Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul III 2012 a fost de 153,7677 miliarde lei preturi curente, in scadere - in termeni reali - cu 0,4% fata de trimestrul II 2012 si cu 0,6% fata de trimestrul III 2011. Cifrele au fost revizuite udor fata de estimarile semnal, publicate la mijlocul lunii noiembrie, cand INS estima un PIB mai mic cu 0,5% comparativ cu trimestrul II 2012. Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2012 a fost de 169,6822 miliarde lei preturi curente.

 • In ramura "Activitati profesionale, stiintifice si tehnice; activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport" s-a inregistrat cea mai mare crestere a volumului de activitate (+12,1%), urmata de tranzactii imobiliare (+10,5%) si de activitatile de spectacole, culturale si recreative; reparatii de produse de uz casnic si alte servicii (+7,9%).
 • Cresteri usoare ale volumului de activitate s-au mai inregistrat in comert cu amanuntul si ridicata; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si restaurante (+4,1%) si in activitatile de informatii si comunicatii (+2,2%). 
 • Cea mai mare reducere a volumului de activitate a fost inregistrata in agricultura, silvicultura si pescuit (-29,8%). Reduceri ale volumului de activitate s-au mai inregistrat in administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public; invatamant; sanatate si asistenta sociala (-1,0%), constructii (-1,0%), industrie (-0,5%) si intermedieri financiare si asigurari (-0,1%).
 • Volumul impozitelor pe produs (n.red. Impozitele nete pe produs reprezintă diferenţa dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat - TVA, acciza, alte impozite- şi subvenţiile pe produs plătite de la bugetul de stat) colectate la bugetul de stat s-a majorat, impozitele nete pe produs inregistrand o crestere cu 9,6%.  

Din punctul de vedere al utilizarii Produsului Intern Brut, in trimestrul III 2012 cererea interna a crescut cu 0,4 procente, comparativ cu acelasi trimestru din anul 2011, in special ca urmare a cresterii semnificative a formarii brute de capital fix, cu 11,7%, in crestere cu 1,8 puncte procentuale fata de varianta provizorie (1) a produsului intern brut datorata majorarii nivelului investitiilor din sectorul public.

Consumul final total s-a redus cu 0,7%, ca urmare a diminuarii volumului cheltuielilor pentru consumul final al gospodariilor populatiei (-1,3%). Cheltuiala pentru consumul final al administratiilor publice s-a majorat cu 2,0% fiind semnificativ influentata de cresterea volumului de prestatii sociale (49,6%) .

 • Un efect negativ asupra PIB l-a avut evolutia exportului net ca urmare a reducerii mai accentuate a  volumului exporturilor de bunuri si servicii (-5,2%) comparativ cu cel al importurilor (-2,3%). 

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1.I-30.IX 2012 a fost de 417,41 miliarde lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 0,2% fata de perioada 1.I-30.IX 2011.

Cresterea a fost determinata, in mod semnificativ, de majorarea volumului de activitate si, in consecinta, a valorii adaugate brute din activitati profesionale, stiintifice si tehnice; activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport (+7,9%), tranzactii imobiliare (+4,7%), informatii si comunicatii (+2,0%), activitati de spectacole, culturale si recreative; reparatii de produse de uz casnic si alte servicii (+2,4%), comert cu amanuntul si ridicata; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si restaurante (+1,5%) si constructii (+0,7%).

Cele mai importante reduceri ale volumului de activitate s-a inregistrat in agricultura, silvicultura si pescuit (-20,4%), care a contribuit la formarea produsului intern brut cu 5,9% si in administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public; invatamant; sanatate si asistenta sociala (-2,5%), cu o contributie de 8,7%.

Consumul final total a crescut cu 0,2% in perioada 1.I-30.IX 2012, comparativ cu perioada corespunzatoare din anul precedent, pe seama cresterii cu 0,3% a cheltuielii pentru consumul final al gospodariilor populatiei .

Formarea bruta de capital fix a inregistrat o crestere semnificativa, cu 13,0 puncte procentuale.

Produsul Intern Brut trimestrial la pret de piata (PIBT), principalul agregat macroeconomic al contabilitatii nationale, reprezinta rezultatul final al activitatii de productie al unitatilor productive rezidente, in decursul unei perioade, respectiv un trimestru.

Principalele surse de date utilizate pentru estimarea Produsului Intern Brut trimestrial:

 • surse statistice: anchete infraanuale privind productia industriala, de constructii, servicii, comert; contul de productie al agriculturii calculat pe baza datelor furnizate de Ministerul Agriculturii; anchete infraanuale privind castigurile salariale si efectivul de salariati;
 • surse financiar-contabile: bilanturi contabile ale institutiilor financiare;
 •  surse administrative: executia bugetului de stat si a bugetelor locale, precum si a bugetului asigurarilor sociale de stat; Balanta de Plati Externe.

Estimarea productiei in preturi curente se realizeaza:

- pentru societatile nefinanciare (intreprinderi), gospodariile populatiei si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei se estimeaza, pe ramuri de activitate, prin extrapolarea in volum si pret, sau in valoare, a productiei din trimestrul corespunzator al anului precedent, utilizand indicii de volum, de pret si valorici disponibili din sursele de date statistice;

- pentru societatile financiare si administratiile publice se determina direct pe baza surselor de date (bilanturi contabile si executiile bugetare).

