins in 2007 (de la 3.916 cursanti in anul 2007, la 1.523 cursanti In 2011 si 1.452 cursanti la 30 nov. a.c.), aspect care a afectat profund capacitatea de a produce venituri a Institutul Bancar Roman.
  •  Necesitatea corelarii cheltuielilor cu personalul cu veniturile obtinute din activitatea proprie Pentru a inlatura dificultatile financiare create de disproportia dintre veniturile proprii si cheltuielile cu personalul care se situau la data de 30 iunie a.c. la peste 140% se impune o adaptare a structurii organizatorice a institutului, in scopul asigurarii viabilitätii institutului.
  • Blocajul financiar al institutului intervenit datorita suspendarii  proiectelor de finantare din fonduri europene. Au fost suspendate de la rambursare in proiectele europene in care institutul este angrenat, plati in valoare de 1.546.339 lei la decontarea cererii  4 (depusa in martie a.c.) si 723.955 lei la decontarea cererii 5 (depusa in aug. a.c.) In acest context s-au creat  si costuri financiare semnificative, prin contractarea de credite, aceste cheltuieli find neeligibile pentru decontare si implicit ramanand in sarcina institutului
  • Rezultatele economice slabe si  pierderi financiare inregistrate de unitatiile de dezvoltare programe, proiecte si parteneriate , promovare si vanzare .

"Un numar important de posturi din organigrama este alocat pentru activitatea de dezvoltare programe, proiecte si parteneriate si promovare si vanzare, unitati care au avut contributii cu totul nesemnificative atat la sustinerea efectiva a activitatii institutului cat si la realizarea de venituri (la 30 sept. a.c., situatia Unitatii de dezvoltare programe si proiecte si parteneriate, ca centru de venituri si cheltuieli, arata astfel: cheltuieli directe 426.658 lei si venituri 0, iar a Unitatii de promovare si vanzare: cheltuieli directe 276.658 lei si venituri 21.993 lei), ceea ce a condus la neindeplinirea obiectivelor bugetate conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2012", se mai arata in document.

Prezentarea listei cu posturile vacante catre salariatii afectati de masura concedierii. Conform aprobarii Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei din 27 nov. a.c., viitoarea organigrama a Institutului Bancar Roman prevede 30 de posturi, din care 2 posturi vacante, unul dintre acestea putand fi ocupat doar in conditiile prevazute de art. 4 din HG 693/1991, cu modificarile ulterioare. .

In cazul in care mai multi salariati afectati de masura concedierii opteaza pentru acelasi post se va organiza o testare de departajare, criteriile si modalitatea de testare unnand a fi stabilite de catre CA al IBR;

O parte a salariatilor din Institut au trimis in urma cu circa doi ani un memoriu Guvernatorului BNR in care semnalau "situaţia gravă în care se află Institutul Bancar Român şi nemulţumirea crescândă a salariaţilor", in urma caruia BNR a efectuat un amplu control la IBR. Salariatii spun ca vechea conducere a Institutului a contractat credite bancare pentru plata salariilor, iar ratele la aceste credite au devenit o povara mult prea grea pentru IBR.

In urma cu circa doua saptamani, HotNews a semnalat problemele din IBR, care inregistra intarzieri la plata salariilor