Punctul de pensie va fi majorat in 2013 la 762,1 lei (crestere de 4%), iar persoanele care au desfasurat activitati in conditii deosebite de munca, dupa data de 1 aprilie 2001 si care s-au inscris la pensie anterior intrarii in vigoare a Legii nr.263/2010, vor avea majorate cu 25% punctajele lunare realizate in perioadele respective, se arata in documentul cuprinzand constructia bugetara in domeniul asigurarilor sociale de stat si al asigurarilor pentru somaj pe anul 2013. In plus, mai precizeaza documentul, in 2013 vom inregistra si cresterea castigului salarial mediu brut in anul 2013 la 2.223 lei, fata de 2.077 lei estimat pentru anul 2012 si 1.980 lei inregistrat in anul 2011.

Potrivit documentului, Guvernul se bazeaza pe scaderea numarului de someri inregistrati cu 29 mii persoane, ajungandu-se astfel la finele anului 2013 la 465 mii persoane, de la 494 mii persoane estimat pentru

finele anului 2012.

Ce mai contine documentul:

 • Pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, in anul 2013, din totalul veniturilor bugetare estimate la 50.995,5 milioane lei, 73% urmeaza sa se incaseze din contributiile pentru asigurari sociale ale sistemului public de pensii, 0,6% din contributiile pentru accidente de munca si boli profesionale, 0,2% din venituri nefiscale si 26,2% subventii primite de la bugetul de stat.
 • Din totalul veniturilor bugetare, 50.703,8 milioane lei sunt aferente sistemului public de pensii ( 99,4%) si 291,7 milioane lei aferente sistemului asigurarilor de accidente de munca si boli profesionale ( 0,6%).
 • Veniturile totale ale bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013, sunt diminuate cu suma de 3.051,3 milioane lei aferenta Pilonului II de pensii (echivalentul cotei de 4% ce se deduce din contributia individuala de asigurari sociale).
 • Pentru sustinerea in totalitate a cheltuielilor ce se finanteaza din acest buget, in anul 2013, din bugetul de stat se aloca o subventie de 13.407,8 milioane lei;
 • Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 au fost stabilite avandu-se in vedere, urmatoarele cote de contributii, reglementate de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare: 20,8% cota datorata de angajatori pentru conditii normale de munca; 10,5% cota datorata de angajat, care cuprinde si cota de 4% aferenta fondurilor de pensii administrate privat; 0,23% cota medie datorata de angajatori pentru sistemul asigurarilor de accidente de munca si boli profesionale.
 • In anul 2013, cheltuielile totale ale bugetului asigurarilor sociale de stat au fost estimate la 50.808,8 milioane lei, din care 50.703,8 milioane lei pentru sistemul public de pensii (99,8%) si 105 milioane lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale ( 0,2%).
 • Din totalul cheltuielilor aferente sistemului public de pensii, 98,8% vor fi alocate pentru asistenta sociala si 1,2% pentru administrarea sistemului public de pensii (cheltuieli de personal, bunuri si servicii, dobanzi datorate trezoreriei statului, proiecte cu finantare din FEN postaderare si active nefinanciare).
 • Din totalul cheltuielilor aferente sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, 91,9% vor fi alocate pentru asistenta sociala (pensii de invaliditate datorata accidentelor de munca sau bolii profesionale, ajutoare sociale in caz de invaliditate), 1% contributii de sanatate platite la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu medical, 0,1% pentru programe siproiecte de prevenire a accidentelor de munca si boli profesionale si 7% pentru functionarea sistemului (cheltuieli de personal, bunuri si servicii si active nefinanciare). Fondurile destinate platii pensiilor din sistemul public de pensii pentru anul 2013 sunt in suma de 49.243,3 milioane lei, respectiv 7,9% din PIB.
 • La stabilirea necesarului de fonduri pentru plata pensiilor, s-au avut in vedere urmatorii indicatori : -4.694,6 mii pensionari de asigurari sociale platiti prin Casa Nationala de Pensii Publice, cu o pensie medie lunara de 791 lei.  158 mii pensionari platiti prin Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii, cu o pensie medie lunara de 2.473 lei.

