Consiliul Fiscal se afla in imposibilitatea de a elabora o opinie completa in ceea ce priveste Bugetul pe 2013 si Strategia Fiscal Bugetara, timpul fiind in mod evident insuficient pentru examinarea riguroasa a acestora, se arata in Opinia publicata joi de Consiliul Fiscal. "In pofida faptului ca este de inteles urgenta aprobarii bugetului pentru anul 2013, procedura legislativa ar trebui sa respecte principiul transparentei, conform caruia "guvernul si autoritatile publice locale au obligatia de a face publice si de a mentine in dezbatere un interval de timp rezonabil toate informatiile necesare ce permit evaluarea modului de implementare a politicilor fiscale si bugetare, rezultatelor acestora si a starii finantelor publice centrale si, respectiv, locale", se mai arata in Opinie.(vezi atasament)

Ionut DumitruFoto: HotNews.ro

In acest context, Consiliul fiscal recomanda pentru viitor o perioada de cel putin o saptamana intre momentul transmiterii documentatiei necesare de catre MFP si momentul adoptarii legislatiei relevante, acest interval fiind minimul necesar in vederea elaborarii unei analize riguroase. In plus, proiectul de buget contine si un pachet de modificari ale Codului Fiscal ce urmeaza sa intre in vigoare incepand cu 1 februarie 2013, fara ca acestea sa fi fost supuse dezbaterii publice pentru un interval de timp rezonabil, in contradictie cu spiritul prevederilor art.4 alin. 1 al Codului fiscal care precizeaza ca "prezentul cod se modifica si se completeaza numai prin lege, promovata, de regula, cu 6 luni inainte de data intrarii in vigoare a acesteia".

Alte opservatii din Opinia Consiliului Fiscal:

  • Conform proiecțiilor macroeconomice actualizate, creșterea economică în anul 2013 este evaluată a fi de doar 1,6% în termeni reali, comparativ cu o prognoză de creștere de 3,1%utilizată în elaborarea strategiei.
  •  Mai mult, nivelul PIB nominal pentru anul 2013 relevant pentru determinarea ponderii în PIB a agregatelor bugetare este substanțial revizuit în jos ca urmare atât a revizuirii statistice aferente PIB nominal din anul 2011 (‐21,9 miliarde lei, ori ‐3,8%), cât și avansuluieconomic sub așteptări pe parcursul anului 2012 (proiecția actualizată a CNP indică o creștere dedoar 0,2%, comparativ cu o prognoză de 1,7% avută în vedere la elaborarea SFB 2013‐2015 în formaadoptată de Guvern).
  • Proiecția creșterii economice din 2013 este inferioară și celei mai recente evaluări ale Comisiei Europene din noiembrie 2012 (2,2%). Proiecțiile actualizate de creștere economică se situează sub ritmurile de creștere aferente PIB potențial atât în 2012 cât și în 2013 (evaluate de cea mai recentă prognoză a Comisiei Europene la 2,1%, respectiv 2,4%), ceea ce implică o lărgire a deficitului de cerere din economie și implicit o înrăutățire a componentei ciclice a balanței bugetare. Acest lucru înseamnă că reducerea deficitului la 2,3% din PIB la finele anului 2012 a implicat un efort de ajustare structurală superior celui avut în vedere inițial și în același timp faptul că menținerea nivelului propus de ajustare structurală din 2013, în conformitate cu angajamentul de îndeplinire a obiectivului pe termen mediu al unui deficit structural de 1% din PIB în 2014, se concretizează într‐un nivel mai ridicat al deficitului efectiv.
  • Proiectul de buget aferent anului 2013 prevede o țintă de deficit de 13,394 miliarde lei, respectiv 2,15% din PIB, mai mare cu 1,7 miliarde lei (respectiv 0.35 pp. de PIB, din care 0.1pp. de PIB se datorează revizuirii ipotezei de PIB nominal pe fondul motivelor anterior precizate) comparativ cu plafonul propus în urma adoptării de către guvern în iunie 2012 a SFB 2013‐2015.
  •  Revizuirea ascendentă a țintei de deficit reflectă, pe de o parte, înrăutățirea perspectivelor de creștere economică în 2013, dar și acomodarea parțială a unor cheltuieli suplimentare determinate de acceptarea de către Guvern în decembrie 2012 a unor corecții forfetare (evaluate la 3.11 miliarde lei)
    propuse de Comisia Europeană în vederea evitării dezangajării unor fonduri nerambursabile din alocarea 2007‐2013 pentru acele programe operaționale în cazul cărora, în urma auditurilor efectuate, s‐au constatat deficiențe majore în procedurile de achiziții publice.

Potrivit Legii responsabilității fiscal-bugetare, Consiliul fiscal sprijină activitatea Guvernului si a Parlamentului in cadrul procesului de elaborare si derulare a politicilor fiscal-bugetare, ”pentru a asigura calitatea prognozelor macroeconomice care stau la baza proiectiilor bugetare si a politicilor fiscal-bugetare pe termen mediu si lung”.

”Opiniile si recomandarile Consiliului fiscal vor fi avute in vedere de catre Guvern si Parlament la elaborarea strategiei fiscal-bugetare si a legilor bugetare anuale si, respectiv, la insusirea/aprobarea acestora”, mai porevede legea responsabilității fiscale.

Citeste in atasament textul complet al analizei Consiliului Fiscal despre Bugetul pe 2013 si Strategiei Fiscal Bugetare