Regulile de acordare a ajutoarelor sociale vor fi mai flexibile, dupa ce un act normativ in acest sens a fost publicat in Monitorul Oficial. Concret, familiile monoparentale nu vor mai fi obligate sa achite taxele si impozitele pentru a beneficia de indemnizatia de la stat, iar plata politelor pentru asigurarea obligatorie a locuintei se va eficientiza, scrie Avocat.net.

Hotararea Guvernului nr. 1.291/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, si pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2008 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 897, din 28 decembrie 2012.

Concret, documentul aduce modificari si completari actelor normative complementare Legii nr. 166/2012 si, in acelasi timp, asigura punerea in aplicare a modificarilor operate de acest act normativ.

Amintim ca Legea nr. 166/2012, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 699 din 11 octombrie 2012 si intrata deja in vigoare, modifica 4 acte normative si anume: Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor si Ordonanta de Urgenta nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului.

In plus fata de actualizarea Normelor metodologice de aplicare a celor 4 acte normative, HG nr. 1291/2012 relaxeaza regulile de acordare a ajutoarelor sociale. Mai exact, potrivit Ministerului Muncii (MMFPS), alocatia pentru sustinerea familiei, bugetul complementar pentru persoanele cu handicap, precum si ajutorul de stat pentru agricultori vor fi exceptate din calculul veniturilor la stabilirea drepturilor de ajutor social si de alocatie pentru sustinerea familiei.

Mai mult, cateva categorii de persoane NU vor mai fi obligate sa achite taxele si impozitele, mentinandu-si, chiar daca nu platesc, drepturile de ajutor social. Este vorba despre acele persoane definite de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat dupa cum urmeaza:

Se considera familie si persoana care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa si se afla in una dintre urmatoarele situatii:

•este necasatorita;

•este vaduva;

•este divortata;

•al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;

•nu a implinit varsta de 18 ani.

Totodata, MMFPS preciza in luna decembrie 2012 ca, prin noul act normativ, se eficientizeaza plata politelor pentru asigurarea obligatorie a locuintei, prin descentralizarea acestora la nivelul agentiilor pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a Muncipiului Bucuresti. De asemenea, odata cu intrarea in vigoare a HG nr. 1291/2012, s-au actualizat reglementarile privind acordarea stimulentului de insertie si pentru persoanele care au optat pentru concediul pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, precum si cele privind acordarea sumei suplimentare pentru situatiile de suprapunere a cazurilor in care persoana se afla in perioada de concediu si indemnizatie pentru un copil.

Multe dintre aceste reglementari au fost deja stabilite prin Legea nr. 166/2012, ce a intrat in vigoare inca din 14 octombrie 2012.