Bugetul asigurarilor sociale de stat este programat pentru anul 2013 cu un excedent in suma de 186,7 milioane lei care reprezinta rezultatul financiar al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Pentru bugetul asigurarilor pentru somaj:

 • Pentru anul 2013 veniturile totale ale bugetului asigurarilor pentru somaj au fost estimate la 1.728,3 milioane lei, din care 70,4% vor proveni din contributii ale sistemului de asigurari pentru somaj, 13,7% din contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, 1,6% din venituri nefiscale, 7,9% sume primite de la UE si 6,4% subventii de la bugetul de stat.
 • Din totalul veniturilor bugetare, 1.476 milioane lei sunt aferente sistemului asigurarilor pentru somaj ( 85,4%) si 252,3 milioane lei aferente fondului de garantare pentru plata creantelor salariale ( 14,6%).
 • Pentru acoperirea integrala a cheltuielilor aferente sistemului de asigurari pentru somaj, in anul 2013, proiectul de lege prevede utilizarea disponibilitatilor inregistrate in anii precedenti, iar din bugetul de stat se aloca o subventie de 111,4 milioane lei.
 • Veniturile pe anul 2013 sunt stabilite avandu-se in vedere cotele de contributii reglementate de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel::o cota de contributie datorata de angajator de 0,5% ; o cota individuala de contributie de asigurari pentru somaj de 0,5%; o cota de contributie datorata de angajator fondului de garantare pentru plata creantelor salariale de 0,25%;  o cota de contributie de 1% datorata de persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj;
 • In categoria veniturilor nefiscale, in suma de 27 milioane lei, sunt cuprinse veniturile din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale precum si diverse alte venituri.
 • Pentru anul 2013, prin bugetul asigurarilor pentru somaj s-a prevazut finantarea unor cheltuieli in suma totala de 1.715,3 milioane lei, din care 1.689 milioane lei sunt aferente sistemului asigurarilor pentru somaj ( 98,5%) si 26,3 milioane lei fondului de garantare pentru plata creantelor salariale ( 1,5%).
 • Sumele prevazute la cheltuieli aferente sistemului asigurarilor pentru somaj au ca principale destinatii:- asistenta sociala (indemnizatiile de somaj; indemnizatiile de somaj pentru absolventi; stimularea angajatorilor care incadreaza absolventi; stimularea angajatorilor care incadreaza someri apartinand unor categorii defavorizate; stimularea mobilitatii fortei de munca, etc.), circa 64,8% din total;  plata contributiilor de asigurari sociale aferente prestatiilor suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, circa 19,9% din total;-cheltuieli pentru administrarea fondului (cheltuieli de personal, bunuri si servicii, dobanzi datorate trezoreriei statului si active nefinanciare) si alte cheltuieli (subventii, alte transferuri), circa 10,5% din total;- programe cu finantare din fonduri externe nerambursabile, circa 3,8% din total.- acordarea de subventii necesare functionarii centrelor regionale de formare profesionala a adultilor, circa 1% din total.

Din totalul cheltuielilor aferente fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, circa 93,2% reprezinta sumele aferente platii creantelor salariale si 6,8% reprezinta cheltuieli de gestionare a acestui Fond.

Nivelul cheltuielilor ce se finanteaza in anul 2013 din bugetul asigurarilor pentru somaj a fost stabilit avandu-se in vedere in principal urmatoarele categorii de beneficiari si cuantumuri medii lunare:

- 149 mii beneficiari de indemnizatie de somaj;

-25 mii beneficiari de indemnizatie de somaj pentru absolventi;

- 487 lei indemnizatie de somaj medie lunara;

- 250 lei indemnizatie de somaj medie lunara pentru absolventi.

Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale este programat pentru anul 2013 cu un excedent in suma de 226 milioane lei.