Estimarea consumului intermediar se realizeaza:

- pentru societatile nefinanciare (intreprinderi), gospodariile populatiei si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei se estimeaza, pe ramuri de activitate, prin aplicarea ponderii consumului intermediar in productie calculata pentru trimestrul corespunzator al anului precedent, pentru care au existat surse de date complete si detaliate, pe baza ipotezei coeficientilor tehnologici constanti;

- pentru societatile financiare si administratiile publice se determina direct pe baza surselor de date (bilanturi contabile si executiile bugetare).

Valoarea adaugata bruta se estimeaza ca sold intre productie si consum intermediar.

Calcularea impozitelor si subventiilor pe produs are la baza datele din executiile bugetare.

Produsul Intern Brut trimestrial se estimeaza in preturi curente, in preturile perioadei corespunzatoare din anul precedent si in preturi medii ale anului 2000. Estimarile in preturile medii ale anului 2000 se calculeaza prin inlantuirea indicilor de volum.

Pe langa estimarile brute ale Produsului intern brut trimestrial, se calculeaza si estimari ajustate sezonier prin metoda regresiva, metoda recomandata de regulamentele europene.

Ajustarea sezoniera are drept scop eliminarea efectelor sezoniere din cadrul seriei de date pentru a se evidentia evolutia economica reala din perioade consecutive (PIB - serie ajustata sezonier" este utilizat in compararea trimestrului de referinta cu trimestrul anterior, in timp ce "PIB - serie bruta" se utilizeaza, preponderent, in compararea cu perioada corespunzatoare din anul anterior. De asemenea, in acceptiunea Eurostat, intrarea/iesirea din/in recesiune economica este apreciata prin prisma evolutiei "PIB - serie ajustata sezonier", pe baza scaderii sau cresterii inregistrate in doua trimestre consecutive).

Pentru ajustarea seriilor principalelor agregate pe baza carora se estimeaza PIB prin metoda de productie si prin metoda cheltuielilor, se utilizeaza pachetul de programe DEMETRA (metoda TRAMO/SEATS). Acesta realizeaza estimarea efectului sezonier (evenimente care se intampla in acelasi moment, cu aceeasi magnitudine si directie in fiecare an, cum ar fi: anotimpuri, vacante, etc., a numarului de zile lucratoare diferit de la o luna la alta si efectului calendarului, cum ar fi Pastele ortodox, an bisect si alte sarbatori nationale) precum si identificarea si corectarea valorilor extreme (schimbari de nivel ocazionale, tranzitorii sau permanente) si interpolarea valorilor lipsa.

Conturile nationale trimestriale din Romania prezinta, in general, o puternica sezonalitate, zilele lucratoare si calendarul neavand efect semnificativ. Din acest considerent nu este necesara aplicarea de metode de ajustare pentru aceste ultime doua componente.

Seria ajustata sezonier s-a obtinut prin eliminarea din seria bruta a efectului sezonier, cu ajutorul unor coeficienti de corectie, stabiliti in functie de modelul de regresie folosit (aditiv sau multiplicativ). Modelul aditiv sau multiplicativ folosit pentru regresie este identificat automat de programul Demetra in functie de natura seriilor supuse ajustarii.

PIB-ul ajustat sezonier se obtine prin metoda directa, ceea ce conduce la aparitia unei discrepante statistice intre PIB si suma componentelor sale ajustate sezonier in mod independent.

Seriile ajustate sezonier se recalculeaza trimestrial ca urmarea a modificarii modelelor adoptate, numarului de regresori folositi, modificarii seriilor brute si a numarului de observatii disponibile.

Incepand cu trimestrul I 2012, politica de estimare si diseminare a Produsului Intern Brut trimestrial s-a modificat prin introducerea unei a treia estimari, denumita "date provizorii (2)", ce este publicata, conform calendarului de presa de pe site-ul INS, la aproximativ T+95 zile de la incheierea trimestrului de referinta. Principalele obiective ale acestei revizuiri sunt legate de:

 •  integrarea informatiilor statistice, financiar-bancare si administrative devenite disponibile, sau care au fost rectificate, dupa publicarea primelor estimari provizorii, la T+65 zile de la incheierea trimestrului de referinta;
 • asigurarea consistentei dintre agregatele ce stau la baza estimarii Produsului Intern Brut trimestrial si agregatele din conturile trimestriale ale sectoarelor institutionale, in mod deosebit cele ale sectorului "Administratii publice", cu termen de diseminare T+90 zile de la incheierea trimestrului de referinta.

Informatiile suplimentare utilizate la estimarea Produsului Intern Brut - date provizorii se refera la:

 •  date statistice rectificate pentru luna septembrie privind: indicii productiei industriale, indicii preturilor productiei industriale, indicii lucrarilor de constructii, indicii de cost in constructii, indicii volumului cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor, indicii volumului cifrei de afaceri pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comertul cu ridicata, indicii volumului cifrei de afaceri pentru servicii de piata prestate populatiei, indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru servicii de piata prestate in special intreprinderilor;
 • date statistice suplimentare privind transportul de pasageri si transportul de marfuri;
 •  date administrative detaliate privind executiile bugetare;
 • date rectificate privind Balanta de Plati Externe.