In Monitorul Oficial (0044 din 21.01.2013) de luni, 21 ianuarie 2013, a fost publicat Ordinul Ministrului Finantelor (nr.040) privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale pentru anul 2012, ordin ce introduce procedura de depunere a bilanturilor. Actul se adreseaza tuturor societatilor comerciale romane, sucursalelor societatilor straine cu un sediu fix in Romania, regii autonome, companii nationale, institute de cercetare dezvoltare, organizatiile fara scop patrimonial si a altor entitati ce au obligatia depunerii situatiilor financiare anuale conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicata cu modificari.

"Toate aceste entitati au obligatia sa depuna situatiile financiare pentru anul 2012, inclusiv in cazul fuziunii, dizolvarii, lichidarii sau suspendarii activitatii. Ordinul nu aduce elemente de noutate deosebita, insa detaliaza cateva aspecte ce se vor utiliza la intocmirea situatiilor financiare in functie de categoria entitatii economice", explica Adrian Benta, consultant fiscal la Bentaconsult.

  • La ce termene se depun situatiile financiare?

Ordinul stabileste aceleasi termene de depunere a situatiilor finaciare ca si in anii precedenti, astfel:

a) societatile comerciale, regiile autonome, companiile nationale si institutele de cercetare dezvoltare, depun situatiile financiare in termen de 150 de zile de la finele anului 2012;

b) organizatiile fara scop patrimonial, societatile cooperatiste, sucursalele persoanelor straine ce desfasoara activitate in Romania depun situatii financiare in termen de 120 de zile de la finele anului 2012;

c) persoanele juridice aflate in lichidare depun situatiile financiare anuale in termen de 90 zile zile de la finele anului 2012;

d) entitatile ce nu au desfasurat activitate economica de la infiintare, depun o declaratie in acest sens, in 60 zile de la finele anului 2012.

  •  Cum se pot depune situatiile financiare anuale?

Este la latitudinea persoanei interesate sa depuna situatiile financiare anuale intr-una din urmatoarele proceduri:

a) cu transmitere electronica, in portalul www.e-guvernare .ro;

b) la registratura ANAF, iar situatiile se depun atat pe suport electronic cat si listate pe hartie;

c) prin transmitere cu posta, sub forma de scrisoare cu valoare declarata, atat in format electronic cat si listate pe hartie.

Ordinul detaliaza formatul situatiilor financiare anuale in functie de criteriile de marime a operatorilor economici si a tipului de raportare utilizat stabilind numarul de formulare astfel:

a) entitatile economice ce utilizeaza sistemul de contabilitate simplificat conform OMFP nr. 2239/2011 depun:

- bilant simplificat;

- cod de profit si pierdere simplificat.

b) entitatile economice ce aplica reglementarile contabile conforme cu directiva a IV a contabilitatii, adoptate prin OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea depun situatiile financiare cu 3 sau cu 5 componente, analizand urmatoarele criterii:

- cifra de afaceri 7.300.000 eur

- total active 3.650.000 eur

- numar mediu salariati 50 persoane.

Entitatile ce depasesc la decembrie 2012 un numar de doua dintre aceste trei criterii depun:

1. bilant (cod 10);

2. cont de profit si pierdere (cod 20);

3. situatia modificarilor capitalului propriu;

4. situatia fluxurilor de numerar;

5. note explicative la situatiile financiare anuale.

Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).

In ambele sitautii se necesita intocmirea notelor explicative, si o declaratie a administratorului privind politicile contabile

Entitatile care aplica standardele internationale de raportare financiara IFRS inclusiv entitatile ce adopta IFRS conform OMFP nr. 1286/2012, depun situatiile financiare ce au componenta stabilita conform IAS 1.

(a) un bilant;

(b) o situatie a veniturilor si cheltuielilor;

(c) o situatie a modificarilor capitalurilor proprii care sa reflecte fie toate modificarile capitalurilor proprii, fie modificari ale capitalurilor proprii, altele decat cele provenind din tranzactii cu actionarii care actioneaza in calitatea lor de actionari;

(d) o situatie a fluxurilor de trezorerie; si

(e) note cuprinzand un rezumat al politicilor contabile semnificative.

  • De retinut:

Indiferent de formatul situatiiilor financiare utilizat, situatiile financiare vor fi insotite de: Raportul administratorului; Declaratia administratorului cu privire la politicile contabile utilizate si asumarea raspunderii privind situatiile financiare; Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor sau Actionarilor privind aprobarea situatiilor financiare;

In Notele explicative, se va prezenta modul de repartizare al profitului, daca exista sau acoperirea pierderii;

In functie de forma de organizare a entitatii si marimea acesteia, se va prezenta, dupa caz, raportul cenzorilor, al auditorilor financiari etc.