Pentru anul 2013, cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate vor fi: 5,2% pentru cota datorata de angajatori, 10,7% pentru cota datorata de persoanele prevazute la art.259 alin.(6) din Legea nr. 95/2006 si 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligatia platii contributiei direct sau cu plata din alte surse. Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 98.182,6 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 116.359,3 milioane lei, cu un deficit de 18.176,7 milioane lei, se arata in proiectul Bugetului pe 2013. (vezi atasament)

In anul 2013, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanta cu prioritate acele lucrari de investitii/activitati noi sau in continuare, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, se mai arata in proiectul care va fi dezbatut marti intr-o sedinta speciala de Guvern.

Ce mai cuprinde Proiectul Bugetului:

  •  Se interzice finantarea lucrarilor de investitii noi daca nu sunt asigurate surse de finantare a lucrarilor de investitii/activitati in continuare, astfel incat sa se respecte graficele de executie/termenele de punere in functiune, sau datele de finalizare a proiectelor aflate in implementare.
  • Se interzice finantarea obiectivelor de investitii noi daca in portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale exista obiective de investitii/proiecte in derulare al caror termen de punere in functiune/termen de implementare stabilit prin contractul/decizia/ordinul de finantare este depasit, pana la finalizarea acestora Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01
  • La articolul "Subventii pentru transportul de calatori cu metroul", se suporta si subventiile aferente lucrarilor executate si neplatite in anul 2012.
  • Art.31. - In bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51"Transferuri intre unitati ale administratiei publice" alineatul 51.01.01"Transferuri catre institutii publice" este cuprinsa si suma de 5.000 mii lei pentru achizitionarea unui elicopter de catre Scoala Superioara de Aviatie Civila.
  • In bugetul Ministerului Finantelor Publice "Actiuni generale", la titlul "Cheltuieli de personal" este prevazuta o suma globala, din care, prin hotarare a Guvernului, pot fi majorate in ultima luna a fiecarui trimestru, in cazuri  temeinic justificate, cheltuielile de personal prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite finantati integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii si subventii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii conform alin.(1).operatorii economici care au inregistrat pierderi in anul precedent sau care primesc subventii sau transferuri de la bugetul de stat si bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depasi nivelul cheltuielilor cu salariile realizate in anul precedent, cu incadrarea in nivelul aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli ale anului precedent. Fac exceptie, operatorii economici care au inregistrat profit in anul precedent si care primesc transferuri de la bugetul de stat sau local pentru activitatea de exploatare privind intretinerea si repararea bunurilor din domeniul public primite in concesiune sau in administrare, acestia aplicand prevederile de la lit.b).
  • Din taxa pe valoarea adaugata se aloca 14,638 miliarde lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care 2,125 miliarde lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, 10,39 miliarde lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, 368,3 milioane lei destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, a caror repartizare, pe unitati administrativ-teritoriale, se face in functie de lungimea si starea tehnica a acestora, prin hotarare, de catre consiliul judetean, dupa consultarea primarilor, 1,754 miliarde lei pentru echilibrarea bugetelor locale.
  • Se interzice finantarea obiectivelor de investitii noi daca in portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale exista obiective de investitii/proiecte in derulare al caror termen de punere in functiune/termen de implementare stabilit prin contractul/decizia/ordinul de finantare este depasit, pana la finalizarea acestora.
  • Exceptie fac lucrarile de investitii colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrari legate teritorial si functional de o anumita investitie directa, necesare punerii in functionare si exploatarii investitiei directe realizate ca urmare a implementarii unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile.

Seful Misiunii Fondului Monetar International Erik de Vrijer, s-a intalnit luni dimineata cu ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea, pentru a discuta forma finala a proiectului bugetului de stat pe 2013. Premierul a precizat, la sfarsitul sedintei USL, ca au fost aprobate liniile principale privind bugetul pe 2013 si ca toate elementele tehnice urmeaza sa fie finalizate de ministerele de resort. Totodata, premierul a anuntat ca marti va avea loc o sedinta speciala a Guvernului pentru aprobarea masurilor premergatoare adoptarii bugetului de stat si al asigurarilor sociale.