La 31 decembrie 2012, rezervele valutare la BNR erau de 31,2 miliarde euro, fata de 31,1 miliarde euro la 29 noiembrie 2012, se arata intr-un comunicat al bancii centrale. BNR si-a fixat ca tinta a compozitiei valutare a rezervei o pondere a euro - intre 55 si 85 % din totalul rezervei valutare, pentru dolar o pondere intre 10 si 35 % iar restul de 15% fiind format din alte valute. De asemenea, CA al BNR a decis stabilirea unei durate medii de pana la sase luni atat pentru intreaga rezerva valutara, cat si pentru fi ecare valuta componenta si mandatarea Comitetului de administrare a rezervelor internationale (CARI) pentru efectuarea unei analize in vederea alegerii unor indici de referinta pentru portofoliile denominate in euro si dolari SUA.

In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni:

  • Intrari de 2.132 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene, venituri din administrarea rezervelor internationale si altele.
  • Iesiri de 2.093 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, plati de rate si dobanzi in contul datoriei publice denominate in valuta (inclusiv a treia rambursare de capital si dobanda in suma de 252,05 milioane echivalent euro din imprumutul de la Fondul Monetar International) si altele.

Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone. In conditiile evolutiilor preturilor internationale, valoarea acesteia s-a situat la 4.207 milioane euro.

Rezervele internationale ale Romaniei (valute plus aur) la 31 decembrie 2012 au fost de 35.413 milioane euro, fata de 35.594 milioane euro la 29 noiembrie 2012.

Platile scadente in luna ianuarie 2013 in contul datoriei publice si public garantata denominate in valuta insumeaza 135,07 milioane euro.

  • Obiectivele BNR stabilite pentru perioada 2011-2015

Analiza efectuata de catre Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei in vederea stabilirii directiilor strategice ale activitatii de administrare a rezervelor internationale a avut la baza necesitatea unei gestionari prudente a riscurilor ce rezulta din relatia intre activele si pasivele externe ale bancii centrale, in contextul

specificitatilor acordului stand-by incheiat intre Romania si Fondul Monetar International in anul 2009 - si al gradului ridicat de incertitudine ce caracteriza climatul economico-fi nanciar global.

Consiliul de administratie a decis ca in noile conditii este oportuna largirea orizontului investitional, de la 1 la 5 ani. Principalele obiective strategice stabilite pentru perioada 2011-2015 au fost urmatoarele:

  • compozitia valutara: euro - intre 55 si 85 la suta din totalul rezervei valutare; dolarul SUA - intre 10 si 35 la suta din totalul rezervei valutare; alte valute -maximum 15 la suta din totalul rezervei valutare;
  • stabilirea unei durate medii de pana la sase luni atat pentru intreaga rezerva  valutara, cat si pentru fi ecare valuta componenta si mandatarea Comitetului de administrare a rezervelor internationale (CARI) pentru efectuarea unei analize in vederea alegerii unor indici de referinta adecvati pentru portofoliile denominate in euro si dolari SUA;
  • adaugarea in cadrul portofoliului a instrumentelor cu venit fi x emise de Guvernul Japoniei si mentinerea celorlalte categorii de emitenti eligibili: (i) Guvernul SUA; (ii) agentii guvernamentale sau sponsorizate de Guvernul SUA; (iii) guvernele tarilor membre ale Uniunii Europene; (iv) agentii guvernamentale sau sponsorizate de guvernele tarilor membre ale Uniunii Europene; (v) alte guverne care benefi ciaza de rating AAA; (vi) institutii supranationale; (vii) entitati private emitente de obligatiuni garantate cu active;
  • limita de expunere fata de entitatile private emitente de obligatiuni garantate cu active: 10 la suta din totalul rezervelor internationale;
  • limita de expunere fata de entitatile private, altele decat cele emitente de obligatiuni garantate cu active: 10 la suta din totalul rezervelor internationale- se vor asuma expuneri fata de entitati private doar in urma aprobarii Consiliului de administratie.

Pentru incadrarea in parametrii stabiliti prin strategia multianuala, Comitetul de administrare a rezervelor internationale a aprobat propunerea de schimbare a portofoliilor de referinta in cazul celor denominate in euro si dolari SUA. Astfel, indicii Bank of America Merrill Lynch, constituiti din titluri de stat americane purtatoare de cupon, respectiv obligatiuni cu cupon emise de catre statele membre ale zonei euro ce benefi ciau de califi cative maxime de credit, cu scadente de pana la 1 an, au devenit, incepand cu luna martie 2011, noile portofolii de referinta.